De verkiezingen waren duidelijk. De mond vol van ‘niemand los laten’. We moeten niet zwichten voor fascisten. Maar door dreigementen uit dezelfde hoek worden op 5 mei mogelijk verschillende herdenkingen afgelast. Daarbij drukken PvdA / GroenLinks, D66, CDA en de CU meelopers de lastenverzwaringen, meer immigratie en asiel faciliteren er nog snel door. Mijn vraag is dan ook, hoelang buigen we nog?

Door: Erwin Versteeg

 

Homogene samenleving

Een homogene samenleving is vaak onderwerp van debat, vooral in het licht van globalisering en migratie die de culturele diversiteit in veel samenlevingen vergroten.

Afb: Flickr / Shirley de Jong.

De homogene samenleving kent in beginsel een groot gemeenschapsgevoel. Maar als onze homogene samenleving het gemeenschapsgevoel verloren is, je identiteit en culturele waardes te grabbel liggen. Dan zou je middels dialoog het begrip kunnen bevorderen. Het aanmoedigen van open en respectvolle dialogen tussen verschillende groepen in de samenleving kan dan bijdragen aan een beter begrip en acceptatie van diversiteit. Dit kan helpen om gemeenschappen te verenigen en conflicten te verminderen.

In de praktijk zien we echter een groot scala aan vreemde culturen. Culturen die niet schromen te schreeuwen en strijden waar zij voor staan. Vreemde culturen die worden gesteund door zich volksvertegenwoordiger noemende activisten. Activistische volksvertegenwoordigers die geprogrammeerd zijn om uitvoering te geven aan een politiek partij programma. De overeenkomst tussen deze politieke partij programma’s; ze zijn voor globalisering en pro-immigratie.

De steeds grotere aanhang van rechts is dan ook meer dan alleen een reactie op de permanente roep om meer islamitische privileges.

Globalisme

Ik heb het al vaker gezegd. Het gaat niet om links, rechts of midden politiek, niet om pro-Rusland of pro-Oekraïne. Ik zie het als de eeuwig durende strijd tussen de communisten (globalisten) en nationalisten. De fase van deze strijd waarin wij ons nu bevinden, kent in mijn beleving zijn oorsprong in de Russische revoluties van 1917.

Het totalitaire ‘globalisme’ waarbij de maakbare samenleving door de strot van onze voorheen homogene samenleving gedrukt moet worden. Dit is het ware gezicht van de cultuur marxisten. Totale onderdrukking volgens de leer van hun meester Karl Marx en hun idolen: Mao, Fidel, Ché. En het is een herhaling van wat eerder is gebeurd in de geschiedenis. Enkel de namen zijn anders.

Immigratie en migratie

Migratie is de verplaatsing van (groepen) mensen van de ene plaats naar de andere. Mensen migreren bijvoorbeeld om in een ander land te gaan werken. Of omdat zij op de vlucht zijn voor oorlog.

De groep ‘migranten’ is dan ook een zeer ruim begrip. Hebben doorgaans een meer tijdelijk verblijf voor ogen. Immigranten komen naar Nederland om zich hier te vestigen. Zij kunnen aanspraak maken op onze sociale voorzieningen zonder daaraan een bijdrage te hebben geleverd. Immigratie betreft immers mensen die vanuit het buitenland in Nederland komen wonen. Dat kan zijn vanwege een economische reden of omdat er in hun land (tijdelijk) een oorlog gaande is.

Tot 2020 werd de statistiek migratiemotieven uitgesplitst naar migratieachtergrond in plaats van nationaliteit. In de nieuwe methode die vanaf 2020 is ingevoerd wordt uitgegaan van de nationaliteit bij aanvang van de eerste immigratie.

Nationaliteit

Nationaliteit en migratieachtergrond lijken misschien synoniemen, maar er is wel degelijk een verschil. Iemands migratieachtergrond heeft betrekking op zijn of haar geboorteland en/of op die van de ouders. Nationaliteit gaat uit van het wettelijk onderdaan zijn van een bepaalde staat: het staatsburgerschap. Nationaliteit kent geen generaties, iemand heeft een bepaalde nationaliteit of niet.

Zo is dus het aantal Nederlanders toegenomen door het wijzigen van een statistiek. Nederlanders die er niet bepaald uitzien als Nederlanders zoals wij die altijd herkenden als Nederlander.

Zo zullen dus, door de statistieken te wijziging, meer ‘Nederlanders’ zich bekeren tot de islam. Zullen meer en meer ‘Nederlanders’ vinden dat de traditionele bevrijdingsfeesten niet meer nodig zijn en zal de dodenherdenking door meer en meer ‘Nederlanders’ worden gezien als iets waar we definitief afscheidt van moeten nemen;
dat deze traditionele ‘dodenherdenking’ breder moet worden getrokken;
meer en meer ‘Nederlanders’ zich buitengesloten voelen en het geen recht meer doet aan het ‘Nederlands’ verleden;
zijn het straks ‘Nederlanders’ die een belangrijke rol spelen bij demografische veranderingen.

Denk daarbij aan een verandering in de bevolkingssamenstelling, vergrijzing en bevolkingsgroei.

