In een brief aan Tweede Kamervoorzitter Martin Bosma (PVV), kondigt PVV-leider Wilders aan dat hij een aantal initiatiefwetsvoorstellen intrekt. Het zou gaan om wetsvoorstellen die de religieuze bewegingsruimte van de islam beperken.

Door: Ton Nijhof

Ook een plan om mensen met een dubbel paspoort het kiesrecht te ontnemen wordt door Wilders ingetrokken, net als het voorstel om personen met meerdere nationaliteiten te verbieden ‘ambtsdrager’ te zijn. De PVV-voorman geeft daarmee een belangrijk signaal af, namelijk dat hij, om een regering te kunnen vormen, tot redelijk vergaande compromissen bereid is. Dat is een verstandig besluit.

Het is niet zozeer omdat deze plannen “niet rechtstatelijk zijn”, al zullen de doorgewinterde tegenstanders van Wilders en zijn PVV dit nadrukkelijk als zodanig willen becommentariëren. Het is geen enkel Lid van de Tweede Kamer verboden om wetsvoorstellen in te dienen, ook niet als het om voorstellen tot wijziging van de Grondwet gaat.

Dat is eerder gebeurd: In 1917 is het actief kiesrecht voor mannen en het passief kiesrecht voor vrouwen ingevoerd. In 1919 kregen per Kieswet ook vrouwen actief kiesrecht. Dit werd in 1922 in de Grondwet opgenomen, omdat daarvoor de vereiste meerderheid in de Staten Generaal aanwezig was. Het kiesrecht geldt voor iedereen die over de Nederlandse nationaliteit beschikt.

Dit simpele voorbeeld maakt meteen duidelijk dat de Grondwet – net als andere wetten – gewoon gewijzigd kan worden. De leden van het kabinet of Kamerleden (de wetgevende macht) kunnen daarvoor voorstellen indienden en die worden gewoon behandeld.

Op dit moment is het zo dat alleen in bepaalde, bijzondere gevallen het kiesrecht kan worden ontnomen, bijvoorbeeld wanneer iemand een ernstig delict tegen de staat gepleegd heeft. De keren dat zo werd beslist ging het met name mensen die vlak na de Tweede Wereldoorlog van het kiesrecht werden uitgesloten, bijvoorbeeld omdat ze lid waren geweest van de SS of de NSB.

Ik zou me goed voor kunnen stellen dat jihadisten die zijn uitgevlogen om de islamitische vredesboodschappen met geweld uit te dragen in Syrië e.d., in de naaste toekomst van stemrecht in Nederland worden uitgesloten, ook al zouden zij over de Nederlandse nationaliteit beschikken. Mij dunkt dat daar kan geen zinnig mens bezwaar tegen kan hebben. Dergelijk volk heeft allang te kennen gegeven een ander staatkundig streven voor te staan en doet dus niet meer mee.

Stel nu dat tegen dat laatste wetsvoorstel in de beide Kamers geen meerderheden gevonden zou kunnen worden en dat dit met name zou worden gefrustreerd door Kamerleden met meerdere paspoorten. Het ligt voor de hand dat de (staatsrechtelijk) wat minder rekkelijken dan zelf wel tot de conclusie komen dat er nog eens goed nagedacht moet worden.

Per saldo heeft Wilders een wijs besluit genomen, maar dat zijn nu ingetrokken wetsvoorstellen ooit, hetzij door hemzelf, hetzij door anderen, toch weer in behandeling zullen worden genomen is niet meer dan logisch. Zelfs Omtzigt wil de bedreigers van de rechtsstaat immers aanpakken.

——————————

 

Steun de Nieuwe Zuil via BackMe, en blijf bijdragen zoals deze mogelijk maken! De Nieuwe Zuil is een platform voor iedereen die realisme wil verspreiden!

Delen via


Lees ook

Discussieer mee!

Hier kan je reageren op onze artikelen en een inhoudelijke bijdrage leveren. Lees ook even onze huisregels.

Om te reageren dien je eerst aan te melden.

Reageer je voor de eerste keer? Registreer je dan hier.

Geef een antwoord

Login hier in met je gebruikersnaam en het wachtwoord dat je per e-mail ontvangen hebt.

Maak hier een gebruikersnaam aan. Na verzenden ontvang je een e-mail met je wachtwoord waarna je meteen kunt inloggen en reageren.

Nieuwe gebruiker
*Verplicht veld
Nieuwe gebruiker
*Verplicht veld