Het duurt tien jaar tot een bouwplan daadwerkelijk gerealiseerd is. Daarvan wordt zeven jaar besteed aan onder meer het regelen van vergunningen en het afhandelen van rechterlijke bezwaarprocedures bij de Raad van State.

Door: Erwin Versteeg

Woondeal

Tot 2030 is het plan van Hugo de Jonge om maar liefst 900.000 nieuwe huizen te bouwen. En nu wordt dan bekend dat de Provincie Overijssel de woondeal heeft gemaakt waardoor Enschede 5040 nieuwe woningen gaat krijgen tot 2030.

Dat lijkt mooi nieuws. Maar wat komt er van die ambitieuze plannen terecht? Het rijk, c.q. de minister kan de ambitie hebben. De provincie, die bepaalt of steden en dorpen kunnen uitbreiden en waar bedrijventerreinen en kantorenparken mogen worden aangelegd, kan de ‘woon’deal sluiten. Het is de gemeente die het moet gaan uitvoeren.

Deze woondeal heeft alle ingrediënten in zich om straks een stinkende erfenis achter te laten.

Belemmerende voorschriften omzeilen

Om iets te kunnen bouwen heb je een bouwvergunning nodig. Op zich is dat een helder verhaal. Alvorens je een bouwvergunning kunt aanvragen, dien je een omgevingsvergunning aanvragen.

Op zich is dit ook nog wel een overzichtelijk proces. De tijdsduur is natuurlijk afhankelijk van de bezwaren en bestemmingsplan wijzigingen. Al met al is dit gemiddeld 7 jaar!

Nu was er al wel een kruimelregeling om dit te versnellen. De meest ingrijpende komt echter ook voor Hugo’s verantwoordelijkheid: de Omgevingswet.

Wat is dat, de Omgevingswet

De Omgevingswet bundelt en vereenvoudigt de regels voor ruimtelijke projecten. Met behulp van 1 digitaal loket wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten.

In de crisis- en herstelwet (Chw) zitten reeds mogelijkheden om het starten van bouwprojecten. Bijvoorbeeld woningbouw op oude bedrijventerreinen of de bouw van windmolenparken. Uiteindelijk zal de Chw opgaan in de Omgevingswet.

Er zijn dan ook steeds meer aanwijzingen dat deze omgevingswet een ander doel dient. En dat deze omgevingswet onderdeel is van de TriStateCity en TriStateCity plannen.

De invoering van de Omgevingswet is meermaals uitgesteld en zal volgens de huidige planning ingevoerd worden per 1 juli 2023.

Naast de regels gaat het dan om geld, materialen, mensen en of er stikstofruimte is.

Geld

Het zijn de woningcorporaties en (institutionele) beleggers die de bouw van veel projecten moeten financieren. Van de 5040 moet 30% (1512) bestaan uit sociale huurwoningen. Nu is van de gehele woningvoorraad in Enschede 37% in de categorie ‘sociale huurwoning’.

In dat kader zie ook de 169 nieuwe huurwoningen Varvik-Diekman die Domijn realiseert. Er worden 190 huizen gesloopt en 131 (van de 169) eengezinswoningen, is bestemd voor sociale huur.

Materialen

Er is op dit moment al een toenemende druk op de beschikbaarheid (en betaalbaarheid) van bouwmaterialen. Nu hebben we op dit moment te maken met een oorlog op het Europese continent.

Deze oorlog komt hopelijk snel tot een einde. Dit houdt in dat de mensen die zijn gevlucht terug kunnen naar hun vaderland. Een land dat verwoest is als gevolg van die oorlog.

Voor de wederopbouw van Oekraïne (de EU zal voor Rusland geen steun bieden) zal er ongetwijfeld miljarden beschikbaar komen. Dit zal inhouden, een gigantische vraag naar materialen.

Mensen

In de bouw werken steeds vaker mensen van buiten de EU. De bouwbedrijven kunnen namelijk niet meer voldoende Polen en Roemenen vinden die voor de lage prijzen willen werken.

Deels wordt dit nu opgelost met mensen uit Spanje, Portugal en andere landen.

Als de oorlog ten einde komt en de wederopbouw op gang komt, dan zal er tevens een grote vraag ontstaan naar bouwpersoneel in de Oekraïne.

Stikstofruimte

‘Zonder stikstofruimte kunnen we niet bouwen’, geeft Overijssels gedeputeerde voor woningbouw Monique van Haaf (VVD) aan.

Als je kijkt naar de ligging van de natura 2000 gebieden in en rondom de gemeente Enschede zal de keuze beperkt zijn.

Concluderend

De plannen zullen niet haalbaar zijn. Door de strengere regulering van de huren zullen de ontwikkelaars ook niet gaan investeren. Er is door Hugo de Jonge aangekondigd dat hij van plan is bijna de hele vrije huursector te reguleren.

