Wie niet heeft geklaagd tegen de vermogensrendementsheffing, heeft geen recht op compensatie. Deze merkwaardige redenering gaat er kennelijk vanuit dat de klachten gericht waren tegen (de uitvoering van de wet door) de Belastingdienst.

Door: Kol. b.d. Leo Dorrestijn

Doch de uitspraak van de rechter gaat over de wet zelf. Strikt genomen is er dan geen sprake van recht op compensatie, tenzij de wet met terugwerkende kracht buiten spel wordt gezet. De vraag is of rechters zelf op die manier wetten mogen veranderen. Hoe onrechtvaardig een wet ook is, die blijft van kracht tot de wetgever hem intrekt. Eerst daarna ontstaat er een klachtrecht, indien de Belastingdienst vasthoudt aan de vervallen wet. Doch een rechter die op de stoel van de wetgever gaat zitten, moet zich afvragen of zijn/haar uitspraak wel rechtsgeldig is. En als het antwoord ‘ja’ is, dan heeft iedereen recht op compensatie, omdat de oude wet kennelijk niet deugde. Elke burger verplichten om een foute wet te toetsen bij de rechter, zou daarbij een absurde voorwaarde zijn.

Biomassa

De weigering van de regering om de (gesubsidieerde !) biomassacentrales te verbieden, is het zoveelste bewijs van de greep die de milieumaffia heeft op de politiek. De Duitse Grüne zijn daarin nog brutaler; die proberen openlijk kernenergie tegen te houden door het fictieve probleem van kernafval weer van stal te halen. Kennelijk bang dat het voorbeeld van andere EU-landen hun invloed op de Duitse politiek zal reduceren. Dan nog liever 15 nieuwe gascentrales waarvoor geen gas te vinden is. In feite wordt daarmee hun jarenlange ondermijning van de Duitse welvaartstaat ontmaskerd.

Demonstraties

De politie mag weer eens in actie komen om een stel activisten bij Born in bedwang te houden. Dit kost handenvol geld en gaat werkelijk nergens over. Een ‘oerbos’ in Nederland, terwijl in Oost-Europa echte oerbossen bestaan van honderden vierkante kilometers. Te hopen valt dat de kosten worden verhaald op de activisten die overigens al die dagen niet beschikbaar waren voor betaald werk. Ook de zinloze demonstraties tegen coronamaatregelen in plaats van voor echte oplossingen zoals ionisatie-apparatuur en ventilatiesystemen, kunnen beter stoppen. Dan kunnen de media zich concentreren op de studenten die terecht boos zijn over de afkoopsom van € 1000 om hun studieschuld te reduceren. Dit soort flut-bedragen zagen we ook bij de Duisenberg-regeling en de afkoopsommen bij woekerpolissen. Een schande dat sommige rechters de banken en verzekeraars in bescherming nemen nadat deze voor miljarden ten onrechte hebben geïncasseerd. De slachtoffers daarvan hebben alle reden om te gaan demonstreren, want de gevolgen van dit grote graaien zijn veel ernstiger dan de toeslagenaffaire.

Dilemma

Weer 25.000 asiel- en gelukzoekers erbij: een hele stad met 7.000 woningen, scholen, ziekenhuis, winkels, overheid, advocaten, politie en sociaal-werkers. En voorlopig allemaal betaald met veel, heel veel uitkeringen en subsidies. En dan te bedenken dat mevr. Broekers-Knol dit probleem niet echt heeft ‘opgelost’, want dan was de toestroom nog groter geweest. Wat dit aantal met Afghanistan te maken heeft, is dan ook niet duidelijk. Ze landen hier toch niet met vliegtuigen vol, net als 8000 Syriërs die kennelijk niet via een ander EU-land zijn binnengekomen? Hoe hard dit nu ook is, met name voor hongerende kinderen en hun ouders, de Afghanen hadden gewoon moeten vechten, want de Europese grenzen zullen vroeg of (te) laat gesloten moeten worden. Iedere menswaardige oplossing hier trekt namelijk honderdduizenden nieuwe gelukzoekers aan, die allemaal naar de landen willen waar het leven (nog) goed is. Doch dat duurt niet lang meer.

