Waar Marx en Engels een onvermijdelijke klassenstrijd aankondigden tussen de bourgeois en de proletariërs, oftewel de heersende klassen en de arbeidersklasse. De oplopende spanningen tussen Rusland en de Oekraïne kunnen wat mij betreft eveneens worden gezien als een krachtmeting tussen stromingen van het communisme Stromingen die tevens verweven zit in lokale en landelijke politieke partijen als GroenLinks, PvdA, SP, D66, het gemarginaliseerde NCPN maar inmiddels ook in het naar links geradicaliseerde VVD.

Door: Erwin Versteeg (Verbindend Enschede / Wij zijn Nederland (WZNL)

Ik zal trachten vanuit geopolitiek oogpunt mijn mening te verduidelijken. In de basis is naar mijn mening de vraag, ‘wie doet er nu eigenlijk aan het ouderwetse landje pik’. Zijn dat de ‘oude’ communisten onder aanvoering van Poetin. Of de volgelingen van de Frankfurter Schüle (Cultuur Marxisten) met hun verdeel en heers strategie. Wat zich naar mijn mening nu openbaart in de ‘the great reset’ van het World Economic Forum.

Afb: Kremlin.ru

Bij de volgelingen van de Frankfurter Schule zijn het de minderheden die de voorhoede zijn van een revolutie en niet het aloude arbeidersproletariaat van Karl Marx. Je hebt het dan over feministische vrouwen, homoseksuelen, mensen van een andere cultuur / godsdienst. En de alsmaar groeide groep mensen die in de kern voor soevereine natie staten zijn, daardoor worden gezien als vijand van de vrijheid en vijand dus van de EU(SSR).

Want het is juist de verbinding tussen die groepen ‘minderheden’ dat door de volgelingen van de Frankfurter Schüle als grootste bedreiging wordt ervaren. Waar ze in hun veroveringsdrang echter aan voorbij gaan is dat Europa bestaat uit een verzameling van soevereine natie staten (en volkeren) die niet op elkaar lijken.

Kijk in die zin tevens naar de heersers uit landen waar de islam de dominante ideologie en de politieke islam de basis voor wet- en regelgeving is. Een verzameling oorlogszuchtige steekbaarden, de oorspronkelijke bevolking dom houdend / onderdrukkend en zich zelf verrijkende leiders veelal met (ook) een ideologisch boekwerk binnen handbereik.

De Europese natiestaten worden van binnenuit kapotgemaakt. Demografisch, economisch, cultureel, financieel, spiritueel, intellectueel, staatsrechtelijk. Je ziet het echter kantelen. De oorspronkelijk inwoners van de natiestaten weten dat ze recht hebben op vrijheid en soevereiniteit. De stakingen in Polen georganiseerd door Solidarność waren misschien al wel de eerste aanzet tot het dreigende uiteenvallen van de EU. De Polen die toen het communistische juk zat waren.

Na de BREXIT en de muiterij van opnieuw Polen, Hongarije en nu ook Roemenië, zal 2022 het jaar worden waarin we onze soevereiniteit terug kunnen pakken. Europa kan prima zonder de EU. ‘Onze’ huidige leiders zijn – met uitzondering van enkelen – zetbazen die klappen en buigen als leden van het EU(SSR) politbureau spreken.

Want laten we wel zijn; kijk naar de wijze waarop door ‘leiders’ in het zogenaamde vrije Westen wordt gereageerd op mensen die voorstander zijn van soevereine natie staten en / of mensen die opkomen voor hun vrijheid. En dat niet alleen in Europa met zijn WEF-opgeleide bestuurders als Macron, Von der Leyen, Rutte. Want wie meent dat het World Economic Forum (WEF) – met zijn op papier door de VN opgestelde – Sustainable Development Goals (SDG’s) een verbindende rol wil spelen in de machtsbalans tussen Rusland, China, Europa en de VS zal bedrogen uitkomen.

