Formeel is een legaat een vorderingsrecht dat iemand in zijn testament aan iemand toewijst. Het kan dus gaan om een duidelijk omschreven erfstuk of geldbedrag waaraan je een bijzondere bestemming mee wilt geven. Een goed doel of iemand die niet tot je erfgenamen behoort. Het vruchtgebruik geeft het recht om bezittingen die van iemand anders zijn te gebruiken of de ‘vruchten’ daarvan te genieten.

Door: Erwin Versteeg

 

Wie is de Nederlander

Als het over immigratie gaat, dan wordt dit door partijen als de PvdA, GroenLinks, CU en D66 steevast gekoppeld aan vluchtelingen. Om er dan in een regel aan toe te voegen dat een ieder recht heeft op een veilig thuis. Gevolgd door de politieke gewetensvraag; dat bent u toch met ons eens.

Als het antwoord deze partijen niet zint ben je vervolgens harteloos en krijg je hooguit nog iets van: van wie is Nederland dan volgens u. Is Nederland (en in mijn geval Enschede) niet van ons allemaal. Ook een groot deel van de huidige VVDers en CDAers gaan maar wat graag mee in de beeldvorming die dan getracht wordt te creëren.

Om de vraag goed te kunnen beantwoorden zullen we eerst wat helder moeten hebben. We moeten eerst vaststellen wie we zijn. Ik ga daarbij uit van het volgende. Je hebt één gemeenschappelijk taal en één gemeenschappelijke afkomst.

Naast taal en afkomst zijn er dan allerlei overeenkomstige culturele aspecten waarin een ieder zich herkent en zo een gezamenlijk huis vormt. Ieder volk heeft recht op een eigen land, een eigen natie om binnen deze grenzen hun eigen lotsbestemming en toekomst te mogen bepalen.

Het gemeenschappelijk grondgebied, is het land (staat) afgebakend door grenzen waarop een ‘volk’ woont en leeft maar bovenal recht op heeft. Als je nu dat geheel en de samenhang ontkent (en dat kan), dan ontken je in feite het bestaan van Nederland en dus ook de authentieke Nederlanders.

Als je het niet ontkent

Nederland en een authentieke Nederlander zijn, je hoeft het niet eens te beklemtonen, het is er gewoon. Jouw voorouders bepalen dus voor een groot gedeelte wie je bent en waar je wordt geboren.

Het is dan ook in ieders belang dat dit gewaarborgd blijft. De CDA’er noemt dit ‘goed rentmeesterschap’. Dus vooropgesteld dat we het eens zijn dat we in of op een land wonen dat we in bruikleen hebben.

In bruikleen en geërfd van onze ouders en voorouders dus. Dit met de bedoeling het minimaal net zo goed door te geven aan onze kinderen en kleinkinderen. Gezien vanuit het vorderingsrecht per legaat het vruchtgebruik.

Niet de hele wereld

Wiskundige en cultureel antropoloog Jan van de Beek (immigratie-deskundige) zijn stelling is: de verzorgingsstaat wordt door de massa-immigratie onhoudbaar. Socioloog en bijzonder hoogleraar demografie Jan Latten stelde dat de bevolkingsgroei een blinde vlek is voor de regering.

Koningin Juliana zei in 1950, Nederland is vol met 10.5 miljoen inwoners. Vervolgens in de troonrede herhaalde ze dit bij 14 miljoen inwoners in 1979.

Het blijven beschikbaar stellen van ons land, ons sociale stelsel aan allerlei lieden van over de hele wereld (dus ook allerlei vluchtelingen) die daar geen recht op zouden behoren te hebben is bewust aansturen op een onhoudbare situatie. Is dat wat het CDA verstaat onder ‘goed rentmeesterschap’. Of is het – niet nemen van actie – bewust beleid?

De eerste afstraffing

Direct na de PS2023 gaf ik mijn duiding over de uitslag. Op dat moment was bekend dat de afstraffing voor de landelijke coalitie (VVD, D66, CDA en CU) groot was. Inmiddels is echter door extra verlies van D66 duidelijk, zelfs met het aantal zetels van de linkse wolk erbij (PvdA/GroenLinks)is het niet genoeg om via deze weg een meerderheid te polderen in de Eerste Kamer. De linkse wolk die weliswaar in de Eerste Kamer een zetel erbij krijgt, maar in de provincies er 16 verliest.

