Ingezonden door Daniël Marree

Op 2 september 2019 komt naar buiten dat Thierry Baudet diverse vluchten met het privévliegtuig van Fokke de Jong, oprichter van SuitSupply, niet heeft aangegeven in het geschenken- of reizenregister van de Tweede Kamer. Om meer duidelijkheid te geven waarom dit moreel corrupte gedrag niet verrassend is zal er in dit artikel worden ingegaan op de aard van de mens en haar zwakte in groepsverband, gezien vanuit een Bijbelsperspectief (Statenbijbel 1637).

1 Korinthe 15:33 leert ons het volgende: “Dwaal niet; kwade samensprekingen verderven goede zeden.” Hiermee wordt direct het kwaad bloot gelegd. Het corrupte gedrag bederft de goede bedoelingen. Maar waar komt dit corrupte gedrag vandaan en waarom is ook Thierry Baudet hieraan ten prooi gevallen?

Corruptie zit in ons DNA

Spreuken 13:20 leert ons dat: “Die met de wijzen omgaat, zal wijs worden; maar die der zotten metgezel is, zal verbroken worden.” Buiten de eigen FVD-fractie en privékringen is Baudet veelal in de Tweede Kamer te vinden. Dé plek waar al het kwaad en verderf juist zit. Hij omringt zich met de mensen die hij als het kwaad zag toen hij aan zijn nobele missie begon. Laat het duidelijk zijn dat de missie van Baudet en consorten een nobele missie is. Helaas wordt de geest van een mens gecorrumpeerd door de mensen die hij om zich heen heeft. Het merendeel van de politici in de Tweede Kamer is slachtoffer geworden van het corrupte in de mens. Dit is een resultaat van het kwaad dat wij van Adam hebben geërfd. Zonde betrad de wereld nadat Adam van de boom der kennis des goeds en des kwaads had gegeten. Corruptie zit in ons DNA.

In Spreuken 22:24-25 wordt ons het volgende geleerd: “Vergezelschap u niet met een grammoedige, en ga niet om met een zeer grimmige man,” “Opdat gij zijn paden niet leert, en een strik over uw ziel haalt.” Baudet doet juist datgene waarvoor hij in Spreuken 22:24-25 gewaarschuwd wordt. Hierdoor is het niet heel verrassend te noemen dat hij de verkeerde paden leert en uiteindelijk zijn ziel openstelt aan de corruptie die hij binnen de hedendaagse politiek wil bestrijden.

Laat Baudet zijn fout toegeven

Het is wellicht nog te vroeg om Baudet te betichten van een Messiascomplex maar het neigt er spijtig genoeg steeds meer naar. De richting die FVD onder zijn huidige leiding is ingeslagen is niet meer dezelfde richting als destijds bij de aftrap van de partij op 25 september 2016. Helaas komt steeds meer naar buiten dat de kwade krachten uit politiek Den Haag invloed krijgen op de partij en op Baudet als leider. Dit met alle negatieve consequenties voor de partij.

Baudet had dit grotendeels kunnen voorkomen door zijn politieke tegenstanders buitenspel te zetten. Dit had eenvoudig gekund door open en transparant zijn vluchten aan te geven in het geschenken- of reizenregister van de Tweede Kamer, ook al waren deze vluchten voor privédoeleinden. Hierdoor had hij zijn eigen integriteit niet in twijfel gebracht. Als Baudet het morele kompas wil blijven dat hij claimt te willen zijn dan zal hij over de brug moeten komen door zijn fout eerlijk toe te geven, zijn zonde te aanvaarden en om vergiffenis te vragen aan zijn kiezers en de Heer. Galaten 6:1 en Psalm 130:3-5 vertellen ons het volgende: “Broeders, indien ook een mens overvallen ware door enige misdaad, gij die geestelijk zijt, brengt den zodanige terecht met den geest der zachtmoedigheid; ziende op uzelven, opdat ook gij niet verzocht wordt.” en “Zo Gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, wie zal bestaan” “Maar bij U is vergeving, opdat gij gevreesd wordt.” “Ik verwacht den Heere, mijn ziel verwacht, en ik hoop op Zijn woord.” Enkel zo kan hij zijn nobele missie tegen de kwade krachten in politiek Den Haag voortzetten. Doet hij dit niet dan zal dit voorval een smet blijven op zijn missie en zullen de partij en hijzelf niet meer als geloofwaardig kunnen worden beschouwd.

Wat is begonnen als een nobel streven is nu dus al scheuren aan het vertonen, welke steeds groter en groter zullen worden. Zolang FVD en Baudet niets veranderen aan de structuur binnen de partij zal de teloorgang van FVD verder in een stroomversnelling raken. Moge de Heer Baudet terug op het juiste spoor zetten en de corruptie binnen de FVD-top verwijderen opdat FVD weer een moreel bolwerk wordt in politiek Den Haag. Met Gods zegen zal FVD zegevieren.

Steun de Nieuwe Zuil via BackMe, en blijf bijdragen zoals deze mogelijk maken! De Nieuwe Zuil is een platform voor iedereen die realisme wil verspreiden!

Delen via


Lees ook

Discussieer mee!

Hier kan je reageren op onze artikelen en een inhoudelijke bijdrage leveren. Lees ook even onze huisregels.

Om te reageren dien je eerst aan te melden.

Reageer je voor de eerste keer? Registreer je dan hier.

Login hier in met je gebruikersnaam en het wachtwoord dat je per e-mail ontvangen hebt.

Maak hier een gebruikersnaam aan. Na verzenden ontvang je een e-mail met je wachtwoord waarna je meteen kunt inloggen en reageren.

Nieuwe gebruiker
*Verplicht veld
Nieuwe gebruiker
*Verplicht veld