Naar verluidt vindt minister Jetten (GroenLinks) dat Nederland zich aan de ‘afspraken’ m.b.t. de klimaatmaatregelen moet houden. Hij bedoelt waarschijnlijk de financiële toezeggingen nu de biomassa-miljarden onder druk staan, evenals de stikstofwaanzin.

Door: Kol. b.d. Leo Dorrestein

Toch een interessante gedachte in het licht van de toezegging dat het akkoord van Parijs niet juridisch bindend is. Met name nu andere toezeggingen – compensatie Groningen, bijdrage aan de NAVO, koppeling AOW aan minimumloon, veiligelanders, beperking ECB-leningen/schulden, strikt immigratiebeleid, aanpak woningbouw en sanering kinderbescherming – weinig waard blijken te zijn. Dus laten we eerst de oude beloften en verplichtingen nakomen voordat het geldsmijten echt kan beginnen.

EU-referendum

Waar Nederland geen referendum (meer) wil houden over EU-besluiten, laat Brussel zich graag ‘adviseren’ door jongeren. Ze waren in Maastricht bijeen, maar wisten niet precies wat de bedoeling was. Duitsland wel; de nieuwe regering liep al vooruit op de resultaten met uitspraken over een verdere integratie (federatie). Kennelijk zijn die uitkomsten voorspelbaar doordat vooral activisten aan dergelijke zinloze acties deelnemen, die een (nep-)democratische aanpak suggereren; zelfs zonder dat de deelnemers begrijpen waar het echt over gaat. Want daarvoor dienen doorgaans juist voorgekookte (concept)conclusies zoals bij milieubijeenkomsten en VN- ‘klimaatambassadeurs’. Kennelijk is men een beetje geschrokken van het Greta-niveau en het geringe effect van de nieuwe EU-censuur. Tja, niet iedere ‘expert’ of onderzoeksjournalist laat zich sponsoren.

Europees Parlement

Het EP is boos op de Europese Commissie wegens het gebrek aan actie tegen dissidente landen zoals Polen, Hongarije en Malta. Kennelijk wisten ze niet wie Von der Leyen en Timmermans zijn of andere commissarissen. Want als over alle lidstaten een zwartboek wordt opgesteld, dan beginnen die bij Griekenland en eindigen met Duitsland. Mogelijk is de Europese Commissie beducht voor dergelijke reacties en wacht eerst de uitspraak van het Europese Hof af. Een Hof dat zelf ook niet onbesproken is waar het gaat om het (niet) veroordelen van landen die de EU-regels schenden.

Extreemrechts

Wat is dat eigenlijk ‘extreemrechts’ van een politieke partij? Zijn dat politici die extreemlinkse machtsblokken op de korrel nemen? Neen, daarmee wordt niet de SP bedoeld; dat zijn socialisten zonder verborgen agenda.

Het ‘nieuwe’ leiderschap van Kaag lijkt erg veel op het haatzaaien door onder meer Melkert, Rosenmöller, Dijkstal, Zalm, van Boxtel, van Dam, premier Kok, Bondskanselier Schröder(!) en andere graaiers toen hun posities of (toekomstige) baantjes werden bedreigd door Pim Fortuyn. Waarom zijn deze figuren nooit vervolgd (Zalm nog steeds niet voor zijn recente rol als bankier, ondanks het ‘voornemen’ van het OM); weten ze teveel?

Geldstromen

Als The Rights Forum onafhankelijk en zonder verborgen bedoelingen de financiële relaties tussen Nederlandse universiteiten en Israël onderzoekt, wat is dan het belang daarvan? Daarna ook tussen bedrijven en Israël, overheid en Israël, kerken en Israël, banken en Israël? Of gaat men straks toch eerst de geldstromen uit China, de EU, Iran en de VN onderzoeken, want dan kunnen in ieder geval wel relevante resultaten worden verwacht.

