De Nieuwe Zuil verleent u hierbij toegang tot de website websitesvoormkb-ers.nl. Op de website worden door WebsitesvoorMKB-ers.nl teksten, afbeeldingen en andere materialen gepubliceerd. Deze materialen zijn door De Nieuwe Zuil en/of anderen aangeleverd en worden u aangeboden zonder enige garantie of aanspraak op juistheid. Het is u niet toegstaan zonder toestemming van De Nieuwe Zuil en/of haar licentiegevers de op de website geplaatste materialen over te nemen.

De Nieuwe Zuil aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor de inhoud van de materialen op de website.