De Nieuwe Zuil voor open debat

De Nieuwe Zuil biedt een netwerk waar nieuwe sociale en zakelijke contacten ontstaan, zodat meer mensen vrij voor hun mening kunnen uitkomen zonder te hoeven vrezen voor mogelijke consequenties voor baan en inkomsten.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en laat je binnenkort informeren over onze events en initiatieven, waar je nieuwe sociale contacten kunt maken met mensen die op basis van rationaliteit het debat willen aangaan.

Een nieuw netwerk

De Nieuwe Zuil maakt verandering in Nederland mogelijk door het opzetten van een nieuwe zuil, naar het voorbeeld van de verzuiling in de eerste helft van de vorige eeuw. Een stap terug in de tijd om vele stappen vooruit te komen. We bieden een netwerk waar nieuwe sociale én zakelijke contacten ontstaan en brengen denkers en doeners met elkaar in contact.

Wij zijn een plek waar mensen vrij kunnen denken, kunnen netwerken en samen aan de slag gaan. Debat voedt onze realistische inzichten: deze inzichten vertalen wij in tastbare projecten. Bezoek onze events, steun initiatieven en wordt ook onderdeel van De Nieuwe Zuil! Iedereen is welkom die op basis van rationaliteit in gesprek wil gaan.

Verbindend

De Nieuwe Zuil is een verbindend platform dat mensen inspireert met maatschappijkritische analyses. Wij beschermen authentieke denkers en verdedigen Westerse waarden als vrijheidsliefde en zelfontplooiing op standvastige wijze. Het is vanzelfsprekend dat de verbinding  die wij uitdragen overstijgend is aan zaken als etniciteit, ras, geslacht en zelfs politieke overtuiging.

In gesprek over De Nieuwe Zuil

Sid Lukkassen in geprek met Esther van Fenema over de noodzaak van De Nieuwe Zuil.

Wat kan ik doen voor De Nieuwe Zuil?

Doneren

De Nieuwe Zuil is onafhankelijk en is afhankelijk van donaties.

Doneer

Helpen

Wil je ons helpen met het opbouwen van De Nieuwe Zuil? Meld je aan!

Schrijf je in

Bijdragen aan het debat

De Nieuwe Zuil stimuleert het vrije debat en geeft aan (kritische) bloggers de ruimte om hun opinies kenbaar te maken. Dagelijks wordt er door een diverse groep aan auteurs geblogd over de actualiteit, boeken en de politiek.