Ondermijning is vaag, vaak moeilijk te duiden en onderhevig aan veranderingen. Het zijn dan ook de politiek activisten, de huidige arrogante en onkundige bestuurders die verantwoordelijk zijn voor de werkelijke ondermijning van onze democratie.

Door: Erwin Versteeg

 

Voltaire is het pseudoniem van François Marie Arouet (21-11-1695 / 30-05-1778), was een Franse schrijver, filosoof en vrijdenker. Hij beschouwd als voortrekker van de Franse verlichting. Goethe (28-08-1749 / 22-03-1832) stelde dat Voltaire de aanstichter was van de Franse revolutie.

Aan de Franse verlichtingsfilosoof Voltaire wordt het citaat toegeschreven ‘Ik verafschuw wat u zegt, maar ik zal uw recht om het te zeggen met mijn leven verdedigen’.

Vrijheid van meningsuiting

Het aan Voltaire toegeschreven citaat gaat over de verdediging van vrijheid van meningsuiting. Vrijheid van meningsuiting dat zich met name bewijst in het respect voor de mening van de (politieke) opponent.

Maar ook een vrijheid van meningsuiting die niet ophoudt bij het ‘gekwetst zijn’ -gevoel van een ander. Als dat wordt ervaren. Kan; geef het me aan en we praten erover. Zeker niet de bedoeling – van weldenkenden – mensen te kwetsen. Maar onbedoeld kan het gebeuren.

De vrijheid van meningsuiting stopt enkel en alleen als je aanzet en oproept tot geweld, en niet als de ander zicht ineens gekwetst voelt.

Polarisatie

Een recent onderzoek geeft aan dat driekwart van de bevolking denkt dat meningsverschillen over maatschappelijke kwesties steeds groter worden.

Een grote oorzaak van de huidige problemen, toenemende polarisatie en tegenstellingen zijn – samen met politiek activisten met hun onbeweeglijkheid in hun ideologische uitgangspunten – de empathieloze – gekozen en ongekozen – bestuurders.

Of je leven nu naar de kloten is geholpen door de toeslagenaffaire of je huis instort door de gaswinning in Groningen, je wijk overspoeld wordt met migranten die wel die goedkope woning met voorrang krijgen of de inflatie je hard raakt; nergens hebben ze begrip voor.

Of haten deze mensen alles wat Nederland of Nederlands is? Is het daarom dat ze ons, het volk ondermijnen?

Ondermijning D66

D66’rechters die de D66’minister adviseren over het verlenen van gratie.

Het gebeurde bij de veroordeelde drugscrimineel Frank M. Het gebeurde enkele weken terug toen bekend werd dat de moordenaar van de Rotterdamse politievrouw Allegonda Gremmer uitzicht krijgt op vrijlating.

Minister Franc ‘de buitenlander’ Weerwind (Rechtsbescherming) van D66 vindt dat Bennie S. in aanmerking komt voor toelating tot de re-integratiefase.

Onder D66’ers heerst een cultuur waarin drugsmisdaden worden verbloemd. ‘Lust partij’ D66 haar trackrecord wordt sowieso steeds dubieuzer en zorgwekkend. De mannetjes van Kaag lijken nergens meer voor terug te deinzen.

Ze willen zo graag bij het kartel horen, ze hebben zo’n drang naar de macht, dat de partij haar ideologische grondslag (het referendum) verkocht voor een plek in het machtscentrum. En is ze zijn inmiddels zover dat ze andere partijen willen verbieden.

Ondermijning VVD

In het traditionele kerstinterview met De Telegraaf was premier Mark Rutte fel over de gedacht dat Rutte IV vooral D66-beleid uitvoert. Hij haalde daarin de bouw van kerncentrales en de vijf miljard die wordt uitgegeven voor defensie aan. De belofte om de asielinstroom omlaag te krijgen zou hij, zo gaf hij aan ‘wederom’ nakomen.

Wat dat laatste betreft, VVD is immigratiekampioen. En met ‘meer meer meer’ immigranten VVD staatssecretaris Eric van de Burg aan de immigratieknoppen zal de uitkomst wederom voorspelbaar zijn.

Eric van de Burg die inmiddels de gemeenten – ook via de provincie – kan dwingen asielzoekers op de vangen. Waarna de minister Hugo de Jonge (CDA) voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening kan zorgen dat bestaande bestemmingsplannen worden aangepast. Iets wat met deze Minister Hugo de Jonge zijn omgevingswet appeltje / eitje is.