De samenvatting van mij is duidelijk echter wel hetzelfde. Ronduit verpletterend en de Nederlandse kiezer maakt duidelijk dat ze ander beleid wil. Tegelijk kiest Nederland ook voor de nuance.

Waar de landelijke coalitie echter zijn wonden likt, wordt er binnen de landelijke coalitie met argusogen gekeken naar het CDA. Daar wordt het CDA in Enschede (in 2018 afgedankt als coalitiepartner) voor wat betreft het AZC dossier en de motie die daarop betrekking heeft omhelst door de coalitie.

Twee dagen na de PS2023 werd bekend gemaakt dat de Enschedese coalitie (BurgerBelangen Enschede (BBE), VVD, PvdA, CU) samen met het CDA wederom een poging doet om in Enschede een AZC te realiseren. Dit nadat in 2016 een eerdere poging door dezelfde partijen strandde na hevige protesten van de Enschedese samenleving.

Het uitruilen is simpelweg kiezersbedrog

Werkelijk schokkend en schandalig hoe de van oudsher boerenpartij: de CDA – die de boeren in de rug stak – en de van oudsher arbeiderspartij: de Partij van de Arbeid minachtend over hardwerkende arbeiders en hardwerkende boeren arbeiders spreken en denken.

De huidige wethouder Niels van den Berg van BurgerBelangen Enschede (BBE) – dat verwachtte als Samen Lokaal Twente hoge ogen te gooien tijdens de PS2023 – vond in 2015 nog dat de gemeente verzuimd had de burger een podium te geven in de discussie.

Ook toen was BurgerBelangen Enschede (BBE) gewoon collegepartij en simpel – net als het CDA – medeschuldig. Waar Niels van den Berg destijds weinig goeds had over voor het communicatietraject. Afgelopen vrijdag was er het mediamoment van de huidige fractievoorzitter Barry Overink en direct na het weekend het besluit. Van communicatie met de inwoners is dus nu wederom geen sprake.

Trekken een te grote broek aan

Dat deze motie zou worden aangenomen was op voorhand duidelijk. De voorwaarden zoals gesteld zijn echter enkel vanwege de acceptatie op dit moment. In werkelijkheid zullen deze simpel worden prijsgegeven. Daar komt bij, op basis van de nieuwe verhoudingen in de Eerste Kamer is de komst de huidige ‘dwangwet’ hoogst onzeker.

In werkelijkheid was dit toch al een drogreden. Dit AZC is immers enkel onderdeel van het grote uitruilen en voor een groot deel financieel gestuurd. Het maakt deel uit van wat genoemd wordt ‘verdiencapaciteit vergroten’ en niet te vergeten de aanvoer van ‘zielige’ mensen mag niet stoppen. Het verdienmodel van bevoorrechten die werkzaam zijn in de gesubsidieerde sector komt anders in gevaar.

De verdiencapaciteit vergroten dat als gevolg van het huidige beleidsdenken ten koste (en op kosten) van onze inwoners en bezoekers zal gaan. Zie in dat kader ook de jacht (en alvast voorsorteren op lobby VNG) op uitbreiding van de bestuurlijke boete boete boete. Dat was bij Verbindend Enschede reeds duidelijk na het wegstemmen van onze motie 3x is teveel. Deze hield namelijk in, waar mogelijk eerst waarschuwen en dan beboeten. Dat is echter niet niet wenselijk. Enschedese bestuurders weten overduidelijk niet het verschil tussen vermogen en capaciteit. Daarover in een andere column over de Agenda voor Twente meer.

Na het AZC komt er nog meer

Zoals al gesteld, dit AZC is tevens onderdeel van het grote uitruilen. Na het AZC komt er nog meer. We zitten inmiddels in het tweede jaar van deze coalitie periode en de posities moeten alvast worden ingenomen. Het is onderdeel van de bestuurs-cyclus van deze kaste. En dat ging tot nu toe prima. Tot dat de mensen het echt zat zijn en er een zichtbaar alternatief is.