Het WEF waarvan de banden tussen Nederlandse bewindslieden en het World Economic Forum (WEF) al jarenlang intensief zijn. Het World Economic Forum (WEF) met zijn ‘smart city’ partner programma waar naast Enschede (dat in beantwoording zegt zich te vinden in de officiële doelstellingen maar aangeeft, er is geen officieel commitment aan de organisatie) ook 39 andere steden deel van uitmaken. Het WEF met zijn Young Global Leaders programma waarmee het World Economic Forum (WEF) een wereldorde helpt vormen die alle democratische principes ondermijnt. Zie ook het Canada van WEFer Justin Trudeau die oorlog voert tegen zijn eigen inwoners. Net als zijn vader geeft hij blijk wel sympathie te hebben bij communistische regimes in Rusland, Cuba en China.

Inmiddels is ingegeven door de doorgeslagen klimaatplannen het zover dat Europa eigen geopolitieke belangen heeft in de wereld. Zeker ten aanzien van nabije buur en energieleverancier Rusland waardoor Duitsland slechts geluid zal geven maar niets zal kunnen omdat ze afhankelijk is van die energieleverancier Rusland. Of zou Rutte en co. wel de Groningse gaskraan voor Duitsland (nog) verder open draaien. Nederland waar de inflatie torenhoog is, veel Nederlanders de energierekening niet meer kunnen betalen maar de ‘leiders’ 60 miljard uittrekken voor klimaat en een gecreëerd stikstof probleem.

Verklaard deels waarom de aandacht moet worden afgeleid, er nu tijdelijk een Corona/COVID19 versoepeling is en landelijke kopstukken Kaag, Klaver, Hoekstra, Segers, Rutte de komende gemeenteraadsverkiezingen maken tot de strijd tegen extreemrechts. Terwijl voor ons normale mensen de gemeenteraadsverkiezingen gaan over zaken als afval, wonen, bereikbaarheid en veilige wijken.

Veel van de huidig doorgeslagen liberale waarden die worden gehanteerd in het vrije Westen staan daarbij haaks op de Russische van Poetin. Rusland heeft een slechte staat van dienst als het gaat om minderheden en bijvoorbeeld de behandeling van LGBT+ personen.

Poetin zei oktober 2021 in de badplaats Sochi aan de Zwarte Zee, dat het onderwijzen van studenten over het bestaan van transgenders “op de rand van een misdaad tegen de menselijkheid staat”.

Hij sprak er over het belang van ‘spirituele waarden en historische tradities’ en waarschuwde hij voor de ‘socio-culturele verstoringen’ die uitgaan van Westerse progressieve denkers. Zij geloven bijvoorbeeld volgens de president in “het agressief verwijderen van de eigen geschiedenis en omgekeerde discriminatie tegen de meerderheid”.

Inmiddels is Poetin ervan overtuigd dat het Westen zijn grootste vijand is. Deze komt voort uit diens interesse voor conservatieve cultuurfilosofen uit de negentiende en twintigste eeuw die uitgaan van een botsing tussen het oppervlakkige, materialistische Westen en de Russische ziel, met zijn ontvankelijkheid voor spiritualiteit en traditionele waarden.

Het zijn deze cultuurfilosofen die Poetin inspireerden tot een geopolitieke draai aan dit cultuurverschil en geloof in het Eurazianisme, het idee dat er één grote beschaving zou kunnen bestaan die zich over het Europese tot het Aziatische continent uitstrekt. Dit dan gestoeld op het christendom en waar Rusland als ‘hartland’ de regie over voert. Dit Eurazianisme staat in die zin ook lijnrecht tegenover ‘samenzweringstheorie’ EUrabie.

Eurazianisme is een politieke beweging die zijn oorsprong vindt in de Russische emigrantengemeenschap in de jaren twintig van de vorige eeuw. Deze beweging stelde dat de Russische beschaving niet thuishoort in de categorie ‘Europees’, en dat de Oktoberrevolutie van de bolsjewieken een noodzakelijke reactie was op de snelle modernisering van de Russische samenleving.

