De Op1-presentator Talitha Muusse zag veranderende tijden. Want “Twee vrouwen die beschaafd op inhoud debatteren en hun ruimte ook gebruiken om het te hebben over wat ze voor andere (jonge) vrouwen kunnen doen!”

Door: Erwin Versteeg

 

Nieuw leiderschap

Het debat waar Talitha Muusse aan refereerde was een debat tussen Sigrid Kaag en Lilianne Ploumen. Lilianne Ploumen is inmiddels vervangen door een andere zwakke leider.

En dat kan zijn dat de poging om te komen tot een stembusakkoord en progressieve samenwerking met de PvdA, GroenLinks en D66 nog na etterde. Waarbij als reden van het uiteindelijke aftreden van Ploumen werd aangegeven dat een partijleider ‘opinievormend’ moet zijn, ‘onderscheidend in stijl en stellingnames’, ’bedreven in het debat in de plenaire zaal’ en de partij moet voorgaan.

Wat echter ook zal hebben meegespeeld, het handje vasthouden aan GroenLinks en het ongewenste binnen de PvdA. De vermoedelijke dader van toen, Gijs van Dijk, heeft inmiddels de excuses ontvangen van Esther-Mirjam Sent. Opgemerkt in deze: D66 leider Sigrid Kaag ging na de #MeToo affaire binnen D66 ‘diep door het stof’ maar bleef gewoon zitten.

Negeren motie

D66-mevrouw Alexandra van Huffelen, was voorzitter fietsersbond en werd staatssecretaris. Verantwoordelijk voor toeslagencrisis en nu digitalisering.

Stijlicoon Van Huffelen

Bij het toeslagen schandaal had ze een prominente rol. Samen met al die topambtenaren was zij erbij dat tienduizenden gezinnen harteloos de hel in werden gestuurd. Honderden kinderen waar tot op de dag van vandaag onduidelijk van is wat er van hun is geworden. Dit nadat ze zijn weggerukt uit de gedupeerde gezinnen.

En nu wil ze de democratie veiligstellen. Volgens haar is ‘Het de hoogste tijd dat het kabinet de regie pakt op digitalisering.’ En vervolgens tekent Alexandra van Huffelen in Brussel zonder mandaat de Eu-ID (eID). En dat terwijl de Kamer het niet wil.

Grip op Media

Afgelopen week werd bekend dat oud-NPO-baas Shula Rijxman (D66) na acht maanden al opstapt als wethouder in Amsterdam. Dit omdat ze tot inzicht is gekomen dat de functie haar niet ligt.

Shula Rijxman die een privé relatie had met Marjan Hammersma, secretaris-generaal van OCW die na een jarenlange subsidie relatie, als op zijn minst vrienden een klokkenluider kaltstellen.

Shula Rijxman, de vrouw die zoveel media ervaring heeft, dat ze als NPO baas – zonder dat ze hem gezien had – bezwoer dat de D66 propagandafilm ‘echte journalistiek’ was! De D66 propagandafilm, waar na een voorvertoning voor het campagneteam van D66, passages werden geschrapt. De film ook, waar Sigrid Kaag zich afvraagt wie toch ‘die mensen zijn en de manipulatie om voor te laten komen dat Sigrid Kaag op de achterbank van haar dienstauto wél een autogordel droeg.

De NPO ook, dat net als het Songfestival door de totale incompetentie van mensen als Shula Rijxman volledig verziekt is. Die Shula Rijxman gaat, na 8 maanden wethouderschap – tot ze kan beginnen aan het volgende geritselde baantje – genieten van de wachtgeldregeling.

Geweldsverheerlijking

En dan hebben we nu Suzanne Kröger die de GroenLinks scholing volbracht lijkt te hebben. Ze was op de hoogte van klimaatgeweld’ op een (geannuleerde) omstreden debatavond. Want: ’Ze vond die zin spannend’. Een andere GroenLinkser (niet vrouwelijk) heeft het zelfs over genocide! En de kopman….

