De foto van de gevluchte president van Afghanistan wekt niet de indruk dat Ghani Baradar een voorstander van democratie, vrouwenrechten en integriteit is. En of het Afghaanse leger voor hem en zijn vriendjes wilde vechten, kan worden betwijfeld evenals hun afkeer van de Taliban.

Door: Kol. b.d. Leo Dorrestijn

Het valt zelfs niet uit te sluiten dat ook een deel van hun commandanten aanhanger van de Taliban is en het helemaal niet erg vinden dat hun vrouwen en kinderen weer onder de moslim-knoet worden gebracht. Dat ‘Westerse’ Afghanen alleen nog stoer met hun uniformen en wapens op de foto wilden, maar niet vechten zonder betaling, maakt duidelijk dat de (gewapende) burgers weinig vertrouwen konden hebben in de uitkomst van eventueel verzet tegen de Taliban en dus geen trek hadden in een krachtmeting, terwijl politici de benen nemen (naar hun buitenlandse bankrekeningen?). President Biden heeft daarom gelijk, net als zijn voorganger: genoeg is genoeg. Ieder verwijt vanuit Europa aan de VS is derhalve hypocriet, zelfs dat ze ‘maar’ 20.000 Afghaanse vluchtelingen willen opnemen of te weinig rekening houden met de groeiende invloed van de Chinezen. Alleen oud-minister Kamp heeft het nog niet begrepen: 20 jaar lang een land overeind houden met vele honderden miljarden, verdedigen tegen terroristen, een leger opbouwen, dat niet wil vechten, en corrupte elites en opiumexporteurs hun gang laten gaan, is géén prestatie. De duizenden geallieerde doden en gehandicapten hebben beter verdiend dan het goedpraten van politieke fouten.

CDA overbodig

Dat de CU wereldvreemde ideeën heeft sinds de infiltratie van de christelijke politiek door linkse activisten, was al bekend sinds het IKV van Mient Jan Faber. Doch de brave kiezers van die partij is een zekere mate van onwetendheid en naïviteit niet aan te rekenen.

Vanaf die tijd is het CDA echter vooral een baantjespartij geworden, volstrekt overbodig voor integer landsbestuur en bovendien gevoelig voor opportunisme, ‘vriendjes’ en linkse invloeden. Dit wordt nog een bevestigd door het pleidooi om Afghaanse gelukszoekers niet uit te zetten, omdat er burgeroorlog is. Die oorlog is reeds 40 jaar bezig en de naïviteit van Westerse regeringen heeft vele mensenlevens en honderden miljarden gekost, niet alleen in het zeer grote land Afghanistan, maar ook in Bosnië en (Noord-)Afrika. Die betrokkenheid bij Afghanistan is zinloos gebleken, indien de Afghanen niet zelf de Taliban willen bestrijden en de corrupte regeringen belang hebben bij de Westerse hulp.

Het idee om vermeende vluchtelingen niet meer terug te sturen, zal niet alleen de verkoop van vliegtickets en de activiteiten van mensensmokkelaars sterk doen toenemen, maar ook de rechtszaken over gelijke behandeling van gelukszoekers uit Syrië, Libië, Myanmar, Gaza, Oekraïne, Mexico, Libanon, Jemen, Venezuela etc. en daarna de Oeigoeren, Koerden, Wit-Russen en Hong Kong Chinezen.

En elke partij die zich populair wil maken via de zieligheidsindustrie, moet dan ook verantwoording kunnen en willen afleggen over de toekomst van vele tienduizenden met grote specifieke problemen in dit overvolle land waar de voorzieningen voor de eigen bevolking reeds ernstig tekortschieten. Doch België heeft dit reeds begrepen en houdt de mogelijkheid van terugsturen in stand, terwijl onze activisten Afghanen meteen willen toelaten om later uit te zoeken of ze recht hebben op asiel; net als destijds Koerden, Armeniërs, Syriërs, Palestijnen, Bosniërs, Irakezen, Cubanen, Filippino’s, Tamils en Oekraïners die hier nog steeds zijn.