ICT

Ook de zorg kent zijn eigen ict-schandalen. Naar verluidt voorziet het Amerikaanse bedrijf EPIC Nederlandse ziekenhuizen van hun ZIS systeem. Bijv. 40 miljoen euro voor een meerjarig contract bij een (groot) ziekenhuis. Omgerekend ongeveer 100.000 euro per medisch specialist per jaar? Een onvoorstelbaar bedrag en Judy Faulkner is er miljardaire mee geworden. J.F. heeft dan ook 50 procent van de markt in de VS in handen. Intussen wordt hier 29 miljoen uitgegeven voor een QR-pas die straks alleen in het buitenland wordt gebruikt, mits fraudebestendig. Voor een tiende van dat bedrag had in de 90-er jaren de complete software voor ziekenhuizen ingevoerd kunnen worden, maar daar verdienden allerlei ambtenaren en adviseurs dan niets aan.

Kernenergie

Groenlinkse activisten zijn een internationale club met vele baantjes, net als klimaatwetenschappers die op de Zuidpool allemaal hetzelfde onderzoeken. In Duitsland wordt zelfs een buitenlandse alarmist tot staatssecretaris gebombardeerd, waarvoor de naturalisatiewetgeving opzij moet worden geschoven. Hier worden ongegronde Duitse argumenten overgenomen; neen, niet met betrekking tot gas (pijnlijk genoeg), maar kernenergie. Die zou alleen op grond van subsidie kunnen bestaan en windturbines niet !

Waar was dat potje van 100 miljard voor de Energiewende dan voor nodig?

Wie onze tarieven bekijkt en beseft dat daarin ook veel buitenlandse kernstroom is verwerkt, zal verbijsterd zijn over de lage basiskosten vóór de gascrisis en de absurde toeslagen voor de financiering van duurzame energie. Dus waar komen die subsidies voor ‘groene’ stroom vandaan en waarom zou kernstroom dan toch duurder zijn? Duurder dan wat: biomassa (bijna een miljard per jaar)? Of Russisch gas? Of Duitse stroom uit Gronings gas? Of ‘Nederlands’ gas van onder de Waddenzee (neen, niet de eilanden)?

We hadden gewoon de kerncentrales van de Duitsers moeten overnemen en daarmee tijd kunnen winnen om over 10 of 20 jaar de definitieve keuze te maken. Gezien de Duitse plannen zou betaling met Waddenzeegas een prima oplossing zijn, maar niet voor de groene activisten die niet (willen) weten hoe groot de Waddenzee is en hoe onbelangrijk een paar modderpoelen en zandbanken zijn in relatie tot de energiecrisis.

NIOD

Dat de ‘wetenschappers’ van het NIOD en andere publicisten nu toch een rapport over de politionele acties in Nederlands Indië hebben uitgebracht, waarop vooraf reeds veel kritiek was met name bij de aanwijzing van de auteurs/onderzoekers, kenmerkt de politieke sfeer waarin (historische) wetenschap in Nederland verzeild is geraakt. We hebben dit eerder gezien bij het rapport over Srebrenica en het feit dat premier Rutte nu meteen ertoe is overgegaan excuses te maken, betekent zeer waarschijnlijk dat de inhoud is goedgekeurd (door wie?) en er geen letter meer aan gewijzigd wordt. Net als bij het Srebrenica-rapport. Er is overigens geen enkele reden om iets ‘af te kopen’ of het zou voor de nabestaanden van Nederlandse slachtoffers van de bersiap en de TNI moeten zijn, want eerdere compensatieregelingen, de nationalisatie van eigendommen en de honderden miljoenen aan ontwikkelingshulp omvatten een bedrag waar de Haagse schadevergoedingen voor onze krijgsgevangenen, KNIL-militairen, nabestaanden van gesneuvelde en vermoorde NL militairen en burgers schril bij afsteken. Terwijl de schadevergoeding van de Indonesische regering voor de oorlogsmisdaden (ook tegen de inlandse bevolking) en de onteigeningen non-existent is.