Op zich dus wellicht niet eens zo gek bij de partij van Pol Pot bewonderaar Rosenmöller, RaRa terrorist Duyvendak en Pim Fortuyn moordenaar Volkert van der Graaf binnen de gelederen.

Wel zeer zorgelijk dat deze geweldsverheerlijking binnen het parlement een plek heeft. En dan heeft Jesse Klaver de mond vol over Diepenheim….

Sigrid Kaag

Diepenheim, waar afgelopen weekend een politiek café was, waar Sigrid Kaag aan mee deed. Ze werd opgewacht door mensen die een fakkel in de handen hadden. En er zou zelfs een vechthond aanwezig zijn geweest.

Nu heb ik meerdere beelden bekeken. Wat ik zie is een groep mensen (waaronder kinderen) van wie er verschillende een fakkel in de hand hebben. Deze mensen stonden op verschillende plekken in de groep nadat ze een poging deden een welkom-haag te vormen. Een vechthond heb ik niet waar kunnen nemen.

Nu wil ik het niet afdoen dat fakkels nu eenmaal horen bij veel bijeenkomsten van hulde tot herdenken. Op geen enkele wijze werd Sigrid Kaag echter belaagd.

Een mevrouw op leeftijd maakte haar duidelijk wat ze ervan vindt. En dat ging niet eens over Sigrid Kaag persoonlijk. De mevrouw was zo te horen ook zeker geen complotdenker.

Er is in Diepenheim dan ook niemand belaagd. De fakkels kunnen (als je een slecht geweten hebt) intimiderend zijn overgekomen. Die politie liep daar met de handen in de zakken en de beveiliging met de handen op de rug.

Er was dan ook geen enkele reden om in te grijpen – wat ook is bevestigd door het OM – en Sigrid Kaag (die ook geen aangifte heeft gedaan) liep zelfbewust terug naar een mevrouw om het gesprek aan te gaan. Eerder ben ik van mening dat dit beeld, het campagneteam van D66 goed is uitgekomen. Kijk hier naar de gehele opname en speciale aandacht bij minuut 42.

Wat op basis van verschillenden reacties wel weer heel duidelijk wordt. Veel zich politici noemende mensen staan volledig buiten de werkelijkheid. Ze hebben geen idee wat voor ellende zij teweeg brengen ze of de gevoelens die spelen in ons land. Vervolgens zijn dan ook nog hoogst verbaasd wanneer burgers hun zegje doen.

Lullig, maar in deze column zijn het vrouwen….

En nee, laat ik voorop stellen; het is toeval en zeker niet bedoeld om vrouwen te kort te doen. Net als dat het toeval is dat het vrouwen waren die blokkeerden dat Hugo de Jonge simpel wegkwam na het debat over de mondkapjes deal.

Joba van de Berg (CDA), Mirjam Bikker (CU, Attje Kuiken (PvdA), Wieke Paulusma (D66), Judith Tielen (VVD) en Lisa Westerveld (GroenLinks) blokkeerden dit immers.

Ode aan echte vrouwen

Ik vraag me wel af, zouden deze vrouwen ook klappen voor een perverse karikatuur als deze. Wie zijn deze vrouwen om zich dit allemaal aan te laten doen.

En nee, het is geen kwestie van ‘misogynie’ (of vrouwenhaat). Feit is wel dat het vrouwenbrein verwerkt emoties op een andere manier dan mannenhersenen: vrouwen reageren emotioneler, mannen zijn direct klaar voor actie. Feit is ook dat dit mannen niet bepaald slimmer maakt of effectiever zijn.

Persoonlijk vind ik dan ook dat er vrouwen op posities zitten waar ze niet geschikt voor zijn. Feitelijk zijn ze slachtoffer van het gelijkheidsdenken van ‘sterkere’ vrouwen dan Sigrid Kaag. En misschien ook wel van Femke Halsema.

