Vanochtend bracht De Telegraaf opzienbarend nieuws: prof. Paul Cliteur noemde in de krant het opbouwen van een ‘Nieuwe Zuil’! Deze mening delen wij uiteraard en Cliteur verscheen al eerder bij één van onze evenementen. De professor stelt dat FvD het hart moet vormen van de Nieuwe Zuil, want FvD is méér dan een partij. Forum begon als denktank en werd een politieke partij. Cliteur meent dat FvD meer is dan een partij, maar is dit wel mogelijk?

Geboorte van de Nieuwe Zuil

De Nieuwe Zuil bestaat inmiddels als stichting en houdt ook bijeenkomsten. Zie hier de inleiding door Willem Cornax en Sid Lukkassen van ons laatste evenement op 20 april:

Eén van de oprichters van de Nieuwe Zuil, Maurits v. Falkenreck, publiceerde medio 2017 een boek waarin de noodzaak van het bouwen van een Nieuwe Zuil werd beschreven: toentertijd noemde hij dit nog een politiek ecosysteem. Om de Nieuwe Zuil wat duidelijker in de tijd te plaatsen: Maurits schreef zijn boek al in 2015 en actualiseerde het nog in 2016. Onafhankelijk hiervan publiceerde Sid Lukkassen in 2016 op TPO zijn visie over de bouw van een Nieuwe Zuil.

In 2016 benaderde Maurits zelfs Thierry Baudet en sprak zijn twijfel uit of een politieke partij wel het hart zou kunnen zijn van een Zuil. Baudet echter had toen al zijn focus gelegd op een toekomst binnen de politiek. In oktober 2017 trad Maurits in contact met Sid Lukkassen en zo werd het concept van de Nieuwe Zuil steeds beter uitgewerkt: Sid ageerde al eerder tegen de hegemonie van de Links-Liberale Zuil.

Dat de twee bijeen zouden uitkomen was niet geheel onverwacht. Om het politiek ecosysteem als concept steeds meer herkenning te geven werd Sid naar voren geschoven als het gezicht van een crowdfunding rond dat thema: De Nieuwe Kerk. Het idee van deze crowdfunding kwam van Laurent Staartjes en werd door Sid nader ingevuld met het thema ‘verhalen uit de samenleving’ zo werd uiteindelijk het boek Kerkgangers en Zuilenbouwers (2018) geboren, wat Paul Cliteur ook heeft gelezen en gerecenseerd op TPO (beknopte versie) en Civis Mundi (uitgebreide versie).

Het boek bevat onder meer dialogen tussen Maurits en Sid over de invulling van een Nieuwe Zuil. Het boek legt uit dat Sid en Laurent bewust opteerden voor de woordkeus ‘Nieuwe Kerk’, als tegenhanger van de ‘Linkse Kerk’. Omdat iedereen precies begreep wat ‘Linkse Kerk’ betekent maar het concept ‘Zuil’ was nog onvoldoende ingedaald om bredere weerklank te vinden.

Via de Nieuwe Kerk kon de Nieuwe Zuil haar eerste stapjes zetten en zich oriënteren op de mogelijkheden van het concept. Die waren er genoeg – vanaf het moment dat de crowdfunding begon waren er enthousiaste mensen en al snel werd de vraag bij de ‘kerkgangers’ neergelegd wat de naam moest worden van de Nieuwe Kerk. Zo werd de naam de Nieuwe Zuil geboren: een perfecte naam die een minder religieus sausje meedraagt. Al snel bleek dat de vraag naar een Nieuwe Zuil met de maand groeide. De eerdere analyses van zowel Maurits als Sid bleken een schot in de roos.

