Dit is het derde deel van de serie over Roemenië. Lees hier deel 1 en hier deel 2.

‘The Free State Project’
Er zijn wereldwijd een aantal initiatieven geweest die als inspiratiebron voor dit project dienen. Eén daarvan is het zogenaamde ’Free State Project’ in de Verenigde Staten. Dit project is in 2001 opgezet, met als de doel het beperkte aantal libertariërs in de VS in een dunbevolkte staat – New Hampshire – samen te brengen. Het doel, met beperkte middelen een politieke, economische en maatschappelijke samenlevingsstructuur op te bouwen, is in die zin gelukt dat er ondertussen een invloedrijke libertarische lobby in die staat is ontstaan. Geïnteresseerden kunnen zich intekenen bij de organisatie. Hierin belooft de persoon in kwestie in een zelf te bepalen termijn naar de staat te verhuizen. Medewerkers ondersteunen vervolgens de verhuizing naar New Hampshire.

Case study: Țara Bârsei/De Sibiu-Brasovpassage
In de case study van de Țara Bârsei/Sibiu-Brasovpassage is geprobeerd om de voorgaande theoretische overwegingen te transponeren naar een concreet gebied. Dit gebied heeft een specifieke historische achtergrond. Vanaf de elfde eeuw tot na de val van de Sovjet-Unie heeft hier een grote Duitstalige gemeenschap gewoond. Dit heeft erin geresulteerd dat het gebied als het ‘Beieren van het Oosten’ bekend staat. Het heeft deze naam gekregen door de goed bewaarde middeleeuwse steden vol met traditionele vakmanshuizen in een heuvelachtig landschap. Sibiu heeft samen met Brasov het best bewaarde Middeleeuwse stadscentrum van Europa. Gecombineerd met de ligging aan de voet van de Karpaten is dit gebied, ook voor West-Europese standaarden, een aantrekkelijke vestigingsplaats.

Sibiu is naast één van de culturele centra van het land ook een economische hub. Kenmerkend is dat reeds in 1998 een Duitse handelskamer werd geopend. Na het succesvolle beleid van burgemeester Klaus Johannes en grootschalige investeringen in de infrastructuur heeft er een grote instroom aan bedrijvigheid plaatsgevonden. Enkele jaren geleden hebben internationale bedrijven als Siemens, Continental, ThyssenKrupp, Metro en Wienerberger vestigingen geopend in de regio. De laatste jaren is de economie dusdanig gegroeid, dat de gemeenteraad een moratorium op kavelverkoop aan bedrijven heeft gezet. De stad is ook een logistiek centrum: het beschikt over een internationale luchthaven, een scheepshaven en een belangrijk goederenoverslagpunt via het spoor. Ondanks dit economische succes neemt het aantal inwoners door vergrijzing en emigratie gestaag af. Dit heeft tot een ruime arbeidsmarkt (er is een groot tekort aan gekwalificeerd personeel) en zeer betaalbaar vastgoed geleid. Een ruime en vrijstaande vierkamerwoning kost ongeveer 70.000 euro.

De afgelopen jaren worden rondom Sibiu wooncomplexen uit de grond gestampt. Deze projecten, zoals Bavaria Stadt ten Noordoosten van het stadscentrum kunnen als voorbeeld dienen voor deze stichting. Daarbuiten staan er in de dorpen rond Sibiu veel huizen leeg die voor een lage prijs gekocht kunnen worden.

Concluderend is de locatie Sibiu als vestigingsplaats zeer aantrekkelijk. De stad geldt als een cultureel centrum en maakt een stormachtige economische opkomst mee. Deze ontwikkeling kan tegelijkertijd ook nadelig werken. Vooralsnog zijn de vastgoedprijzen en de arbeidsmarkt zeer voordelig. Een alternatief dat daarom nagevolgd kan worden is vestiging in de zogenaamde Brasov-Sibiupassage, een strook dunbevolkt platteland tussen de genoemde steden in. Brasov kent ook een groeiende economie, alhoewel het niet zo’n stormachtige groei als Sibiu doormaakt. In de toekomst kan deze passage dus het centrum van een dynamisch economisch geheel worden. Een gemeenschap in dit gebied zal zich hoogstwaarschijnlijk kunnen ontwikkelen tot een aantrekkelijke vestigingsplaats voor West-Europeanen.

