Door Paul Nielsen

Op 7 juni 2018 publiceerde het SCP een rapport met de titel ‘De religieuze beleving van moslims in Nederland’. [1]
Er zijn mijns inziens drie problemen met dit rapport.

1. Vijf soorten moslims: incomplete omschrijvingen

Het SCP presenteert een lijstje met soorten moslims. De kenmerken op basis waarvan zij een onderscheid maken tussen deze vijf soorten moslims suggereren dat de islam slechts bestaat uit bidden en vasten.

[2]

Vragen zoals “Wat denken moslims over niet-moslims?” en “Wat denken moslims over ongelovige vrouwen?” zijn kennelijk niet gesteld door het SCP. De antwoorden op deze vragen zijn dan ook niet verwerkt in de omschrijvingen van deze vijf ‘soorten’ moslims.

Dit is een probleem, omdat het de verantwoordelijkheid is van het SCP om juist die vragen te stellen die belangrijk zijn voor het welzijn van de Nederlandse samenleving, zowel nu als in de toekomst. Of een persoon wel of niet een dieet volgt of bidt is in dat opzicht irrelevant.

2. Moslims en democratie: een fundamenteel gebrek aan kennis aan de kant van het SCP

Op pagina 13 van het rapport staat het volgende omschreven over de vrome, private moslims en de strikte, praktiserende moslims:

“Ook geeft een groot deel van hen aan te gaan stemmen. Zij wijzen de democratische rechtsstaat en de bijbehorende instituties dus voor het overgrote deel niet af.”

Dit citaat toont aan de kant van het SCP een schokkend gebrek aan kennis aan. Binnen de islam is het namelijk zo dat deelnemen aan een alternatief systeem toegestaan is indien het de zaak van Allah bevordert. Stemmen tijdens verkiezingen is dus toegestaan zolang degene die stemt het hogere doel van de islam, de jihad (o.a. het bevorderen en verspreiden van islam), in het achterhoofd houdt.

3. De schuld geven aan de Nederlandse samenleving: het gebruik van een foutief causaal verband

Het rapport van het SCP bevat een hoofdstuk over discriminatie en afwijzing. De causale relatie staat in academische kringen bekend als de rejection-identification hypothesis en gaat als volgt:

Perceived discrimination >>> Mosque attendance and religious identification

Wat is er mis met dit causale verband? Nou, het is inderdaad zo dat moslims zich in hoge mate gediscrimineerd voelen. Het is natuurlijk mogelijk dat dit daadwerkelijk een probleem is en dat moslims inderdaad gediscrimineerd worden. Hoewel, een alternatieve verklaring hiervoor is te vinden in de literatuur van de islam zèlf.

Een permanent gevoel van beledigd zijn of gedisrespecteerd worden is een intrinsiek kenmerk van de islamitische cultuur en gemeenschap. De niet-moslim is dan ook schuldig aan alles wat er misgaat en moslims zelf doen nooit iets verkeerd. De schuld ligt altijd bij het Westen, bij de Zionisten en bij de ongelovigen. Het ontbreekt (de meeste) moslims dan ook aan een capaciteit tot zelfkritiek en zij hanteren vaak een externe locus of control. De negatieve houding ten opzichte van de niet-moslim is dan ook diepgeworteld in de collectieve psychologie van (de meeste) moslims.

Daarnaast wordt er zowel binnen academische kringen als in dit SCP-rapport dan ook uitgegaan van perceived discrimination en niet van ‘daadwerkelijke’ discriminatie. Het is dus in the eye of the beholder.
Om deze reden is het dan ook zeer goed mogelijk dat het causale verband in werkelijkheid als volgt werkt:

Perceived discrimination <<< Mosque attendance and religious identification

Het is dan ook geen verrassing dat in een academische studie die ik een aantal maanden geleden grondig heb doorgespit, de rejection-identification hypothesis op de volgende manier werd verdedigd. Lees en huiver:

In order to truly establish causality, one would need to model these issues experimentally. However, this would come at a cost of not being able to study different real-life groups who face real-life exclusion.” [3]

Met andere woorden: binnen de Nederlandse academische wereld is de links-progressieve ideologie belangrijker dan waarheidsvinding.

Het SCP-rapport bevat dus wel een hoofdstuk over discriminatie en exclusie waardoor de suggestie wordt gewerkt dat de Nederlandse samenleving schuldig is aan het feit dat moslims steeds religieuzer worden, maar géén hoofdstuk over de manier waarop moslims denken over niet-moslims en hoe dit eventueel zou kunnen leiden tot het feit dat moslims een negatieve houding hebben tegenover niet-moslims.

Conclusie

Door het gebrek aan kennis over de islam aan de kant van het SCP is het voor hen onmogelijk om een accurate diagnose te stellen over de situatie omtrent islam in Nederland. Dit terwijl het SCP een wetenschappelijk bureau van de Nederlandse overheid is. Het produceren van een accurate diagnose is dus de verantwoordelijkheid van het SCP naar de Nederlandse overheid en dus indirect naar de Nederlandse burger.

Het SCP heeft deze verantwoordelijkheid dus niet nageleefd.

Bronnen
[1] https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2018/De_religieuze_beleving_van_moslims_in_Nederland
[2] https://nos.nl/artikel/2235551-steeds-meer-nederlandse-moslims-houden-zich-vast-aan-hun-geloof.html
[3] ‘Islamic gatherings: experiences of discrimination and religious affirmation across established and new immigrant communities’ by Mieke Maliepaard, Karen Phalet & Merove Gijsberts

Steun de Nieuwe Zuil via BackMe, en blijf bijdragen zoals deze mogelijk maken! De Nieuwe Zuil is een platform voor iedereen die realisme wil verspreiden!

Delen via


Lees ook

Discussieer mee!

Hier kan je reageren op onze artikelen en een inhoudelijke bijdrage leveren. Lees ook even onze huisregels.

Om te reageren dien je eerst aan te melden.

Reageer je voor de eerste keer? Registreer je dan hier.

Login hier in met je gebruikersnaam en het wachtwoord dat je per e-mail ontvangen hebt.

Maak hier een gebruikersnaam aan. Na verzenden ontvang je een e-mail met je wachtwoord waarna je meteen kunt inloggen en reageren.

Nieuwe gebruiker
*Verplicht veld
Nieuwe gebruiker
*Verplicht veld