We moeten ons daarom niet in slaap laten sussen. De verschillen tussen arbeidsmigranten (kenniswerkers zijn arbeidsmigranten) en asielmigranten benadrukken en dit duidelijk blijven communiceren. Anders blijven de asiellobbyisten misleiden en roepen dat ‘Asielzoekers laten werken kan ons land miljarden opleveren’.

Gevolgen massa immigratie

Waar staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) (hoe meer asielzoekers hoe beter) het asielbeleid nu verruimt voor Eritreeërs met dienstplicht. Je weet wel Eritreeërs die op de vuist gaan om hun politieke geschillen hier uit te vechten. Verschillen die zijn ontstaan omdat na ontvangst van een status, een groot deel de dictatuur in hun thuisland toch blijkt te steunen. Ook nu voornemens zijn om hun bevrijdingsfeest te vieren op 25 mei.

Het is dan ook belangrijk om de gevolgen van massa-immigratie te benadrukken. Dit omdat de reden van ‘immigratie’ sterk afhankelijk zijn van de specifieke context. Denk daarbij aan de omvang en samenstelling van de immigrantenpopulatie, het beleid van het ontvangende land en de reactie van de samenleving op de immigratie.

Al met al zal het voor demografische, economische, culturele, spirituele, intellectuele en straks staatsrechtelijk vernietiging van Nederland zorgen. Zie in dat kader de reactie op de normale mensen taal die Geert Wilders hanteert buiten de coalitie tafel.

De door PvdA / GroenLinks, D66, CDA en de CU meelopers zo gewenste multiculturele samenleving zal voor meer en meer mensen tot een hel worden. Tijdens de huidige coalitie onderhandelingen is al duidelijk geworden dat NSC en de VVD niet veel tegengewicht bieden om de immigratie te stoppen.

Wanneer is het genoeg

Nee geweld en bedreigingen zijn niet goed te praten. Maar wie is werkelijk verantwoordelijk voor de verhoogde weerstand? In de politieke praktijk delegeren gemeenteraden (de gekozenen) de bevoegdheid tot onderhandelen aan het college van burgemeester en wethouders (benoemden). Dus ook de onderhandelingen met het COA.

Als je nu kijkt naar de partij politieke afkomst van burgermeesters in Nederland: Het CDA (30%) en de VVD (29%) leveren de meeste burgermeesters. Gevolgd door de PvdA/GroenLinks (23%) en D66 (7%). Leg dit naast het immigratie standpunt van de desbetreffende partijen en je hebt het antwoord.

Dan concludeer ik dat het niet zo vreemd is dat er spanningen ontstaan tussen de (politieke) bestuurders, gekozen volksvertegenwoordigers en de kiezers.

Vrijheid

Als we in vrijheid willen overleven zullen we een integratiebeleid moeten handhaven dat onze Europese waarden centraal stelt. Deze vrijheid moeten we doorgeven.

De 4 mei plechtigheden moeten wat mij betreft dan ook worden verdedigd en zonder concessies gerespecteerd. Alleen dan kunnen we 5 mei vieren. Om vervolgens op 6 mei de man van het vrije woord te herdenken en zijn gedachtengoed eindelijk tot leven te brengen.

Conclusie

Politici lopen met een boog om alle problemen heen en schermen met wollige zinnen en procedures. Maar wij hebben geen procedures nodig, wij willen oplossingen.

De protesten van de middenklasse worden genegeerd. Er is geld voor ons hatende culturen maar niet voor de eigen burgers. Geld bestemd voor de eigen burgers wordt gebruikt als migratiemagneet die de werkende bevolking moet betalen.

De vraag is wat mij betreft dan ook: Hoelang buigen we nog? Wanneer vinden wij dat het werkelijk genoeg is. Lopen we niet meer als makke schaapjes richting de slachtbank maar kiezen we voor echte vrijheid.

Nooit opgeven, niets doen is geen optie. Enschede / Nederland is het waard!


Erwin
Erwin Versteeg

Erwin Versteeg is zelfstandig ondernemer en sinds maart 2018 voorzitter van ‘Verbindend Enschede’. De columns die hij schrijft, zijn op persoonlijke titel en bedoeld om een discussie op gang te brengen. Onderwerpen in de columns zijn lokaal, landelijke, geopolitiek of maatschappelijk, en daarmee lokaal en/of landelijk mogelijk geen onderdeel van hun (politieke-) verkiezingsprogramma.

.

Steun de Nieuwe Zuil via BackMe, en blijf bijdragen zoals deze mogelijk maken! De Nieuwe Zuil is een platform voor iedereen die realisme wil verspreiden!

Delen via


Lees ook

Discussieer mee!

Hier kan je reageren op onze artikelen en een inhoudelijke bijdrage leveren. Lees ook even onze huisregels.

Om te reageren dien je eerst aan te melden.

Reageer je voor de eerste keer? Registreer je dan hier.

Geef een antwoord

Login hier in met je gebruikersnaam en het wachtwoord dat je per e-mail ontvangen hebt.

Maak hier een gebruikersnaam aan. Na verzenden ontvang je een e-mail met je wachtwoord waarna je meteen kunt inloggen en reageren.

Nieuwe gebruiker
*Verplicht veld
Nieuwe gebruiker
*Verplicht veld