Compleet waanzinnig! Paniek zaaien en ophitsen is het: de motie tot het uitroepen van een klimaat noodtoestand van de GroenLinks-activisten in de raadszalen. Maar tevens het gedrag van VOLT en de PvdA…. van de pot gerukt!

Door: Erwin Versteeg

Om het beeld scherp te krijgen waar we het over hebben bij de politieke partij GroenLinks. GroenLinks is in feite een collectie mafkezen. GroenLinks een fusie tussen de communistische partij (CPN), de PPR, EVP (van geloof gevallen Christenen) en PSP (pacifisten). Ze kijken vaak neer op lager opgeleiden die hun wereldbeeld niet delen.

Het is de partij van onder meer:
– senator Farah Karimi, die werkte voor de Iraanse terreurbeweging Mujahedin Khalq.
– van Jesse Klavers mannetjesmaker Wijnand ‘RaRa’ Duyvendak, die staatsgevaarlijke informatie buit maakte bij een inbraak in het ministerie van Economische Zaken.
– van senator Sam Pormes, die een rol speelde bij de Molukse treinkaping in De Punt en deelnam aan een terroristen-trainingskamp in Zuid-Jemen.
– van de prominente voorlichter Peter Sonneveld van de 2e Kamerfractie die een stagiaire aanrandde en haar vervolgens zonder telefoon en geld voor een taxi ’s avonds in de stad achterliet. Maar vervolgens als prominente ‘ex’ voorlichter gewoon weer een baan geeft als persvoorlichter van de GroenLinks wethouder Liesbeth van Tongeren.
– nogmaals Farah Karimi die, toen ze de hoogste baas van Oxfam Nederland was, wegkeek bij seksueel misbruik van kinderen door medewerkers van Oxfam tijdens seksfeesten op Haïti.
– van de motie BDS-beweging (Boycot, Divestment, Sanctions) dat regelmatig gepaard gaat met uitingen van antisemitisme, zelfs verweven is met een terroristische organisatiestructuur die feitelijk strijdt voor opheffing van de huidige staat Israël.
– van de Wageningse ex-wethouder en ex-loco-burgemeester Jack Bogers, die de vrienden van Volkert van der Graaf na de moord op Pim Fortuyn waarschuwde, zodat ze bewijsmateriaal konden verdonkeremanen.
– van kandidaat-Kamerlid Kauthar Bouchallikht, die via meerdere lijnen gelinkt is aan de Moslimbroederschap, een terroristische organisatie die uiteindelijk overal de sharia wil invoeren.

De uitkomst is duidelijk

Kortom, het is een partij vol Palestijnen-knuffelaars, Pol Pot verheerlijking, stagiaire aanranding, seksueel misbruik, accepteren moord en misdaad, brandstichting en het ondermijnen van Nederlands recht. GroenLinks de club van, zoals bovenstaand al beschreven, Marxisten-Leninisten (GML), Mujahedin Khalq, RaRa en Moslimbroederschap.

Een ieder zichzelf respecterende oprechte volksvertegenwoordiger zou met een zéér grote boog om het verziekte en gewelddadige clubje van Jesse Klaver heen moeten lopen. De grootste echt politieke daad van een vorige leider Jolande Sap, was de truc met de stekkerdoos. Wat dan ook gelijk haar politieke einde berekende. Jolande Sap, die nu als bonus, de beoogde voorzitter is van het Maatschappelijk Impact Team (MIT). De opdracht van deze commissie, het kabinet adviseren over de gevolgen van coronamaatregelen voor de maatschappij en de economie. Lees ‘Green New Deal voor Nederland’ en ‘COVID, the Great Reset’ en de uitkomst is duidelijk.

Maar goed, een stap terug naar de klimaatnoodtoestand die, op basis van het decreet uit januari 2021 van Jesse Klaver himself, nu uitgeroepen moet worden door de GroenLinks lokalo’s.

