Door Leo Dorrestein

Trump heeft een paar nare eigenschappen, net als vele andere ‘groten der aarde’. In de recente geschiedenis van Nederland, België, Frankrijk, Spanje, Italië, Griekenland, Roemenië, Albanië, Rusland, Zweden et cetera – om er maar een paar te noemen – zijn er voorbeelden te over. Maar zijn minachting voor de EU en de Europese NAVO-landen is terecht. Zou het dan echt toeval zijn dat er in de Duitse en Nederlandse media momenteel een respectloze anti-Trumpcampagne gaande is? Het is toch niet zo dat de EU  als ‘buitenlandse mogendheid’ probeert de Amerikaanse verkiezingen te beïnvloeden…

Christelijke luchtfietserij

Fractievoorzitter Segers (CU) heeft het licht gezien met zijn stelling dat we niet leven om te werken. In een politiek pamflet heeft hij zijn, naar eigen zeggen, antiliberale opvattingen vastgelegd. Nu bestaan er over het begrip ‘liberaal’ vele misverstanden, net als over ‘democratie’, maar de CU heeft vaker geloof verward met feiten. Om dan nu nog onze samenleving met een christelijk sausje te willen overgieten, is niet alleen naïef, maar ook in strijd met de bijbel: ‘Gij zult in het zweet uws aanschijns uw brood verdienen’.

Solidariteit, naastenliefde, integriteit, burenhulp, bescheidenheid en aanhankelijkheid in plaats van werk, geld, aanzien, macht en onaantastbaarheid zijn juist door de politiek op de achtergrond geraakt. En nu beweren dat de welvaartsgroei in de afgelopen jaren voor 60% naar de bedrijven is gegaan en voor 40% naar de overheid, heeft niets te maken met de wensen en belangen van de werkende bevolking die noodgedwongen met twee inkomens het hoofd boven water houdt. Die bedrijvigheid heeft inmiddels geleid tot zorgmiljonairs, sportmiljonairs, duizenden gesubsidieerde banen, geldverslindende milieu- en cultuurprojecten, honderdduizenden EU-arbeiders, gigantische afdrachten aan Brussel en de ECB, onmisbare exportactiviteiten en de belastingdruk die tot enorme overheidsverspillingen kon leiden. En die gestegen overheidsinkomsten hebben het mogelijk gemaakt om honderdduizenden werklozen en arbeidsongeschikten te laten profiteren van de arbeid van anderen, honderdduizenden illegalen te laten overleven, honderdduizenden asielzoekers op te vangen, Kamerleden niet alleen een overbetaald inkomen te geven, maar tevens een medewerker, pensioen, wachtgeldregeling, onkostenvergoeding en reisbudget – en daarnaast honderden miljarden aan ‘solidariteit’ met de rest van de wereld.

Natuurlijk willen de werkende belastingbetalers meer vrije tijd, eerder met pensioen, een betaalbaar huis en een zuinige overheid, maar dan zullen juist politici zich anders moeten gaan gedragen dan in de afgelopen 40 jaar. Niemand zit op de luchtfietserij van een politieke ‘dominee’ te wachten. Een land dat ‘rijk’ wil worden, moet meer uitvoeren dan invoeren. Wat je uitvoert – goederen en diensten zoals transport, kennis en financiële diensten – moet ook ‘geproduceerd’ worden; dat noemen we arbeid. Als de nationale ambitie zou zijn: geen economische groei, dan was de burger nog steeds niet beter af, maar moet de overheid inkrimpen, de gastarbeider vertrekken, de immigrant thuis blijven, de Italiaanse regering verrekken en de VN zichzelf opheffen. Dan kostte de gezondheidszorg nog steeds 30 miljard per jaar in plaats van 100 miljard en hadden we de EU kunnen missen als kiespijn, inclusief de ECB en de aanslag op de pensioenen. Om over defensie-uitgaven, milieu, gesubsidieerde activisten, ontwikkelingshulp en bevolkingsgroei maar niet te spreken.

Code oranje

Voor de absurde beslissing uit Den Haag om aan heel Griekenland de besmettingscode oranje toe te kennen, kan ik slechts één ‘verklaring’ bedenken. Er moet nog meer geld naartoe, dus dient de economische situatie daar opzettelijk negatief te worden beoordeeld. Manipulatie van de publieke opinie is een politieke deugd geworden en partijen die daar een einde aan willen maken, worden brutaal geboycot.

Integriteit

Dat de VVD kennelijk steeds minder waarde hecht aan politieke integriteit, wordt niet alleen door de klimaattafels en premier Rutte zelf bevestigd – naast allerlei incidenten op lager bestuurlijk niveau – maar nu ook door Kamerleden. Pleiten voor lichtere ‘straffen’ kan ertoe leiden dat hier Duitse toestanden worden getolereerd, met hetzelfde gebrek aan normbesef als ook binnen de orde van advocaten steeds vaker zichtbaar wordt.

