Pieter Omtzigt, voormalig CDA’er, lanceert zijn nieuwe politieke partij, Nieuw Sociaal Contract, een naam die aansluit bij de titel van zijn eerdere boek, uitgegeven in februari 2021.

Het concept van het Sociaal Contract sluit aan bij de filosofen die nadachten over de natuurtoestand: Jean-Jacques Rousseau, Thomas Hobbes en John Locke. Ik zal u er nu niet mee vermoeien. In mijn lezingenserie bij ‘De Blauwe Tijger’, ben ik er dieper op ingegaan. Belangrijker is de vraag: wat kunnen we van de oprichting van deze partij verwachten, en hoe ziet de weg voorwaarts eruit?

Pessimisme

Ik vrees dat het oude wijn in nieuwe zakken wordt. Omtzigt is een centralist. Hij is echter wel kritisch op de macht, wat van andere middenpartijen niet is te zeggen.

In de video waarin Omtzigt zijn partij presenteert, spreekt hij over het invoeren van een Grondwettelijk Hof. Dus een instituut dat wetgeving die door het parlement is aangenomen, toetst aan de grondwet.

Wat gaat het democratische mandaat zijn van zo’n grondwettelijk hof? Thorbecke, de maker van onze grondwet, wilde dit bewust niet.

Zie de VS. Daar demonstreren mensen bij de Supreme Court. Een groot bedrijf met een lobbykantoor en juridische dienst kan zo’n hof beïnvloeden. Voor de doorsnee burger is dit uitgesloten. Het staat of valt allemaal met wie je in die stoeltjes zet, en dit leidt onvermijdelijk tot de politisering van een instituut dat zijn legitimiteit uit ‘onafhankelijkheid’ herleidt en dus niet onderhorig is aan de volkswil, oftewel aan verkiezingen.

Polarisering

Ik ben ooit gepromoveerd tot doctor, hier kunt u de ceremonie terugzien, om over dergelijke kwesties na te denken. Ik constateer een krimpende ruimte binnen het maatschappelijk debat voor inhoudelijke analyses. Dat Omtzigt partijen als FvD en PVV bij voorbaat van de hand wijst, belooft weinig nieuwe ruimte. De polarisering zal toenemen, de gifbeker zal helemaal moeten worden leeggedronken.

Omtzigt loopt al een lange tijd aan tegen een informatie achterstand. Het kabinet speelt geen open kaart, houdt informatie achter, lakt stukken dicht. Vaak zijn media eerder op de hoogte dan de Kamerleden. De Kamerleden zijn voor hun positie afhankelijk van de politieke partijen om een verkiesbare plek op een kieslijst te krijgen. De partijen willen hun bewindsleden uit de wind en in het zadel houden. Het is tekenend dat niet de Kamer aandrong op het vertrek van het kabinet, maar dat het kabinet van binnenuit het vertrouwen in zichzelf verloor.

Kansen tot herstel

Hij wil een herstel van een systeem dat niet meer functioneert.

Maar is het wel te herstellen?

Allerlei onderliggende condities zijn veranderd.

De cultureel-demografische samenstelling van het volk, de globalisering van de economie, de digitalisering van de communicatieve condities.

Oftewel: Oswald Spengler > Pieter Omtzigt.

Integriteit

Heel bot gezegd: vermoedelijk moet de boel eerst nog verder vastlopen en zal uit de as iets nieuws moeten verrijzen.

Omtzigt denkt zo rigoureus via de bestaande structuren dat hij niet in staat is tot een luchtballon perspectief op het grote geheel.

Komt bij dat hij niet zelf de premierskandidaat is van zijn nieuwe partij. Zijn unique selling point is zijn integriteit. Hij zal dus een kandidaat naar voren moeten schuiven die minstens zo integer is als hijzelf. In de Kamer zal die integriteit stapsgewijs glans en luister verliezen als hij straks, na de verkiezingen, zijn eigen bewindspersonen zal moeten verdedigen. Of hij zal hen moeten opofferen om zelf integer te blijven. De bestuursleden die hij naar voren schuift, zitten niet in een benijdenswaardige positie.