Yasser Feras

En als u denkt dat Jesse Klaver – a.k.a. Yasser Feras Klaver – dit zelf heeft bedacht. Jesse heeft het via een andere totalitaire club wiens podium hij nog niet officieel heeft mogen betreden, het World Economic Forum van Klaus Schwab. De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, António Guterres speelde hierbij een rol. Hij mocht januari 2021 een speech geven – toen allemaal digitaal natuurlijk, vanwege corona! – over wat hij als grootste uitdagingen zag voor de mensheid.

António Guterres zag niet alleen een oorlog tegen het coronavirus maar tegen de hele natuur! We moesten doodsbang zijn. Er waren heel veel enorme, levensbedreigende crises. Hij zag de broosheid ook in de klimaat- en biodiversiteitscrisis. Het waren existentiële bedreigingen, en ze werden allebei alleen maar érger. Want wij, de mensheid, voerden oorlog tegen de natuur en zouden onze levensondersteuningssysteem vernietigen. En de natuur…. die slaat terug.

Hij had ook een oplossingsrichting: We zouden één wereldeconomie moeten hebben met universeel respect voor internationaal recht. Waar we dat van kennen? Zijn gastheer, Klaus Schwab, de grondlegger van het World Economic Forum (WEF) had er zelfs een boek over geschreven ‘COVID, the Great Reset’.

Het komt erop neer dat dit overleg ‘mechanisme’ tussen overheden en bedrijven (politiek corporatisme) over van alles en nog wat leidt tot ‘progressief’ globalistisch marxisme. Geheel passend in Jesse Klaver z’n wensdenken in 2013.

“De wapenindustrie en hun
investeerders hebben een
flinke boost gekregen”

Hij zag ook de ‘broosheid’ voor wat betreft de wapenvoorraden van landen. Door de herverdeling van het wapenarsenaal richting Oekraïne heeft die industrie (en diens investeerders) inmiddels een boost gekregen. De onvoorwaardelijke steun van GroenLinks aan de wapenleveranties is vanuit de achtergrond ‘António Guterres’ als inspirator van Jesse Klavers’ klimaatnoodtoestand dan ook wel begrijpelijk.

Wat betreft het klimaat. In augustus 2021 verscheen het klimaatrapport van het klimaatpanel van het IPCC. Het IPCC is een klimaatpanel dat bestaat uit een wisselende groep wetenschappers die als opdracht heeft alle relevante wetenschappelijk informatie met betrekking tot klimaatverandering in kaart te brengen. Hoe het profiel van de ‘wisselende groep wetenschappers’ er uitziet laat zich wel raden. Een profiel wat ook zomaar zou kunnen passen op onder meer het profiel van de deelnemers aan ‘klimaattafels’ en ‘sectortafels’ voortgekomen uit de doorvertaling van het Kyoto akkoord.

Afb: Flickr.

Een aardig anekdote uit 2019 voor wat betreft de IPCC kwam overigens van de invloedrijke econoom en klimaatonderzoeker Richard Tol (1969, Hoorn). Hij stelde dat Nederlanders niet wakker hoeven niet te liggen van de gevolgen van klimaatverandering. Hij liet optekenen dat ‘Het idee dat onze kleinkinderen gevaar lopen omdat de aarde opwarmt, volslagen mesjogge.’

Richard Tol studeerde econometrie en promoveerde in 1997 in de klimaatwetenschap aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. In 2007 won hij als lid van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) de Nobelprijs voor de Vrede. In 2013 weigerde hij het nieuwe klimaatrapport samen te vatten. Hij vond de conclusies van het IPCC te negatief.

Belangrijk is dan ook vast te stellen dat het IPCC feitelijk een secretariaat is dat valt onder twee organisaties van de VN, de Wereld Meteorologische Organisatie en het milieuprogramma UNEP. Niet geheel verrassend dan ook, de door het IPCC gebruikte temperatuurmetingen bij de grond boven land, en dan nog voornamelijk in westerse landen, zijn niet indicatief voor de wereldgemiddelde temperaturen. Net als dat er aantoonbaar nagenoeg geen correlatie is tussen CO2 en temperatuur maar de dwang gaat door! Bekend is dat de natuur (net als stikstof) zelf CO2 produceert en dat CO2 (en stikstof) nodig is om de aarde mooi groen te houden.