Kabinet Rutte

Wie een indruk wil hebben van wat ons te wachten staat met een volgend Kabinet-Rutte, kan dit overzicht wellicht gebruiken: geheime afspraken in Brussel, tientallen miljarden voor de maffialanden, mislukte immigratie-beperking, mislukte uitzetting van illegalen, mislukte toezicht op de belastingdienst, banken en verzekeraars, vele mislukte ict-projecten en beveiliging tegen hackers, mislukte materieelprojecten bij politie en defensie, een waanzinnig klimaatbeleid (waarbij Ed Nijpels zijn incompetentie nog eens zelf benadrukte), mislukte criminaliteits- en drugsbestrijding, een mislukt woningbouwbeleid, mislukte verbetering van de rechtspraak (integere rechters en kwaliteitseisen), mislukt toezicht op de pensioenfondsen en de Jeugdzorg, mislukt MH-17 proces, mislukt aardgasbeleid, mislukte biomassaprojecten, mislukte schadecompensatie Groningen, (financiële) blunders bij de Coronacrisis, incompetentie bepaalde bewindslieden (bijv. met IS-vrouwen), mislukt mediabeleid waardoor de (linkse) verspillingen toenemen, mislukte afspraken met Turkije en Marokko over controles op uitkeringen, schimmige hulp aan Sint Maarten en Palestijnen (Hamas) en nu de Afghanistan-chaos. En dan komen nog de onderwerpen die niet mislukt zijn, omdat men er zelfs niet aan begonnen is, zoals de misstanden in gevangenissen, de agrarische toekomst, de onzin van windturbines (in relatie tot de kosten/subsidies, milieuproblemen, betrouwbaarheid, de koers van Staatsbosbeheer, nieuwe grootverbruikers en de uitbreiding van elektriciteitsnetten), de rollen van de Raad van State, de Nederlandse Bank en de waterschappen, de sanering van de overbetaalde (gesubsidieerde) omroepen, de activistische (ondemocratische) milieubeweging, het Koningshuis, de Rijksgebouwendienst alsmede de toekomst van onze bijdragen aan de NAVO, de EU en de VN.

Kaboel

Mocht onze minister van Defensie een voorbeeld zijn van de ‘daadkracht’ waarmee onze verplichtingen in Afghanistan worden ingevuld, dan doet me dit sterk denken aan de gang van zaken in Srebrenica/Potocari. Kennelijk hebben politici daar weinig van geleerd, maar voormalige collega’s des temeer zoals nu uit een aantal reacties van ervaringsdeskundigen blijkt. Zelf behoor ik niet tot die groep, maar de geruststellende woorden van een gerespecteerde generaal op tv kwamen mij wat merkwaardig voor na het lezen van een zeer goed gedocumenteerde studie over het verlies van Srebrenica. Als we Sarajevo vervangen door Kaboel, dan kunnen bekende vragen worden gesteld zoals: welke belang had de corrupte (toen Bosnische) regering, welke belangen hadden de Amerikanen (toen de Clintons), wat deed de VN (niet), waarom vochten de verdedigers niet/nauwelijks, waar zaten hun generaals (buitenland?), waar bleef de luchtsteun (bang voor manpad-raketten?), wat doen we met de tolken en de vluchtelingen?

Naar verluidt gaf Clinton destijds het advies aan de moslim-regering: eerst maar eens 5000 mensen laten vermoorden, dan komen wij en de NAVO wel in beweging. Doch dit laatste is een illusie sinds we Iran, Pakistan, Qatar en IS nog steeds hun gang laten gaan en ‘onderhandelingen’ niets voorstellen, terwijl Brussel en de VN zich liever druk maken over het klimaat dan over de wreedheden van moslimterroristen en dictaturen, wereldwijd. Dat gevaar is duizend maal groter dan de stijging van de zeespiegel. Wellicht dat Moskou dit inmiddels wel begrijpt na de ‘vriendschap’ met Erdogan.