Oekraïne

De maatregel om Nederlanders te adviseren Oekraïne te verlaten, lijkt even ondoordacht als onnodig. Het suggereert dat de NAVO niet zal afzien van het toekomstige lidmaatschap van Oekraïne, terwijl de sancties wegens de Krim-bezetting niet effectief zijn gebleken en de gaslevering door Poetin als wurgkoord wordt gebruikt. Voorts dat president Macron een sukkel is, die door Poetin (in een toespraak) onder druk is gezet, waardoor wij kennelijk geloven dat hij zijn dreigementen zal (kunnen) uitvoeren. En als laatste dat ook de NAVO daarvan uitgaat, maar niet verder komt dan een handvol troepen te sturen, terwijl openlijk een Russische aanval wordt voorspeld, waar een aantal Nederlanders en Belgen niet van onder de indruk zijn. De VS zal niet blij zijn met deze Europese paniek (die de Amerikanen zelf hebben uitgelokt), omdat dit een motie van wantrouwen is tegen de westerse bereidheid om een geloofwaardige reactie op de Russische oorlogsvoorbereidingen te formuleren en uit te voeren. En China zal aandachtig toekijken om een inschatting te kunnen maken van het beste scenario voor een toekomstige bezetting van Taiwan dat immers ook geen NAVO-lid is.

Orde van Advocaten

Nu de Orde van Advocaten weer eens ontmaskerd is inzake het gebrekkige toezicht op foute advocaten/kantoren, wordt het tijd voor wetgeving waarin ook de Deken zelf strafbaar wordt , de klachtenprocedures worden verbeterd (ook tegen curatoren), de relaties tussen advocaten en rechterlijke macht aan banden worden gelegd en bij het aanzetten tot meineed ook de advocaat strafbaar wordt. Tevens dient registratie plaats te vinden van het aantal klachten en de afdoening daarvan. Want als integriteitsbewaker heeft de Orde volledig gefaald en klokkenluiders zelfs bedreigd. Doch daar hoor je die protesterende ex-Dekens niet over; beducht voor een breder onderzoek door de NOVA om het zelfreinigende vermogen aan te tonen?

Toon

PVV en FvD zullen niet vertegenwoordigd zijn bij de bespreking van gedragsregels voor Kamerleden. Daarbij gaat het vermoedelijk vooral om de toon van discussies buiten de Kamervoorzitter om en het gebruik van bepaalde termen daarbij. Nu kan ‘idioot’ inderdaad als een belediging worden opgevat en dan gaat het om de inhoud van Kamerleden. Jammer, dat de kans wordt gemist om het gebruik van die termen toe te lichten. Want op sommige Kamerleden (en bewindspersonen) zijn nog heel andere termen van toepassing, zoals incompetent, manipulator, leugenaar, fraudeur, seksist, graaier, opportunist, baantjesjager, handlanger, crimineel, machtsbelust, antidemocraat en activist. Helaas zijn alle partijen hier min of meer door besmet in de afgelopen 30 jaar.

——————–

 

Steun de Nieuwe Zuil via BackMe, en blijf bijdragen zoals deze mogelijk maken! De Nieuwe Zuil is een platform voor iedereen die realisme wil verspreiden!

Delen via


Lees ook

Discussieer mee!

Hier kan je reageren op onze artikelen en een inhoudelijke bijdrage leveren. Lees ook even onze huisregels.

Om te reageren dien je eerst aan te melden.

Reageer je voor de eerste keer? Registreer je dan hier.

Geef een antwoord

Login hier in met je gebruikersnaam en het wachtwoord dat je per e-mail ontvangen hebt.

Maak hier een gebruikersnaam aan. Na verzenden ontvang je een e-mail met je wachtwoord waarna je meteen kunt inloggen en reageren.

Nieuwe gebruiker
*Verplicht veld
Nieuwe gebruiker
*Verplicht veld