Een veelgebruikte methode om te bepalen of CO2 de oorzaak is van toename temperatuur is drie elementen apart te meten.
– de intensiteit van de zon
– de gemeten temperatuur
– CO2 en andere broeikasgassen

In de afgelopen decennia zijn wetenschappers druk in de weer met het ‘afpellen’ van de natuurlijke factoren die het klimaat beïnvloeden. Zulke berekeningen voerde men ook uit voor de schommelingen in de aardbaan, omslagen in de zeestromen, ozon, kosmische straling, veranderend landgebruik enzovoorts.

Al die natuurlijke omstandigheden leveren een wiebelende klimaatgrafiek op, die heel aardig meebeweegt met de werkelijk gemeten wereldtemperatuur.

Met één verschil: het wordt niet, zoals in het echt, warmer. Alleen door CO2 en andere broeikasgassen toe te voegen aan de mix, gaat de wereldtemperatuur omhoog. Daarop heeft men de conclusie getrokken: CO2 is de hand die de wereldtemperatuur optilt.

Laat duidelijk zijn, neutraliteit in de mens bestaat niet. Wat dat betreft, alleen het weer is neutraal. De wijze waarop er wordt gecommuniceerd, het is onderdeel van de politieke agenda. Het is politieke dwang. Dat is wat ‘hittestress’ veroorzaakt. Of ‘klimaatstress’ zoals de woordvoerster klimaat en indiener van de motie klimaat noodtoestand had in 2021.

Er is zelfs geen trend waargenomen en de conclusie is dus dat de recente overstromingen in België, Duitsland en Nederland (Limburg) niet is te wijten aan klimaatverandering. Er is veel verbeterd, maar we moeten ons schuldig voelen. Als we dan ook zo neutraal mogelijk kijken naar oorzaken is een van de grootste oorzaken, bevolkingsgroei.

Overbevolking

Herinner je de beelden nog, Enschede 1960 de textielindustrie, we hadden kolenkachels, auto’s die veel brandstof verbruikten, 2-takt bromfietsen, kolencentrales, de zware industrie die nog niet naar China was geëxporteerd, toen Enschede 126.122 inwoners (Nederland 11.4 miljoen nu 17.5 miljoen mensen) en roepen de huidige bestuurders in Enschede (gesteund door de klimaat partijen), groeien naar 175.000 inwoners.

Tijdens een debat over opvang asielzoekers, waar het klimaatstress slachtoffer en erkend voorstander van refugees welcome voorzitter was, besloot Linda Wissink (VOLT) een wensdenk bedreiging te doen richting Hidde Heutink (PVV).

‘Woorden doen ertoe’ geeft Erik Kemp (VOLT) als reactie en er zijn excuses gemaakt. Laurens Dassen (fractievoorzitter 2e kamer VOLT) heeft het over een ‘verwerpelijk gebaar’. Maar het gedrag van Linda Wissink (VOLT), dit schaamteloze en bedreigend (vermoorden als wensdenken) gedrag gaat veel verder. Laten we daarbij niet vergeten dat Judith Tielen (VVD) al eerder een wensdenk bedreiging deed in de 2e Kamer richting Gideon van Meijeren (FvD)

Het lijkt er op dat VOLT (George Soros groupies), het nog extremistischer EUROfiele zusje van D66 grensoverschrijdend gedrag tot norm heeft verheven. Dit wensdenken, deze bedreigende oproep tot moord op politieke tegenstanders.

Van Linda Wissink was er dus sprake van copy-paste gedrag. Hoever zijn we verwijderd van het moment dat de nieuwe Volkert van der Graaf besluit het wensdenken van Judith Tielen en Linda Wissink in de praktijk te brengen! Types als Judith Tielen en Linda Wissink zijn overduidelijk hun emoties niet de baas. Zeker in een volksvertegenwoordiger rol, als je dat niet hebt, rest er maar een ding, WEGWEZEN.