Vrouwen die nergens voor terug lijken te deinzen als het gaat om het bereiken van hun politieke en/of persoonlijk doel. Want laten we wel zijn, Talitha Muusse; Lilianne Ploumen trad mogelijk zelfs af vanwege een MeToo kwestie binnen haar partij. Sigrid Kaag blijft gewoon zitten.

En hoe verklaar je de reactie na de oproep van een mevrouw in de Arnhemse raad. Een reactie op een – voor haar – onthulling dat er in biologische zin alleen mannen en vrouwen bestaan. Of deze en deze D66 vrouwen die na acht maand in wezen – het kon ook zomaar een partijverklaring zijn – om eenzelfde reden stoppen.

Misogynie

Misogynie (of vrouwenhaat) is haat tegen en/of een ziekelijke afkeer van vrouwen. Ik heb er maar één antwoord op. Een antwoord dat ik wil verduidelijken met een voorbeeld.

Na de landelijk verkiezingen en in de aanloop van de lokale verkiezingen werd ik benaderd door een vrouw die me vroeg of ik iemand kende die wat wilde vertellen over de rol van vrouwen bij rechtse partijen of nationalistische groepen. Ze gaf ook aan dat ze niemand kon vinden die bereid was mee te werken. Ik heb haar aangegeven dat ik dat niet zo vreemd vond gezien de suggestieve vraagstelling. Daarbij dat het was na het Arische Prinsesje en de stereotypering van de Volkskrant.

Nadat ik haar had gevraagd hoe ze bij mij kwam werd duidelijk dat het ging om een afstudeeropdracht en gaf ze aan dat ze mij had gevonden via google. Uiteindelijk heb ik haar (nadat ik gevraagd had of de ‘power’ vrouwen hiermee akkoord waren) namen gegeven van deze ‘power’ vrouwen die wellicht mee wilden werken. Ze heeft deze vrouwen zo vernam ik later geïnterviewd. Tijdens die interviews werd ook duidelijk dat ze het deed als afstudeeropdracht voor de politie in den Haag.

De geïnterviewde ‘power’ vrouwen spreek ik nog geregeld. Van de stagiaire hebben zij ook nooit meer iets vernomen. Mij is dus ook onbekend of de antwoorden niet voldeden aan de verwachtingen of dat het een kwestie is van censuur. Maar wellicht komt er ooit – net als van Nikki Sterkenburg – een boek van haar hand.

En deze mogelijke censuur is niet iets wat alleen bij vrouwen gebeurt. Vergelijk het met de zelfcensuur die vanuit deze kant van het politieke spectrum wordt gecreëerd bij kunstenaars en artiesten. Het is eenzelfde strategie, alleen wat aangepast op een andere doelgroep.

Niet ÉÉN oplossing

Er is op dit moment niet ÉÉN oplossing voor de problemen veroorzaakt door het huidige beleid. Het helpt naar mijn mening ook niet als bijvoorbeeld Forum voor Democratie enkel partijen als de BoerBurgerBeweging aanvalt. Dat Forum voor Democratie aan blijft geven dat zij het enig echte alternatief zijn.

Er wordt in de huidige situatie door Forum voor Democratie niet meer zetels behaald dan bijvoorbeeld een BoerBurgerBeweging. Forum voor Democratie en de BoerBurgerBeweging zullen – los van welke uitslag bij de PS2023 ook – elkaar daardoor uitsluiten terwijl WE elkaar nodig hebben. Over een ding zijn WE het naar ik aanneem toch wel eens!?

Elke stem die WE (BVNL, FvD, PVV of de BoerBurgerBeweging weghalen bij het CDA, CU, D66, Groen Links, PvdA, VVD of  Volt is een winst voor Nederland en de Nederlander.