Wat voorbeelden van wat nog ligt en snel gaat komen

1) De Moskee Kuipersdijk. Het gehele proces en uitwerking van de bestemmingsplan Moskee. Het ligt inmiddels voor derde maal bij de Raad van State. Volgens mijn informatie zou dit voor Maart 2023 op de rol staan bij de Raad van State.
2) De Energievisie. Een record aan 38 insprekers. Er kwam zelfs een motie VOOR windturbines. Destijds haalde deze motie het niet. Inmiddels zijn er twee potentiële locaties voor windturbines aangewezen.
3) Clustering sportvelden. Een proces dat reeds vanaf 2016 loopt. De clubs is ‘participatie’ voorgehouden. Inmiddels is duidelijk dat er met de cijfers is gemarchandeerd. Er al die tijd een dubbele agenda was. De clubs krijgen dus nu ‘het mes op de keel’

Zo kunnen er nog veel meer voorbeelden worden aangehaald. Ik zal er enkele nog wat bij naam noemen: de (on)menselijke maatondersteuning huishouding (OH), de ondernemer Ardesch, (Fiets) verkeer, de Kop, zwemwater (Aquadrome/De Brug) etc etc.

Concluderend

In plaats van dat de Enschedese kiezer deze zittende partijen afgerekend op het gevoerde beleid, werden ze beloond voor falend beleid. Was beeldvorming een bewuste strategie. Moest steeds het kritische geluid worden gepolariseerd en gedemoniseerd.

Is nu het resultaat een stad die al 13 jaar getergd wordt. Een stad waarin de democratie afgeknepen wordt door bestuurders van partijen die niet beseffen wat ze kapot maken.

Bestuurders die in hun politiek functioneren in niets meer lijken op de mensen die ze vertegenwoordigen. Ze gebruiken enkel aangeleerde oneliners, voorspelbare leuzen, woordgebruik die hun onkunde moet verbergen, leugens die het gebrek aan verantwoordelijkheid en ruggengraat moet maskeren.

Tijdens de PS2023 heeft de Nederlandse kiezer duidelijk gemaakt hoe het kan werken in een democratie. Ze hebben via de stembus de afkeur laten horen.

Om de afkeur te laten horen voor het beleid in Enschede is er nu geen stembus keuze. Verbindend Enschede heeft zijn mening en invloed aangewend. Wat ermee wordt gedaan zien we terug en is ons bekend.

Als laatste redmiddel kun je als inwoners je afkeuring over een bepaald onderwerp uiten door gebruikt te maken van je recht op demonstratie.

Bij een eerdere poging om een AZC te realiseren is dat massaal gedaan. Is het uiteindelijk gelukt. Het worden dan ook spannende weken. Is Enschede nog weerbaar, of is Enschede horig aan deze kaste die zich onaantastbaar waant.

——————–

Nooit opgeven, niets doen is geen optie.

Nederland/Enschede is het waard!


Erwin Versteeg

Erwin Versteeg is zelfstandig ondernemer en sinds maart 2018 voorzitter van ‘Verbindend Enschede’. De columns die hij schrijft, zijn op persoonlijke titel en bedoeld om een discussie op gang te brengen. Onderwerpen in de columns zijn lokaal, landelijke, geopolitiek of maatschappelijk, en daarmee lokaal en/of landelijk mogelijk geen onderdeel van hun (politieke-) verkiezingsprogramma.

.

Steun de Nieuwe Zuil via BackMe, en blijf bijdragen zoals deze mogelijk maken! De Nieuwe Zuil is een platform voor iedereen die realisme wil verspreiden!

Delen via


Lees ook

Discussieer mee!

Hier kan je reageren op onze artikelen en een inhoudelijke bijdrage leveren. Lees ook even onze huisregels.

Om te reageren dien je eerst aan te melden.

Reageer je voor de eerste keer? Registreer je dan hier.

Geef een antwoord

Login hier in met je gebruikersnaam en het wachtwoord dat je per e-mail ontvangen hebt.

Maak hier een gebruikersnaam aan. Na verzenden ontvang je een e-mail met je wachtwoord waarna je meteen kunt inloggen en reageren.

Nieuwe gebruiker
*Verplicht veld
Nieuwe gebruiker
*Verplicht veld