Hieronder de definitie door Maurits v. Falckenreck van het politiek ecosysteem:

Hieronder de omschrijving van de Nieuwe Zuil door Sid, gepubliceerd in De Europese Spagaat, (verschenen in maart 2017 bij Aspekt) blz. 144-145:

Al vroeg maakte Maurits de juiste analyse: een beweging/partij als Forum zou snel inzien dat ze hun eigen ecosystemen moeten bouwen. Melchior wees er bijvoorbeeld al op dat Facebook het promoten van pro-FvD artikelen bemoeilijkt. Dit is dan ook één van de redenen dat Maurits, Sid, Laurent en nog anderen bijeenkwamen om te spreken over de noodzaak van het oprichten van een Nieuwe Zuil. Forum bestormt de politiek, maar er is méér nodig om de hegemonie van de Links-Liberale Zuil te doorbreken. Dit is dan ook waarom De Nieuwe Zuil werd gesticht: een beweging die daadwerkelijk boven de politiek kan staan en bij machte is om nieuwe instituties en mediakanalen te vormen.

De voorspelling van Sid Lukkassen

Zoals gezegd schreef Sid Lukkassen al in 2016 dat het bouwen van een nieuwe zuil cruciaal is om aan het verval van Nederland te ontsnappen. Sid benoemde de ‘opiniehegemonie’ die we tot op de dag van vandaag keer op keer bevestigd zien. We hoeven de NPO maar aan te zetten of een ‘progressieve’ krant erbij te pakken en de voorgekauwde deugmeningen springen eruit!

Om terug te komen op een eerdere alinea: ik [Bart Reijmerink] vroeg Maurits v. Falkenreck waarom hij twijfelt of een politieke partij het hart zou kunnen zijn van een Zuil. Maurits trok de vergelijking met de Zuilen zoals zij eerder bestonden in Nederland. Uit zo’n vergelijking blijkt dat het eerder andersom is, dat politieke partijen vertolken wat er leeft en speelt bij achterliggende maatschappelijke stromingen.

“De Nieuwe Zuil trekt partijen aan die de waarden van onze Zuil onderschrijven. Forum is zo’n partij die onze waarden onderschrijft. Forum zou er aan handig aan doen om de vorming van een Nieuwe Zuil als een ware grassroots-beweging te ondersteunen. Want er zijn natuurlijk ook mensen die passen bij een Nieuwe Zuil, zelfs al stemmen zij niet op FvD.” aldus Maurits.

Sid ziet het als volgt: “De levensvatbaarheid van een Zuil staat of valt met economische analyses. Dit heb ik ook met Esther van Fenema uitgebreid besproken bij Café Weltschmerz en later nog met Paul Cliteur. Onderaan de streep behoeft een Zuil zaken als onderwijs, media en het onderling gunnen van opdrachten en contracten. Als dit alles niet te halen is op het maatschappelijk middenveld omdat subsidies niet aan humanistische realisten of aan patriotten ter beschikking worden gesteld, dan moet het misschien inderdaad maar via de geldstromen waarop politieke partijen recht hebben binnen ons bestaande stelsel.”

Voor de toekomst

De Nieuwe Zuil toont zich vanaf het begin al een vrijhaven voor vrijdenkers die tegen de ‘opiniehegemonie’  en de ‘deugdynamiek’ durven in te denken. Een partij als FvD is deel van, en geeft stem aan deze grotere beweging. Langzaam zien we dat mensen van Vrij Links tot conservatief of liberaal zich sterker verzetten tegen de huidige tendens van wegkijken en wegframen. Sid Lukkassen en Zihni Özdil (GL) maakten een buddy-foto en zie hoe regressief links hen vervolgens neerzette als een “fascistisch” duo. Het is de hoogste tijd om de krachten te bundelen en verder te bouwen aan nóg sterkere fundamenten van onze Nieuwe Zuil: alleen samen kunnen we een krachtige vuist maken tegen de heersende Links-Liberale Zuil.

Voor mensen die benieuwd zijn naar de accurate analyses van Maurits v. Falkenreck:

Klik hier.

Sid Lukkassen: Kerkgangers en Zuilenbouwers.

Klik hier. 

Delen via


Lees ook