Wat dat betreft is liegen en geheugenverlies inmiddels psychologisch en gedragsmatig niet afhankelijk van ‘het instituut’ Mark Rutte. De bitterballen koningin Christianne van der Wal van de VVD, die nog trilde bij het zien van boeren in haar straat, noemt het – misschien wel vanaf haar strandbed – op twitter ‘abusievelijk’.

En wat betreft de kerncentrales en die vijf miljard: Defensie is nog meer een puinhoop geworden onder de kabinetten Rutte. Het gaat ook niet enkel om geld. Bij defensie is (net als bij de politie) daadkracht een noodzaak.

Miljarden naar defensie omdat Rutte meegaat in de EU oorlogszucht. Miljarden simpelweg omdat defensie als sluitstuk op de begroting heeft gediend en inmiddels veel materieel richting Oekraïne is getransporteerd. De totale steun komt inmiddels op 3.1 miljard euro.

En dan maakt Rutte in hetzelfde interview de vergelijking met München 1938. Tijdens de conferentie van München (1938) waar naar wordt verwezen, werd bepaald dat Hitler Sudetenland (een deel van Tsjecho-Slowakije) mocht inlijven.

Tsjecho-Slowakije (Tsjechoslowakije) is nooit echt een stabiele staat geweest, maar er was altijd een – ondanks de etnische diversiteit – sterk nationaal besef van het land. Tsjecho-Slowakije ontstond als staat na het uiteenvallen van Oostenrijk-Hongarije (Donaumonarchie).

Dit als gevolg van het 14 punten plan (waar ook de Duitse herstelbetalingen onderdeel van waren) van President Wilson van de Verenigde Staten waarin hij pleit voor een nieuwe wereldorde. Hij sprak dit 14 punten plan reeds uit op 8 januari 1918, nog tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Vrede van Berlijn

In 1878 was het gebied bij de Vrede van Berlijn, na de door Rusland gewonnen Russische – Turkse oorlog weer in Russische handen. Waarmee de weg vrijgemaakt was voor de Unie van Socialistische Sovjetrepublieken (USSR).

Als je dus min of meer vreedzame annexaties van Tsjecho-Slowakije door Duitsland in 1938, – ook Oostenrijk en Memelland in Litouwen werden geannexeerd – vergelijkt met de annexaties van Rusland vanaf 2014 en in deze dan Oekraïne?

De Vrede van Berlijn, was gericht op het vraagstuk van de nationalistische bewegingen van verschillende christelijke volkeren binnen het aftakelende Ottomaanse rijk (1301 – 1922) en de imperialistische ambities van grote Europese mogendheden.

Imperialistische ambities die ook nu nog herkenbaar zijn bij de geopolitiek zoals de EU dat hanteert. Want is het niet zo dat de NAVO (net als de EU) na de oprichting naar het oosten uitbreidde?

Ministerpresident Mark Rutte blijft onverantwoorde en oorlogszuchtige taal uitslaan. De Russisch-Oekraïnse oorlog op het Europees continent vanuit een oorlogszuchtige houding benaderen. En dat op het moment dat in ons eigen land de armoede en onrust toeneemt.

En dàt, in het historische besef dat een oorlog wordt beëindigd aan de onderhandelingstafel, niet omdat er een winnaar is! Niet via diplomatieke oorlogsvoering niet via het slagveld.

Ondermijning CDA

De ondermijning door het CDA gaat zover dat deze zichzelf millimetert.

De CDA-minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Karien van Gennip had geen ‘ophaalplan’ met haar oproep om jongeren uit de banlieues te halen. Wat Van Gennip (CDA) haar idee was, waren de werkloze – grotendeels criminele – jonge moslims uit Franse probleemwijken erin. Terwijl honderdduizenden Nederlanders aan de kant staan. De waanzin aan de macht.

Het past ook in de plannen van coalitiepartner D66 uit 2019. Fractieleider Rob Jetten wilde toen al dat Nederland veel meer arbeidsmigranten uit bijvoorbeeld Oost-Europa naar Nederland zou halen om hier te komen werken. Oud VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff wilde – om de personeelstekorten in de zorg te bestrijden en zonder te kijken naar de oorzaken – meer meer meer ‘gerichte’ arbeidsmigranten.

Zie in die zin ook de woningmarkt. Een woningmarkt waar Hugo de Jonge ineens van ontdekt dat migratie een bedreiging is voor de oplossing – zonder een oplossing te hebben – van het woningtekort.

Vluchtelingen, arbeidsmigranten maar ook de echte kenniswerkers ontwrichten de woningmarkt in alle prijsklassen. Daar komt bij, de echte ‘werkers’ zijn hier tijdelijk en de tijd dat ze hier wonen betaalt de werkgever ook de dure woning. Ons land verarmd cultureel èn financieel.

