Geen enkele overheidsinstantie in Nederland heeft zicht op alle geldstromen waarmee islamitische landen ongewenste invloed uitoefenen. Dit staat in het vandaag verschenen rapport van de parlementaire ondervragingscommissie die met een zogenaamde flitsenquête ongewenste beïnvloeding via met name moskeeën heeft onderzocht. PVV-Kamerlid en oud OSL-medewerker Edgar Mulder stapte eind vorige maand uit de commissie.

Edgar Mulder (Afb: screenshot NPO uitzending)

De commissie somt een reeks mogelijke maatregelen op om meer grip te krijgen op de kwestie, zoals uitbreiden van de bevoegdheden van het Financieel Expertise Centrum en een taskforce waarin verschillende overheidsinstanties samen werken. Ook is het een optie de ontvangende partijen te verplichten een jaarrekening te publiceren of een compleet verbod op buitenlandse financiering voor religieuze financiering af te kondigen, zoals in Oostenrijk. Een keuze hierover gaat de commissie nadrukkelijk uit de weg. Mede om die reden stapte PVV-Kamerlid Edgar Mulder eind vorige maand uit de commissie. En daar had hij dus groot gelijk aan. Het is een flutrapport zonder aanbevelingen. Daar zijn we geen ‘flitsenquêtes’ voor nodig.

Een religie die voldoet aan de eisen wordt als zodanig in ons land erkend en beweegt zich onder de vlag van artikel 6 van onze grondwet. Dat artikel luidt:

  1. Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
  2. De wet kan ter zake van dit recht buiten gebouwen en besloten plaatsen regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.

 

Islam past niet in het Westen

Tot zover zijn er niet veel problemen. Dat wordt natuurlijk heel anders als een organisatie die een religie uitdraagt, zich niet aan de wetgeving houdt waarop zij graag beroep doet als het te heet onder de voeten wordt. Wanneer er een varkenskop voor een moskee wordt neergelegd dan koken de gelovigen daar geen soep van, maar begeven zich onder aanvoering van hun geestelijk leider naar het dichtstbijzijnde politiebureau, waar de voorgedrukte aangiftes al klaar liggen. Of niet natuurlijk; dat lijkt verband te houden met de religieuze of etnische – soms ook nationale – achtergronden. De gelovigen doen in dergelijk geval dus beroep op bescherming door de wet en het lijkt billijk zelf dan ook dat wetboek te volgen in het Aardse verkeer. Maar dat doen de moskeeën kennelijk liever weer niet, zo blijkt uit de ‘flitsenquête’.

De islam heeft zich al langer doen kennen als een vorm van religie die niet past in het Westen. Bovendien schrijft de islam gedragingen voor die, mild gesproken, op gespannen voet staan met de condities van individuele vrijheid en die de basis vormen van het succes van Westerse maatschappijen. Het is merkwaardig dat moslims die aangetrokken worden door dat Westerse succes en daarvan deelgenoot willen zijn en zich vervolgens met misleiding, list en bedrog bezig te houden.

Sharia

Alleen al het hanteren van een eigen rechtspraak (Sharia), zou de islam voor overheden tot een gevaarlijke infiltrerende ideologie maken. Tegenover mensen die nog geen moslim zijn is de sharia niet alleen een license to kill, maar ook een jachtacte die roof en diefstal (niet hetzelfde trouwens), verkrachting, aanranding, huidskleurdiscriminatie, jodenhaat en nog een rij andere zaken die onder Nederlands recht vooralsnog verboden zijn, wettig maakt. Er is wel vaak sprake van haat maar niet altijd, een slager haat zijn koeien immers ook niet. Er bestaat nergens ter wereld een moskee waar vanaf de preekstoel wordt gezegd dat de sharia niet hoeft te worden toegepast. Dat neemt niet weg dat er grote aantallen zwijgzame moslims zijn die te humaan en te fatsoenlijk zijn om aan deze kwaden mee te doen. Het zou goed zijn als die zwijgzaamheid verbroken werd, en het fatsoen en de humaniteit van deze mensen er toe zou leiden dat ze openlijk stelling zouden nemen tegen de sharia fundamentalisten, hoe gevaarlijk dat in het begin ook zal zijn.[1]

De voorgaande woorden van wijlen Hans Jansen, zeggen genoeg. Politici die menen dat zij beter kunnen oordelen op dit dossier hadden beter naar Hans Jansen moeten luisteren, maar dat kan niet meer.

Maar meer naar Edgar Mulder luisteren was ook niet verkeerd geweest.

——————–

[1] Hans Jansen: ‘De haathaathaat-versie van de islam’. 2013

——————–

Steun de Nieuwe Zuil via BackMe, en blijf bijdragen zoals deze mogelijk maken! De Nieuwe Zuil is een platform voor iedereen die realisme wil verspreiden!

Delen via


Lees ook

Discussieer mee!

Hier kan je reageren op onze artikelen en een inhoudelijke bijdrage leveren. Lees ook even onze huisregels.

Om te reageren dien je eerst aan te melden.

Reageer je voor de eerste keer? Registreer je dan hier.

Geef een antwoord

Login hier in met je gebruikersnaam en het wachtwoord dat je per e-mail ontvangen hebt.

Maak hier een gebruikersnaam aan. Na verzenden ontvang je een e-mail met je wachtwoord waarna je meteen kunt inloggen en reageren.

Nieuwe gebruiker
*Verplicht veld
Nieuwe gebruiker
*Verplicht veld