Luchtfietsen

Naar verluidt probeert premier Rutte de onzinnige klimaatplannen te ‘verkopen’ aan een steeds kritischer reagerende samenleving, met de luchtfiets van extra werkgelegenheid en economisch voordeel. Welk Kamerlid durft hem de vraag voor te leggen, hoe hij aan die argumenten komt? Want economisch voordeel zou betekenen dat er landen bereid zijn extra kosten te maken om Nederland aan hun klimaatmaatregelen te laten verdienen. Terwijl die landen zelf luchtfietsen nodig hebben om de morrende bevolking te sussen. En zo lang wij onze windturbines uit Duitsland halen, onze kernstroom uit Frankrijk, onze zonnepanelen uit China, de houtpallets uit het buitenland  en gas uit Nordstream-2 (Rusland) , zijn er juist andere landen die aan onze klimaathype verdienen. Intussen willen ook de dijkenbouwers een graantje meepikken door voorspellingen te (laten) doen over de zeespiegelstijging omstreeks 2050 en 2100. Liefst ‘decimeters’ tot ruim een meter, zodat de dijken wereldwijd moeten worden verhoogd. De vraag is of wij op die werkgelegenheid zitten te wachten, nu er zo veel vacatures niet gevuld kunnen worden. Of komt dit alles uit dezelfde koker als de loze beweringen van de immigratielobby?

Olympische Spelen

Het wordt tijd dat we de (nationalistische) argumenten om deel te nemen aan de geldverslindende Olympische Spelen of het Wereldkampioenschap voetbal grondig heroverwegen. Want de waarde van deze gesubsidieerde ‘volksvermaken’ is uiterst betrekkelijk, afgezien van baantjes voor overbetaalde bobo’s, voor topsporters die van hun hobby een beroep hebben gemaakt en voor de deelnemers aan praat-tv. Dat dit alles een land op ‘de kaart zet’ is een drogreden, want wat is de meerwaarde van een land, indien een zwemmer 5/1000 seconde eerder aantikt of een boot 10 cm voor blijft op nr 2? En welk land staat op de kaart door de deelname van vluchtelingen of door twee hoogspringers die weigeren om te bewijzen wie de beste is en gewoon de gouden eer delen? Zelfs de prestaties van de omringende landen zijn nauwelijks bekend, want wie kan twee gouden medailles noemen voor Duitsland of België dan wel Engeland, Frankrijk of Denemarken? Om over zilver en brons maar helemaal niet te spreken of over de bedragen die omgaan in het wereldje van paarden, voetbal, basketbal en volleybal. De rest wil ik niet eens noemen als we dit vergelijken met de Paralympics, omdat daarbij het duidelijk niet om het geld of het land gaat, maar om de prestaties van de deelnemers.

Het wereldkampioenschap voetbal kunnen we dan beter schrappen, omdat het slechts deel uitmaakt van een ongezond en onsportief verdienmodel met veel showvoetbal voor een publiek dat in bedwang moet worden gehouden met 500 stewards en ME bij een thuiswedstrijd van Ajax. En waarbij het gedrag tegenover getinte spelers, scheidsrechters en gasten vaak onbeschoft is dan wel door de VAR-beelden moet worden gecorrigeerd. Kinderen die deze ‘sfeer’ van sport beoefenen normaal (gaan) vinden, blijken niet alleen op het veld gewelddadig en bedreigend te zijn. Buiten het stadion, op internet, in de trein of op school is hun gebrek aan fatsoen, sportiviteit en discipline eveneens merkbaar. Dus stoppen met deze vormen van ‘brood en spelen’ waarbij eigen superioriteit (’clubliefde’), imitatiegedrag of ongezond nationalisme worden opgefokt.