Ondermijning CU

Met de CU is het al jaren veel van hetzelfde. Voor laten komen dat je kritisch bent, om vervolgens je principes opzij zetten voor het pluche.

ChristenUnie-leider Segers liet in een interview voorkomen bereid te zijn om te praten over minder migranten. Om dag later weer te zeggen dat het geen ‘pestmaatregelen’ tegen asielzoekers gaat inhouden. Maar dat het vooral gaat om arbeidsmigratie binnen de Europese Unie aan banden te leggen. Arbeidsmigranten zouden voortaan een vergunning moeten hebben in plaats van vrij te kunnen reizen binnen de EU, om uitbuiting tegen te gaan.

Wanneer heeft de CU zich ingezet voor maatregelen zoals uitzettingen van niet-Westerse geradicaliseerde moslims? Uitzetten van ongewenste vreemdelingen die spugen op onze christelijk – humanistische tradities, onze westerse normen en waarden. De CU is niets meer of minder dan GroenLinks met een Bijbel.

Met in het achterhoofd dat de CU vooral liberaal is geworden en ook het ‘rentmeesterschap’ van het CDA vergane glorie is, zijn alle verworven vrijheden uit ‘religieus’ oogpunt ook naar de spreekwoordelijke galemiezen.

Concluderend

Meer en meer Nederlanders hebben het gevoel te worden vertrapt door de huidige bestuurders. Helemaal losgeslagen ons kabinet. Ze behandelen ons alsof wij hun vijanden zijn die moeten boeten.

De huidige arrogante en onkundige bestuurders die menen alles te moeten bepalen. Bestuurder die menen na de verkiezingen mee te moeten werken aan het kiezersbedrog. Dat ze uit eigenbelang hun macht mogen misbruiken om hun concurrentiepositie voor een volgende carrouselbaan te verbeteren.

De bestuurders gaan ervan uit dat de massa dom is en zicht niet verdiept in de feiten. En dat werkt tot de mensen zeggen: “krijg de rambam”.

Het is onze taak

Het stopt pas als wij willen dat het stopt. Het daarom van belang om in beweging te komen. We zijn het aan onze voorouders en kinderen/kleinkinderen verplicht.

Alleen als iedereen in beweging komt en tijdens de PS2023 stemt op – in alfabetische volgorde – BVNL, FvD, JA21 of de PVV is het genoeg. Zij die nog twijfelen voor mijn part op de Boer BurgerBeweging, of zo wordt inmiddels duidelijk, een van de mooie lokale initiatieven en verbindingen.

Dàn kunnen we het tij keren. Het volk wint alleen als het volk ook stemt.

Dus mensen, allez hop naar de stembus PS2023!


NLinNood vlag

© Verbindend Enschede

NLinNood heeft een eigen vlag ontworpen en vervaardigd. Niet omdat we de omgekeerde vlag intimiderend vinden maar omdat we er aanstoot aan nemen of omdat het een Duitse vlag is

Nee, gewoon volgens de democratie en in het kader van keuzevrijheid. Wil je de vlag bestellen? Mail naar……..

#NLinNood #WegMetDitKabinet

Nooit opgeven, niets doen is geen optie. Nederland / Enschede is het waard!


Erwin Versteeg

Erwin Versteeg is zelfstandig ondernemer en sinds maart 2018 voorzitter van ‘Verbindend Enschede’. De columns die hij schrijft, zijn op persoonlijke titel en bedoeld om een discussie op gang te brengen. Onderwerpen in de columns zijn lokaal, landelijke, geopolitiek of maatschappelijk, en daarmee lokaal en/of landelijk mogelijk geen onderdeel van hun (politieke-) verkiezingsprogramma.

.

Steun de Nieuwe Zuil via BackMe, en blijf bijdragen zoals deze mogelijk maken! De Nieuwe Zuil is een platform voor iedereen die realisme wil verspreiden!

Delen via


Lees ook

Discussieer mee!

Hier kan je reageren op onze artikelen en een inhoudelijke bijdrage leveren. Lees ook even onze huisregels.

Om te reageren dien je eerst aan te melden.

Reageer je voor de eerste keer? Registreer je dan hier.

Geef een antwoord

Login hier in met je gebruikersnaam en het wachtwoord dat je per e-mail ontvangen hebt.

Maak hier een gebruikersnaam aan. Na verzenden ontvang je een e-mail met je wachtwoord waarna je meteen kunt inloggen en reageren.

Nieuwe gebruiker
*Verplicht veld
Nieuwe gebruiker
*Verplicht veld