Mijn mening is dan ook, dat als deze onderlinge polarisatie de norm blijft, dan hoeven de ANTI-Nederland en ANTI-Nederlander partijen alleen te continueren om alsnog te kunnen winnen.

We kunnen ze echter wegstemmen. Het daarom van belang om in beweging te komen. Verbinden en voor NU vertrouwen op de overeenkomsten. We zijn het aan onze voorouders en kinderen/kleinkinderen verplicht.

En wat betreft Talitha

Al presenteer jij je – in plaats van als jonge meid – het liefst als ‘geslachtsneutraal’ kind van god. En heb je in werkelijkheid – en ik geloof je –  nooit drugs gebruikt.

Jozef was overduidelijk een man en Maria – ondanks de discussie over haar rol in het leven van Jezus (een van hun kinderen) – echt een vrouw. Waarbij juist de helende kracht van jouw EO Christendom ook gelijk het verschil maakt tussen wat een katholiek vindt van de rol van Maria.

Heb vertrouwen, het komt – als we ons aan elkaar vasthouden en echte keuzes durven te maken – dus wel goed. Het gaat immers ook om jouw vrijheid!

Maar vergeet dan ook niet:

Het stopt pas als wij willen dat het stopt. Alleen als iedereen in beweging komt en tijdens de PS2023 stemt op (mijn eigen voorkeur wordt steeds duidelijker) – in alfabetische volgorde – BVNLFvD, JA21 of de PVV is genoeg. Zij die nog twijfelen, voor mijn part inderdaad op de BoerBurgerBeweging.

En wat betreft de lokale initiatieven en verbindingen. Zij zorgen, naar mijn mening,  juist voor een verdere versplintering van het politieke landschap. Een versplintering waardoor de vuist die gemaakt zou kunnen worden in Eerste Kamer op voorhand wordt geëlimineerd. Wat mij betreft zijn deze partijen in de huidige situatie dan ook geen alternatief.

Alleen als het volk stemt, dan wint het volk. Dan kunnen we het tij keren. Dus mensen, allez hop naar de stembus PS2023!


NLinNood vlag

© Verbindend Enschede

NLinNood heeft een eigen vlag ontworpen en vervaardigd. Niet omdat we de omgekeerde vlag intimiderend vinden maar omdat we er aanstoot aan nemen of omdat het een Duitse vlag is

Nee, gewoon volgens de democratie en in het kader van keuzevrijheid. Wil je de vlag bestellen? Mail naar……..

#NLinNood #WegMetDitKabinet

Nooit opgeven, niets doen is geen optie. Nederland / Enschede is het waard!


Erwin Versteeg

Erwin Versteeg is zelfstandig ondernemer en sinds maart 2018 voorzitter van ‘Verbindend Enschede’. De columns die hij schrijft, zijn op persoonlijke titel en bedoeld om een discussie op gang te brengen. Onderwerpen in de columns zijn lokaal, landelijke, geopolitiek of maatschappelijk, en daarmee lokaal en/of landelijk mogelijk geen onderdeel van hun (politieke-) verkiezingsprogramma.

.

Steun de Nieuwe Zuil via BackMe, en blijf bijdragen zoals deze mogelijk maken! De Nieuwe Zuil is een platform voor iedereen die realisme wil verspreiden!

Delen via


Lees ook

Discussieer mee!

Hier kan je reageren op onze artikelen en een inhoudelijke bijdrage leveren. Lees ook even onze huisregels.

Om te reageren dien je eerst aan te melden.

Reageer je voor de eerste keer? Registreer je dan hier.

Geef een antwoord

Login hier in met je gebruikersnaam en het wachtwoord dat je per e-mail ontvangen hebt.

Maak hier een gebruikersnaam aan. Na verzenden ontvang je een e-mail met je wachtwoord waarna je meteen kunt inloggen en reageren.

Nieuwe gebruiker
*Verplicht veld
Nieuwe gebruiker
*Verplicht veld