In mijn eigen stad werd het proces rondom de noodopvang naar aanleiding van een WOB  verzoek duidelijkRits de Boer van de arbeidsinspectie gaf aan dat we moeten ophouden met het binnenhalen van arbeidsmigranten. Het UWV meldde dat er 4300 Oekraïners aan het werk zijn geholpen. De EU vindt dat migranten keihard nodig zijn.

Door: Erwin Versteeg

Nu zijn genoemde voorbeelden allemaal verschillend qua invalshoek. De eerste ging in basis over de opvang van tolken die ‘ons’ hadden gesteund in de Afghanistan missie. Rits de Boer heeft het in hoofdzaak over arbeids- en woonomstandigheden want dat zou de beperking zijn. Bij de Oekraïners in het UWV voorbeeld gaat het om mensen die gevlucht zijn voor oorlog en geweld. En de EU is een bedreiging voor niet alleen de soevereine natiestaten maar wil het liefst de Europeaan vervangen.

Feit is wel dat er in ons land zo’n 400.000 vacatures zijn. Ongeveer een even groot aantal mensen is werkloos. Nu realiseer ik me dat er een aantal mensen is (granieten bestand) die (hoe frustrerend en triest ook) om verschillende redenen werkloos blijven. Maar de weg die we nu lopen zal leiden tot oplopende belastingen, woningnood, onbetaalbare zorgkosten en wat al niet meer.

Revival van de plantage… Afb: Collectie Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen

Het huidige beleid zal leiden tot de demografische, economische, culturele, spirituele, intellectuele en straks staatsrechtelijke vernietiging van Nederland. Massa-arbeidsmigratie is een verdienmodel voor met name grote bedrijven en werkende armen is het verdienmodel van uitzendbureaus.

Massa import (ik publiceerde er meermaals over en heb tijdens mijn raadswerk in de praktijk de arbeidsbureau werkwijze doorlopen) van arbeidsmigranten is daarnaast het verdringen van Nederlanders op de arbeidsmarkt. De lonen zullen namelijk niet stijgen door de import van goedkopere arbeidskrachten. Ook niet de goedkopere arbeidskrachten die zijn gevlucht voor oorlog en geweld.

Oekraïners mogen als gevolg van de EU regels direct werken waarbij ze het recht op leefgeld (per week tussen 60-135 euro p/p) behouden. Terwijl de Nederlander met een bijstandsuitkering direct wordt gekort en bij niet tijdig opgeven van een bijverdienste genadeloos wordt gestraft.

Ter vergelijking, Nederlanders (man/vrouw twee kinderen) die moeten leven van de bijstand, per week nog geen 50 euro leefgeld (eten, kleding en zakgeld). Waren het in de jaren 60 (na de Italianen en Spanjaarden) Turken en Marokkanen die werden gehaald als goedkope gastarbeider. De voor dood en geweld gevluchte Oekraïners zijn het nu.

Wat betreft de asielzoeker. Als een asielzoeker (door de massaliteit is het asielsysteem sowieso al jaren geheel vastgelopen) z’n asielaanvraag tenminste 6 maanden in behandeling is mag hij/zij over een periode van 52 weken 24 weken werken. Hij/zij kan dan werken met een tewerkstellingsvergunning (TWV). De overige 28 weken kan hij/zij alvast wennen aan de luxe van het nieuwe werkbare leven in Nederland. Als hij/zij dan na 5 jaar genieten van de luxe van het nieuwe werkbare leven in Nederland ook nog eens z’n inburgeringsexamen haalt, wordt de tijdelijkheid omgezet in een permanente verblijfsvergunning.

Het maakt dan ook niet meer uit of hij/zij belasting betaald, wel of niet werkt, zich wel of niet heeft aangepast aan onze christelijk – humanistische normen, waarden en tradities, wel of niet is geïntegreerd in onze samenleving. Hij/zij mag zelfs (dubbel paspoort of niet) overtredingen maken zonder uitgezet te worden naar het land van herkomst. Resultaat, (al jaren)  oververtegenwoordiging in de criminaliteit en na 2.5 jaar had 11% van de asielmigranten die na 2014 in Nederland zijn aangekomen betaald werk.