Overbodige PvdA

Sinds de linkse elites het klimaatalarm hebben omarmd, zijn de PvdA en GoenLinks elkaars bondgenoten om tenminste de schijn van idealisme op te houden. Want de geschiedenis van beide partijen toont aan dat het vooral om macht gaat en privileges. Doch die politieke strijd is inmiddels door D66 en de VVD gewonnen, waarbij de belangen van de burger geen enkele rol meer spelen. Het gaat om de belangen van hun elites, waardoor ze in feite elkaars concurrent zijn en ook in een kabinet op voet van oorlog zullen blijven. Daarbij kunnen ze de ‘steun’ van linkse luchtfietsers missen als kiespijn. Ze hebben al genoeg problemen daarmee binnen hun eigen partijen. De PvdA kan zichzelf dus beter opheffen, want de verborgen agenda van GroenLinks en van hun eigen linker vleugel is reeds ontmaskerd, met grote schade voor de geloofwaardigheid van de partijtop en hun Brusselse goeroes.

Triest

Staatssecretaris Broekers-Knol heeft opnieuw bewezen goed te passen in dit kabinet van slappe knieën. In strijd met het gezond verstand, de ervaringen uit het verleden, de asielregels en juridische uitspraken, zegt ze in feite tegen de illegale Afghanen hier; “Als u bang bent om in uw land tegen de Taliban te moeten vechten, dan mag u hier blijven. Nu onze soldaten zijn gestopt met sneuvelen en het Afghaanse leger het laat afweten, onder achterlating van wapens en voertuigen, heeft u natuurlijk meer rechten dan uw landgenoten daar, die ook niet willen vechten”.

Is dit een gevolg van de 3x D aanpak van de VN en Den Haag, waarbij onderwijs en democratie reeds aandacht kregen vóórdat het leger in staat was de Taliban te vernietigen? Hadden niet eerst alle vrouwen een wapen moeten krijgen om hun rechten en gezinnen te verdedigen? Hadden niet eerst alle corrupte regeringsfunctionarissen en opiumexporteurs achter de tralies moeten zitten?

En had er niet eerst een minimaal gevoel van nationaliteit moeten zijn, zodat iedere man bereid was voor zijn land en toekomst te vechten in plaats van alleen voor zijn dorp, clan of familie? Helaas zullen die vragen niet meer beantwoord kunnen worden, omdat schooltjes bouwen en miljarden overmaken in een achterlijk land geen antwoord bieden op (islamitische) terreur en hebzucht. Libanon/Hezbollah, Gaza/Hamas, Syrië/IS, Pakistan/al Qaida + Taliban, Irak/Al Qaida e.a., Zuid Afrika/ANC, Iran/Staatsterreur (Religieuze garde), Nigeria/Boko Haram + IS, Mali/al Qaida + IS, voorts Jemen/Houthi’s, Soedan/dictatuur, Turkije/staatsterreur, Indonesië/ dictatuur (islam) met al die andere terreurbewegingen in Afrika, het Midden-Oosten en Midden-/Zuid-Amerika hebben dit reeds aangetoond. Het is triest dat ook Brussel blind is voor de gevolgen van een slappe houding en aanpapt met de grootste terreurorganisatie van allemaal: Iran.

Intussen heeft de toegeeflijke houding van de staatssecretaris al geleid tot hogere eisen van de oppositie en vanuit Brussel. En zelfs in Duitsland wordt weer gedacht ‘Wir schaffen das’, terwijl het tegendeel reeds jaren is bewezen.

——————–

 

Steun de Nieuwe Zuil via BackMe, en blijf bijdragen zoals deze mogelijk maken! De Nieuwe Zuil is een platform voor iedereen die realisme wil verspreiden!

Delen via


Lees ook

Discussieer mee!

Hier kan je reageren op onze artikelen en een inhoudelijke bijdrage leveren. Lees ook even onze huisregels.

Om te reageren dien je eerst aan te melden.

Reageer je voor de eerste keer? Registreer je dan hier.

Geef een antwoord

Login hier in met je gebruikersnaam en het wachtwoord dat je per e-mail ontvangen hebt.

Maak hier een gebruikersnaam aan. Na verzenden ontvang je een e-mail met je wachtwoord waarna je meteen kunt inloggen en reageren.

Nieuwe gebruiker
*Verplicht veld
Nieuwe gebruiker
*Verplicht veld