Een zeer invloedrijk adviseur als het gaat om de huidige Russische buitenland politiek is Aleksandr Dugin. Aleksandr Dugin is daarna de ideologische grondlegger van die stelt dat Rusland een unieke culturele positie tussen Europa en Azië inneemt die onverenigbaar is met westerse liberale waarden.

En al heeft ondergetekende niets op met de doorgeslagen liberale waarden. Het is onze morele plicht om vanuit het vrije Westen alert te blijven op de ontwikkelingen die in Rusland plaats vinden en wat Poetin doet aan de oost grens van Europa. Vanuit de eigen kracht en vooral ook kritisch zijn. Maar ook altijd in gesprek blijven met het Rusland van Poetin wat mij betreft. Niet te makkelijk meegaan in Amerikaanse sancties. Rusland niet van je afduwen. Anders wordt Rusland nog verder in de armen gedreven van China, wordt je als Europa, een continent van soevereine natiestaten te afhankelijk, zijn we definitief overgeleverd aan de EU(SSR).

En in plaats van afzetten zoals de EU doet tegen onder meer Polen, Hongarije, Roemenië en de Baltische landen hebben we deze landen hard nodig om de instroom van ongecontroleerde aantallen vluchtelingen tegen te houden.

De muur is weliswaar gevallen, maar opnieuw opbouwen lijkt mij een prima idee. Dan gelijk doortrekken richting Zuid Europa. Zijn we ook daar beter beschermd en worden de Europese waarden in ere hersteld.

Want waar de voorloper van de EU, de EEG, een handelsverbond was tussen Europese landen die elkaars soevereiniteit respecteerden en niet de absolute macht opeiste. De deelnemende soevereine lidstaten maakten afspraken over een gemeenschappelijke markt en het vrij handelsverkeer. Daar is de EU geen handelsunie.

Met de ‘de great reset’ binnen handbereik is deze EU(SSR) een ongekozen politieke unie die als doel heeft om één land te worden en alle lidstaten provincies te maken. Met eigen munt, eigen leger, eigen vlag, eigen volkslied en eigen belastingen.

Feitelijk is voor mij een NEXIT nu het enige serieuze, noodzakelijk en toekomstig alternatief voor Nederland. Een laatste ontsnappingsclausule om te kiezen voor de eigen vrijheid, soevereiniteit en eigen lotsbestemming.


Erwin Versteeg

Erwin Versteeg is zelfstandig ondernemer, raadslid in de Gemeente Enschede en sinds maart 2018 en voorzitter van ‘Verbindend Enschede’. De columns die hij schrijft, zijn op persoonlijke titel en bedoeld om een discussie op gang te brengen. Onderwerpen in de columns zijn lokaal, landelijke, geopolitiek of maatschappelijk, en daarmee lokaal en/of landelijk mogelijk geen onderdeel van hun (politieke-) verkiezingsprogramma.

.

——————–

 

Steun de Nieuwe Zuil via BackMe, en blijf bijdragen zoals deze mogelijk maken! De Nieuwe Zuil is een platform voor iedereen die realisme wil verspreiden!

Delen via


Lees ook

Discussieer mee!

Hier kan je reageren op onze artikelen en een inhoudelijke bijdrage leveren. Lees ook even onze huisregels.

Om te reageren dien je eerst aan te melden.

Reageer je voor de eerste keer? Registreer je dan hier.

Geef een antwoord

Login hier in met je gebruikersnaam en het wachtwoord dat je per e-mail ontvangen hebt.

Maak hier een gebruikersnaam aan. Na verzenden ontvang je een e-mail met je wachtwoord waarna je meteen kunt inloggen en reageren.

Nieuwe gebruiker
*Verplicht veld
Nieuwe gebruiker
*Verplicht veld