Wie dit allemaal betaald? Wij, onze ouders en voorouders die onze verzorgingsstaat hebben opgebouwd. Onze zorgvuldig opgebouwde verzorgingsstaat dat niet alleen een sociaal en humaan systeem is. Het zorgt ook voor sociale vrede. Het gevaar van het open-grenzen-beleid, de massa (arbeids) immigratie is dat we straks een grote etnische onderklasse hebben en geen verzorgingsstaat meer om de ergste spanningen ‘af te kopen’.

Een verzorgingsstaat en immigratieland gaan niet samen. Het absorptievermogen van Nederland is uitgeput. Zo doorgaan zal leiden tot nog hogere belastingen en sociale lasten. Meer spanningen met – zo vrees ik – gewelddadige conflicten tussen verschillende etnische groepen. De typische opzet van de klassieke klassenstrijd in een modern jasje.

Waar Marx en Engels een onvermijdelijke klassenstrijd aankondigden tussen de bourgeois en de proletariërs, oftewel de heersende klassen en de arbeidersklasse. Lijkt dit op een neoliberale klassenoorlog die als we niet ingrijpen leidt tot een rassenoorlog.

Het gehele systeem van asielbeleid en arbeidsmigratie zal op de schop moeten. Het verschil tussen uitkering en minimumloon moeten worden vergroot. En dat kan in mijn ogen alleen door resoluut te stoppen met het open-grenzen-beleid en de overheid zal financiële ruimte moeten scheppen om de belastingen op werk te verlagen.

Verschillende landen in Europa bewijzen dat het beleid inderdaad resoluut anders kan. Zwitserland houdt de arbeidsmarkt beter gesloten voor immigranten uit lagelonenlanden door de sociale uitkeringen te beperken tot de burgers van Zwitserland (verblijfsvergunning en werkvergunning). Denemarken heeft een streng migratiebeleid, mensen die in Denemarken asiel willen aanvragen, moeten binnenkort eerst naar Rwanda. Heeft Denemarken als eerste land in Europa Syrische vluchtelingen teruggestuurd naar Syrië omdat het er weer veilig zou zijn.

Dit beleid heeft ertoe geleid dat er in Denemarken in een jaar aan asielzoekers binnenkomt wat wij in Nederland in drie maand hebben. Het Verenigd Koninkrijk heeft inmiddels ook besloten het Deens model te volgen en vliegt vluchtelingen naar Rwanda om aanvraag af te wachten.

Ik vind dat een bewijs dat ander beleid mogelijk is. Een beleid waarbij Nederland en de Nederlander weer op één staat. Maar ook een beleid waarbij we juist ruimte scheppen om hen die onze steun echt nodig hebben dat ook ECHT te kunnen bieden. Het roer zal om moeten, we moeten de anti-Nederlander EU regels aanpassen naar onze Nederlandse belangen.

Wij zijn Nederland, een geweldig land. Een land dat overloopt van energie en talent, maar ook een land dat lijdt onder verruwing, verharding, verdeeldheid, verlies van vrijheid. Wij moeten onze soevereiniteit en zelfbeschikking voor de Nederlanders terug pakken. De anti-Nederlander politiek moet stoppen.

Nooit opgeven, niets doen is geen optie. Nederland is het waard!

——————–

Erwin Versteeg

Erwin Versteeg is zelfstandig ondernemer en sinds maart 2018 voorzitter van ‘Verbindend Enschede’. De columns die hij schrijft, zijn op persoonlijke titel en bedoeld om een discussie op gang te brengen. Onderwerpen in de columns zijn lokaal, landelijke, geopolitiek of maatschappelijk, en daarmee lokaal en/of landelijk mogelijk geen onderdeel van hun (politieke-) verkiezingsprogramma.

.

——————–

Steun de Nieuwe Zuil via BackMe, en blijf bijdragen zoals deze mogelijk maken! De Nieuwe Zuil is een platform voor iedereen die realisme wil verspreiden!

Delen via


Lees ook

Discussieer mee!

Hier kan je reageren op onze artikelen en een inhoudelijke bijdrage leveren. Lees ook even onze huisregels.

Om te reageren dien je eerst aan te melden.

Reageer je voor de eerste keer? Registreer je dan hier.

Geef een antwoord

Login hier in met je gebruikersnaam en het wachtwoord dat je per e-mail ontvangen hebt.

Maak hier een gebruikersnaam aan. Na verzenden ontvang je een e-mail met je wachtwoord waarna je meteen kunt inloggen en reageren.

Nieuwe gebruiker
*Verplicht veld
Nieuwe gebruiker
*Verplicht veld