Regulering van de middenhuur leidt tot lagere rendementen voor woningbeleggers. De woningbouw komt helemaal tot stilstand als ook pensioenfondsen en verzekeraars zich terugtrekken als investeerder voor nieuwbouwprojecten.

Voor de woningcorporaties in Enschede is er ruimte om hun woningvoorraad niet uit te breiden. Maar juist te vernieuwen c.q. te verduurzamen.

De vraag naar mensen en materialen is mede afhankelijk van de geo-politieke ontwikkelingen met betrekking tot de oorlog Rusland – Oekraïne.

Bouwen in het groen lijkt dan een mooie oplossing en is zeker goedkoper. Past ook nog eens bij het verlangen van de minister. Maar in veel provincies is bouwen in het groen erger dan vloeken in de kerk en zal hogere infrastructurele kosten met zich mee brengen. Kosten die de gemeenten dan weer moeten dragen. Het zal dus leiden tot vertraging en er zit mogelijk geen stikstofruimte.

Dus moeten bouwplaatsen verrijzen in of aan de randen van de stad en bij dorpen. Plekken waar al die nieuwe huizen nooit allemaal kunnen worden gebouwd.

Adder onder het gras

Gemeenten hebben de wettelijke taak mensen met een verblijfsvergunning (dus ook statushouders) te huisvesten. Ik voorspel dat de provincie haar ‘woondeal’  – waaronder 5040 woningen in de gemeente Enschede – niet uit kan laten voeren, dus niet aan de taakstelling kan voldoen.

Dan kan dit betekenen dat de provincie wettelijk verplicht is in het uiterste geval tot zogenaamde ‘indeplaatsstelling’ over te moeten gaan en de taakstelling voor de gemeente Enschede uitvoert.

En daar komt bij als de grenzen niet worden gesloten, de immigratie niet wordt gestopt, dus de aanvoer statushouders – en in verlengde daarvan gezinshereniging – niet stopt. Dan zal in 2023 het aantal asielaanvragen alleen maar toenemen. Wat inhoudt, hogere taakstelling voor de huisvesting van statushouders.

En wie is toezichthouder

Het provinciebestuur van Noord-Holland voert namens het Rijk het toezicht uit op de uitvoering van deze taakstelling. Voldoen gemeenten hier niet aan, dan treedt de provincie als toezichthouder ‘in de plaats’ van de gemeente.

Het is onze taak

Het stopt pas als wij willen dat het stopt. Het daarom van belang om in beweging te komen. We zijn het aan onze voorouders en kinderen/kleinkinderen verplicht.

Alleen als iedereen in beweging komt en tijdens de PS2023 stemt op – in alfabetische volgorde – BVNL, FvD, JA21 of de PVV genoeg. Zij die nog twijfelen voor mijn part op de Boer BurgerBeweging. Dan kunnen we het tij keren. Alleen als het volk stemt, dan wint het volk

Dus mensen, allez hop naar de stembus PS2023!


NLinNood vlag

© Verbindend Enschede

NLinNood heeft een eigen vlag ontworpen en vervaardigd. Niet omdat we de omgekeerde vlag intimiderend vinden maar omdat we er aanstoot aan nemen of omdat het een Duitse vlag is

Nee, gewoon volgens de democratie en in het kader van keuzevrijheid. Wil je de vlag bestellen? Mail naar……..

#NLinNood #WegMetDitKabinet

Nooit opgeven, niets doen is geen optie. Nederland / Enschede is het waard!


Erwin Versteeg

Erwin Versteeg is zelfstandig ondernemer en sinds maart 2018 voorzitter van ‘Verbindend Enschede’. De columns die hij schrijft, zijn op persoonlijke titel en bedoeld om een discussie op gang te brengen. Onderwerpen in de columns zijn lokaal, landelijke, geopolitiek of maatschappelijk, en daarmee lokaal en/of landelijk mogelijk geen onderdeel van hun (politieke-) verkiezingsprogramma.

.

Steun de Nieuwe Zuil via BackMe, en blijf bijdragen zoals deze mogelijk maken! De Nieuwe Zuil is een platform voor iedereen die realisme wil verspreiden!

Delen via


Lees ook

Discussieer mee!

Hier kan je reageren op onze artikelen en een inhoudelijke bijdrage leveren. Lees ook even onze huisregels.

Om te reageren dien je eerst aan te melden.

Reageer je voor de eerste keer? Registreer je dan hier.

Geef een antwoord

Login hier in met je gebruikersnaam en het wachtwoord dat je per e-mail ontvangen hebt.

Maak hier een gebruikersnaam aan. Na verzenden ontvang je een e-mail met je wachtwoord waarna je meteen kunt inloggen en reageren.

Nieuwe gebruiker
*Verplicht veld
Nieuwe gebruiker
*Verplicht veld