Lesbos

Zoals gewoonlijk hebben de emoties in de media over de situatie op Lesbos de feiten overschaduwd.  In een tv-uitzending werd hier nog eens op gewezen: het gaat niet om een ‘ramp’, maar om brandstichting door gelukszoekers die weigeren terug te keren naar hun land van herkomst (met name Afghanistan). Degenen die recht hebben op asiel werden al geselecteerd om naar het vasteland te worden overgebracht. De aantallen met verschillende ‘vluchtverhalen’ kwamen bijna allemaal via Turkije en de smokkelroutes en omvatten ca. 400-500 alleenreizende kinderen. De achterblijvenden in het kamp – al dan niet opgehitst door hulporganisaties  of hun wachtende familie in Turkije – willen kennelijk een pardon afdwingen met alle gevolgen van dien. Dat Nederland alsnog 100 kinderen (inmiddels kennelijk slechts 50 kinderen en de rest…?) wil opnemen, is een dubieuze beslissing, want prompt zal zich de familie ook melden zodra die kinderen een status hebben, want iemand heeft voor hun overtocht betaald…. Duitsland heeft leergeld betaald en wil slechts 100 – 150 kinderen opnemen, terwijl het land altijd voorop liep bij ‘verdeelafspraken’. Kennelijk geldt ook daar: genug ist genug. Daarom had de EU aan Griekenland geen 3 miljard moeten geven, maar gewoon een fatsoenlijk kamp daar moeten bouwen.

Privacy

Naar verluidt heeft de Tweede Kamer 55 luchtionisatie-apparaten laten installeren. Die apparaten die tot dusver ontbraken in verzorgingstehuizen, scholen en de horeca, want hun werking zou niet bewezen zijn. Waarom ze dan allang in Wuhan worden gebruikt en kennelijk nu ook in Den Haag blijft door het Kamerbestuur onbeantwoord in verband met de ‘privacy’. Hoezo, gaat het hier dan niet om belastinggeld en hebben scholen daar geen recht op? Terwijl een paniekzaaiende rector een hele school sluit vanwege één besmettingsgeval? Als de rector geen vertrouwen heeft in de toepasselijke veiligheidsmaatregelen en ventilatie, gaat die school niet meer open. Wat heeft die rector dan in de afgelopen maanden bedacht en gedaan???

Dat privacy intussen ook bij het UWV wordt misbruikt om fraudeurs niet te hoeven/kunnen/mogen opsporen, is een ander bewijs hoe de ‘bescherming van de burger’ is ontspoord.

VVD-blunders

Dat de milieuplannen van dit kabinet op drijfzand staan, is inmiddels wel duidelijk. Doch dat de oorzaak hiervan zou liggen in de belangen van de veelal gesubsidieerde activisten en ‘deskundigen’, plus een handvol industrieën, maakt deze blunder tot het schandaal van de eeuw. Nog erger dan de paniek van Klaas Knot of de Europese schuldenberg, want van die honderden miljarden weten we dat het onze welvaart en pensioenen zal kosten, maar bij de VVD-samenzwering met links werd dit verzwegen, terwijl de schade – verspillingen – even groot zal zijn als van de fouten en gevolgen van de coronamaatregelen. Het valt echter te hopen dat niet de ‘straat’, maar kiezers met gezond verstand de rekening aan de VVD zullen presenteren, want de nationale plannen van de milieumaffia zijn nog terug te draaien.

Waar zijn de miljoenen gebleven?

Griekenland zou vele miljoenen ontvangen om de woonsituatie voor asielzoekers te verbeteren. Waar is het geld gebleven? Want de brand op Lesbos, de aanlanding van smokkelschepen in Italië, het EU-kinderpardon, de nieuwe methoden om Engeland te bereiken en de geheime afspraken in Marakkesh staan niet op zichzelf. Brussel probeert met hulp van de linkse partijen de asielstroom verder op gang te brengen, waarbij de Duitse SPD weer eisen stelt aan de regering om honderdduizenden gelukszoekers op te nemen. Terwijl de chaos bij de Duitse instanties, scholen, steden, opsporingsdiensten, opvangcentra en medische voorzieningen bijna dagelijks in de media wordt geïllustreerd. En als ook aan economische vluchtelingen en illegalen Europese rechten worden toegekend, dan zal de eigen bevolking daarvan de gevolgen ondervinden, waarbij de coronacrisis in vergelijking slechts een voorproefje is.

Steun de Nieuwe Zuil via BackMe, en blijf bijdragen zoals deze mogelijk maken! De Nieuwe Zuil is een platform voor iedereen die realisme wil verspreiden!

Delen via


Lees ook

Discussieer mee!

Hier kan je reageren op onze artikelen en een inhoudelijke bijdrage leveren. Lees ook even onze huisregels.

Om te reageren dien je eerst aan te melden.

Reageer je voor de eerste keer? Registreer je dan hier.

Geef een antwoord

Login hier in met je gebruikersnaam en het wachtwoord dat je per e-mail ontvangen hebt.

Maak hier een gebruikersnaam aan. Na verzenden ontvang je een e-mail met je wachtwoord waarna je meteen kunt inloggen en reageren.

Nieuwe gebruiker
*Verplicht veld
Nieuwe gebruiker
*Verplicht veld