Grondwettelijke herstelling 

Omtzigt is eigenlijk wat we in Nederland kennen als de ‘grondwettelijke herstelling’. Een reactieve beweging op een maatschappij die onvermijdelijk veranderde als een gevolg van de veranderde positie van Nederland in de wereld.

De Grondwettige Herstelling van Nederlands Staatswezen (1784-1786) is een hervormingshandboek dat de doelen van de patriottenbeweging in Nederland uiteenzette. Met de Grondwettige Herstelling wilden de patriotten de macht van de stadhouder beperken. De patriotten wilden het herstel van alle oude rechten en privileges waarmee burgers invloed konden uitoefenen op de macht. Oftewel: lokale autonomie boven bestuurlijke centralisatie. Zeggenschap over je eigen omgeving, herstel van oude vrijheden.

Omtzigts ‘Grote Verhaal’

Het Grote Verhaal van Omtzigt komt erop neer: “naar het volk wordt niet geluisterd en de parlementaire principes van de scheiding der machten, worden niet consequent gevolgd.”

Echter het is niet duidelijk hoe zo’n grondwettelijk hof bijdraagt aan deze problemen.

Het zal eerder de macht van ‘onafhankelijke’ experts versterken dan dat het volk meer greep krijgt op de gang van zaken in dit land. De verantwoordelijkheid voor impopulaire beslissingen kan door de gekozenen worden afgewimpeld op dit hof.

Dit is wat ik bedoel met logica van legitimiteit. Oftewel volkswil, bestuurlijke efficiëntie, onafhankelijkheid en onpartijdigheid – allemaal zaken die in het huidige bestuur tekort schieten, waar mensen zich boos over maken en waar Omtzigt op inspeelt, maar ze staan op gespannen voet, omdat ze hun legitimiteit betrekken uit andere, botsende, bronnen.

Ik ben dus Ph.D om deze zaken te overdenken en publicist om er maatschappelijke discussie over los te maken. Nu is er domweg geen ruimte meer in het maatschappelijke debat om dit te doen.

Tot besluit

Dit laat meteen de tekortkomingen van alles zien.

In plaats van een traktaat te schrijven waarin ik Omtzigt zou analyseren en duiden in de context van Spengler, de verschillende en concurrerend logica’s van legitimiteit, en de eerdere pogingen tot grondwettelijk herstel – en dat zo’n traktaat dan op een site uitkomt met een groot bereik en discussie losmaakt – zitten we nu met een achterban op het niveau van “is Omtzigt een WEF marionet”.

Daarmee wil ik overigens niet zeggen, dat WEF geen deel van de discussie mag zijn, want ook dáár valt wat over te zeggen. Met name het verder verplaatsen van ‘greep op ons bestuur’ richting transnationale elites en instituties. Verdere versterkingen van expert-logica boven democratische logica.

Dat is waarover mensen zich zorgen maken en dat is waarom we zoveel over WEF horen in rechtse kringen. Maar ook deze discussie zal door neem nu AIVD en NCTV weer worden doodgegooid onder het mom ‘complotdenken’.

Maar u begrijpt mijn punt.

Steun me via BackMe: https://sidlukkassen.backme.org/ en volg mijn Telegram-kanaal: https://t.me/SidLukkassen

Steun de Nieuwe Zuil via BackMe, en blijf bijdragen zoals deze mogelijk maken! De Nieuwe Zuil is een platform voor iedereen die realisme wil verspreiden!

Delen via


Discussieer mee!

Hier kan je reageren op onze artikelen en een inhoudelijke bijdrage leveren. Lees ook even onze huisregels.

Om te reageren dien je eerst aan te melden.

Reageer je voor de eerste keer? Registreer je dan hier.

Geef een antwoord

Login hier in met je gebruikersnaam en het wachtwoord dat je per e-mail ontvangen hebt.

Maak hier een gebruikersnaam aan. Na verzenden ontvang je een e-mail met je wachtwoord waarna je meteen kunt inloggen en reageren.

Nieuwe gebruiker
*Verplicht veld
Nieuwe gebruiker
*Verplicht veld