Doelstelling
Het primaire doel is om West-Europeanen, die zich niet meer thuis voelen in hun thuisland en de wens hebben om te emigreren een mogelijkheid te bieden. Door een gemeenschap te vestigen zal het emigratie- en integratieproces vergemakkelijkt kunnen worden. Tegelijkertijd kunnen de stichting en de emigranten een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de Oost-Europese economische en sociale structuren.

 

Commentaar: inzending van anoniem lid
Met grote belangstelling heb ik dit verslag gelezen. Er zitten mijns inziens zowel positieve als negatieve aspecten aan de keuze voor Roemenië. Enerzijds heeft het land een hoge economische groei, aantrekkelijke leefgebieden en een ruime arbeidsmarkt. Anderzijds heeft Roemenië een slechte reputatie in West-Europa, waardoor deze bestemming bij het grote publiek niet zal aanslaan. Ook kan men zich afvragen of Roemenië deze groei langdurig kan volhouden en of het land ooit het welvaartsniveau en geopolitieke kracht kan opbouwen die nodig zijn om zelfstandig te bestaan. Een ander aspect van deze problematiek is bijvoorbeeld dat alle grote bedrijven uit West-Europa afkomstig zijn (in dit stuk zijn vooral Duitse bedrijven genoemd), wat de vraag opwerpt of Roemenië economische autonomie kent – hetgeen van belang is in het geval van een geïslamiseerd West-Europa.

Een voorstel dat ik bij deze wil lanceren is om in West-Tsjechië een‘gemeenschap’ te vestigen. Vanuit mijn achtergrond als politicoloog zou ik daar de volgende argumenten voor willen noemen. Ten eerste is Tsjechië qua welvaartsniveau per hoofd van de bevolking één van de succesvolste Oost-Europese landen. Een ander economisch argument is de ligging van de regio naast het steenrijke Beieren. Aanvankelijk zal dit een grote bijdrage kunnen leveren om West-Tsjechië verder te kunnen ontwikkelen. Ook ligt deze regio nabij de landen van waaruit geïnteresseerden zullen moeten emigreren. Dat maakt het emigratieproces makkelijker dan in het scenario van het Burzenland.

Ik heb mij ook intensief beziggehouden met de zogenaamde middenpositie (in het Duits ‘Mittellage’) van Duitsland. Kort gezegd houdt dit in dat de centrale geografische ligging van de Bondsrepubliek in Europa het land in staat heeft gesteld een grote economische en politieke macht op te bouwen. Het kon naar alle kanten economische en culturele contacten aanknopen. Zou het niet verstandig zijn om vanuit een sterk Tsjechië te proberen om greep te houden op dit essentiële gebied?

Dit was was het derde en laatste deel. Lees hier deel 1 en hier deel 2.

Steun de Nieuwe Zuil via BackMe, en blijf bijdragen zoals deze mogelijk maken! De Nieuwe Zuil is een platform voor iedereen die realisme wil verspreiden!

Delen via


Discussieer mee!

Hier kan je reageren op onze artikelen en een inhoudelijke bijdrage leveren. Lees ook even onze huisregels.

Om te reageren dien je eerst aan te melden.

Reageer je voor de eerste keer? Registreer je dan hier.

Login hier in met je gebruikersnaam en het wachtwoord dat je per e-mail ontvangen hebt.

Maak hier een gebruikersnaam aan. Na verzenden ontvang je een e-mail met je wachtwoord waarna je meteen kunt inloggen en reageren.

Nieuwe gebruiker
*Verplicht veld
Nieuwe gebruiker
*Verplicht veld