Vervolgens ging de woordvoerder van GroenLinks fusiepartij – de PvdA – zelfs zover dat ze pleitte om mensen, die in de procedure zitten, te huisvesten in een flexwoning. Kleine flexibele AZCs dus. Nog meer verdringing van de eigen mensen. Het werd tijdens dit debat duidelijk dat Enschede zware jaren tegemoet gaat. Dat we de huidige inwoners nodig hebben om de omvolking en achterstelling eigen inwoners te stoppen. Beelden als tijdens de AZC demonstraties in 2015 2016 2017 acht ik wat dat betreft niet uitgesloten!

“De PvdA ging zich met
arbeidscontracten bemoeien”

En voor de mevrouw van de PvdA, kleinkind van gastarbeiders uit de jaren 60 zoals ze aangaf. Allereerst, Italianen en Spanjaarden waren de eerste gastarbeiders. Daarna kwamen de Turken (waaronder uw grootvader) en Marokkanen. Deze kwamen nadat de PvdA zich met arbeidscontracten ging bemoeien. Als gevolg daarvan kon deze nieuwe lichting gastarbeiders aanspraak maken op een definitieve verblijfsvergunning.

Dat was de aanzet van de eerste tsunami aan immigranten. Immigranten die in tegenstelling tot de Italiaanse en Spaanse gastarbeiders, een totaal andere cultuur en traditie hebben. Italianen en Spanjaarden in hoofdzaak christelijk, Turken en Marokkanen in hoofdzaak aanhangers van de islamitische ideologie.

Dat heeft ertoe geleid dat Nederland niet alleen is veranderd, ook herhaalde Koningin Juliana in de troonrede van 1979 bij 14 miljoen inwoners, “Nederland is vol”. En dan nadat Koningin Juliana in 1950 al aangaf, “Nederland is vol met 10.5 miljoen inwoners”. Inmiddels zitten we zoals reeds is gezegd op 17.5 miljoen mensen. Nederland is dus duidelijk overvol!

Bevolkingsgroei betekent daarnaast, meer CO2, meer stikstof, meer woningen, meer beton, meer, meer, meer van alles, op ruimte voor de natuur na. Die wordt minder en moet dan wel plaatsmaken. Het is niet persoonlijk en ook wordt klimaatverandering niet ontkend. Dit is namelijk van alle tijden. En wat betreft die motie, als stemverklaring zou ik gebruiken ‘doe duurzaam en gebruik hem als toiletpapier’.

Als we echt iets voor onze planeet willen doen moeten we juist onze kennis exporteren, voorlichting over geboortebeperking in de landen waar nu de massa-immigratie weg komt. Dan hebben alle kinderen een leefbare planeet, kan een ieder zijn eigen land opbouwen, doen we aan positieve herverdeling van kapitaal en worden daarnaast de Europese landen (en Nederland) weer een stuk veiliger, veel mensen minder arm en de wachtlijsten voor een betaalbare woning verdwijnen ‘als sneeuw voor de zon’.

Nooit opgeven, niets doen is geen optie. Nederland/Enschede is het waard!


Erwin Versteeg

Erwin Versteeg is zelfstandig ondernemer en sinds maart 2018 voorzitter van ‘Verbindend Enschede’. De columns die hij schrijft, zijn op persoonlijke titel en bedoeld om een discussie op gang te brengen. Onderwerpen in de columns zijn lokaal, landelijke, geopolitiek of maatschappelijk, en daarmee lokaal en/of landelijk mogelijk geen onderdeel van hun (politieke-) verkiezingsprogramma.

.

——————–

 

Steun de Nieuwe Zuil via BackMe, en blijf bijdragen zoals deze mogelijk maken! De Nieuwe Zuil is een platform voor iedereen die realisme wil verspreiden!

Delen via


Lees ook

Discussieer mee!

Hier kan je reageren op onze artikelen en een inhoudelijke bijdrage leveren. Lees ook even onze huisregels.

Om te reageren dien je eerst aan te melden.

Reageer je voor de eerste keer? Registreer je dan hier.

Geef een antwoord

Login hier in met je gebruikersnaam en het wachtwoord dat je per e-mail ontvangen hebt.

Maak hier een gebruikersnaam aan. Na verzenden ontvang je een e-mail met je wachtwoord waarna je meteen kunt inloggen en reageren.

Nieuwe gebruiker
*Verplicht veld
Nieuwe gebruiker
*Verplicht veld