Frankrijk

President Macron wenst duidelijk een andere houding tegenover Poetin aan te nemen dan president Biden. Is dit het normale anti-Amerikaanse sentiment van Parijs of heeft Macron Oekraïne reeds afgeschreven en tracht hij de Duitsers daarin mee te krijgen. Want de militaire steun die door EU-landen is aangeboden toont aan dat Oekraïne zeker niet als een NAVO-partner wordt beschouwd. En dat is heel verstandig, want de NAVO kan de problemen van allerlei conflictgebieden niet oplossen, terwijl Parijs een eigen Europese veiligheidsstructuur wil, maar zelf niet is staat is zijn landsgrenzen te bewaken. De vraag is dan ook wat Frankrijk in Mali te zoeken heeft en hoe lang landen als China en Rusland nog zitting kunnen hebben in de Veiligheidsraad. De problemen met Oekraïne, Taiwan, Wit-Rusland, Afghanistan, Noord-Korea, Turkije en de Oeigoeren tonen aan dat de VN een machteloos praathuis is, waar beschaafde landen beter weg kunnen blijven en zeker geen verdragen moeten ondertekenen.

Intussen strekt Rusland zijn beschermende paraplu uit over de dictatuur in Wit-Rusland, waarbij het de NAVO verwijt dit over Oekraïne te (willen) doen, terwijl de VN zwijgt.

Gijzelwetten

We hebben de welvaart en leefbaarheid van ons land vrijwillig overgedragen aan activisten, hobbyisten en profiteurs. In een ondemocratisch (chantage)proces hebben we hen steeds meer ruimte gegeven om onze wetten te veranderen, zodat daarvan later gebruik kan worden gemaakt bij de rechter. Daarmee wordt politieke besluitvorming gegijzeld en de belangen van velen ondergeschikt gemaakt aan de belangen van weinigen. Deze regering die zo graag vernieuwing wil, kan nu leiderschap tonen door al die gijzelwetten buitenspel te zetten en daarmee zichtbaar te maken wat de verborgen doelstellingen van bepaalde partijen en de EU zijn. Want die zullen ongetwijfeld protesteren en dan zal blijken dat niet de PVV de meest extreme partij is, maar hoogstens als klokkenluider ‘gevaarlijk’ voor de belangen van bepaalde elites. 20 jaar na de moord op Pim Fortuyn lijkt Nederland zijn waarschuwingen vergeten te zijn.

Halsema

Het kan toch niet zo zijn dat de karakterfouten van burgemeester Halsema pas zijn ontstaan sinds ze in Amsterdam bivakkeert? Iemand moet toch eerder hebben gezien dat ze niet deugt en een voorbeeld is dat je in de politiek overal mee wegkomt. Mits je achterban van hetzelfde niveau is, uiteraard. Het is tevens een bevestiging dat deze linkse gemeente niet over een integriteitsfunctionaris beschikt en dat ook de accountantsdienst niet deugt. Maar dat wisten we al door eerdere schandalen; ook bij de Stopera, Amsterdamse politie, brandweer en parkeerdienst. En dat is besmettelijker dan Covid zoals het metro-project, de misstanden bij deelgemeenten, de sociale dienst en absurde subsidies hebben aangetoond.

Vrouwen aan de top

Voor bijna alles zijn statistieken en vergelijkende onderzoeken beschikbaar, lijkt het, maar geldt dit ook voor topvrouwen in de politiek? Hoe komt het dat er in het buitenland vrouwelijke premiers zijn, terwijl hier veel ministers, maar ook burgemeesters, nauwelijks tegen hun taak zijn opgewassen? Of horen die missers er gewoon bij, net als bij veel mannelijke politici? Kennelijk zitten de echte kanjers in het bedrijfsleven of de wetenschap en voelen niets voor het wereldje van (partij)politiek, verspillingen, wegkijken en baantjes verdelen. Toch jammer, want dit land kan een paar goede, integere puinruimers zeker gebruiken. En die zijn schaars, ook bij de rechterlijke macht en de politie.

Verspilling

25 miljard voor stikstofreductie, zodat bouwplannen kunnen doorgaan. Wanneer? Als het ‘doel’ is bereikt, zeggen idioten in Den Haag. Van dat geld hadden intussen 100.000 huizen van gemiddeld € 250.000 gebouwd kunnen worden. Maar plantjes gaan nu eenmaal voor mensen…

——————–

 

Steun de Nieuwe Zuil via BackMe, en blijf bijdragen zoals deze mogelijk maken! De Nieuwe Zuil is een platform voor iedereen die realisme wil verspreiden!

Delen via


Lees ook

Discussieer mee!

Hier kan je reageren op onze artikelen en een inhoudelijke bijdrage leveren. Lees ook even onze huisregels.

Om te reageren dien je eerst aan te melden.

Reageer je voor de eerste keer? Registreer je dan hier.

Geef een antwoord

Login hier in met je gebruikersnaam en het wachtwoord dat je per e-mail ontvangen hebt.

Maak hier een gebruikersnaam aan. Na verzenden ontvang je een e-mail met je wachtwoord waarna je meteen kunt inloggen en reageren.

Nieuwe gebruiker
*Verplicht veld
Nieuwe gebruiker
*Verplicht veld