‘Stikstof zet streep door 1000 huizen’ was de kop van het artikel in de Tubantia. Daardoor kunnen de woningbouwplannen op het Eschmarkerveld en het Cromhoffpark (onderdeel 4 en 5 van de strategische investeringsagenda) voorlopig niet doorgaan.

Door: Erwin Versteeg

 

Voor wat betreft de Eschmarke is dit trouwens te tweede maal. In 2012 ging er een streep door (en werden er miljoenen afgeboekt op de grond) doordat de woningmarkt in Enschede nog te krap was. Destijds bestond de coalitie uit BurgerBelangen Enschede, CDA, VVD, PvdA.

Eschmarke-Enschede. Afb: wikimedia

En dus nu met de ChristenUnie voor het CDA is de woningmarkt er ineens wel. Maar vooral ook, de stikstof ruimte is er om de groeiwensen van de minderheid te realiseren.

Wat kan dan wel?

Wat volgens de berichten wel door kan gaan is de woningbouwplannen Centrumkwadraat en op de kop van de Boulevard. Dit zijn de onderdelen 2 en 3 van de strategische investeringsagenda.

Nu is dit door kunnen gaan van de bouwplannen wel heel erg bezijden de werkelijkheid. De kop van de Boulevard gaat voorlopig even helemaal niets door omdat onder meer de banden met de ontwikkelaar zijn verbroken.

En voor het Centrumkwadraat moeten behoudens wat deelprojecten moeten de grote plannen nog worden goedgekeurd en de procedures worden doorlopen.

De hosanna die constant wordt gepropagandeerd aangaande het Centrumkwadraat heeft in die zin dus wel wat nuance nodig. Wat dat betreft is de Molenstraat onderdeel uitmakend van het Centrumkwadraat een aardige maatstaf.

Wat is er nodig?

Wethouder Jeroen Diepemaat geeft aan ‘met de armen over elkaar achterover leunen’. De oplossing voor het (administratief gecreëerde) stikstofprobleem zit volgens de wethouder in het verplicht of vrijwillig stoppen van de boeren.

Vanuit zijn partijgedachte klopt dit wel; is hij door toedoen van stikstof VVD-Minister Christianne van der Wal en angst bij de VVD voor Sigrid ‘D66’ Kaag verplicht om met de armen over elkaar te zitten.

Uit Enschede’s belang is deze opstelling en gebrek aan visie en leiderschap echter onbegrijpelijk. Daar komt bij dat het juist de woningen waar het grootste gebrek aan is, nog meer gebrek aan gaat komen indien er niet kan worden gebouwd.

Deze sociale huurwoningen worden door renovatie en nieuwbouwplannen namelijk uit de markt genomen. Terwijl huizen in het top segment wel worden ontwikkeld en gebouwd.

Daar komt dan nog eens bij dat de steeds schaarser wordende sociale huurwoningen bij voorkeur worden toewezen aan de statushouders. Statushouders (en asielzoekers die uiteindelijk gewoon statushouder worden) die op basis van de aantallen die Enschede moet gaan opvangen 979 wooneenheden nodig hebben in 2023!

Ik noem bewust wooneenheden omdat een sociale huurwoningen in een wat aangepaste vorm nu in de markt worden gezet als flexwoning!

Wat is een flexwoning?

De druk op de lokale bestuurders op het huisvesten van statushouders middels de voorrang regeling nam toe door een aanpassing van de woningwet. Sinds de aanpassing van de woningwet in 2017 behoeven gemeenten namelijk geen voorrang meer te verlenen aan statushouders.

In verschillende gemeenten werden dan ook moties ingediend om deze wetswijziging mede als gevolg van de oplopende wachttijden sociale huurwoningen uitgevoerd te krijgen. Verbindend Enschede diende daartoe een motie in, in Enschede.

In plaats van opkomen voor de mensen die lokaal op ze hebben gestemd. Is het voor veel lokale carrièrepolitici echter aantrekkelijker om de bevelen van de landelijk partij te volgen.

Voor wat betreft die flexwoningen; deze zijn ontstaan als een oplossing voor woningcorporaties om de tot 1 januari 2023 verplichte verhuurdersheffing niet af te hoeven dragen aan de landelijke overheid.

De gedachte was dat woningcorporaties daardoor meer investeringsruimte krijgen om te kunnen doen waarvoor ze zijn opgericht: (nieuwe) betaalbare woningen bouwen, versnelde verduurzaming van de woningvoorraad en zorgen voor lagere woonlasten.

Maar omdat de druk op huisvesten statushouders middels de voorrangsregeling -verwerkt in de zogenaamde prestatieafspraken met woningcorporaties- steeds meer onder druk kwam te staan en lokale bestuurders hun politieke carrière niet in gevaar willen brengen, is meewaaien en polderen voor hen aantrekkelijker. Vervolgens wordt dan de inwoner afgescheept het lekenbestuur (een groot deel van de Enschedese Raad) het spreekwoordelijk bos ingestuurd met wat wollig taalgebruik en het verschuilen achter niet juridisch getoetste regels en internationale wetgeving.

Concluderend

De politieke beleidsmakers en hun ambtenaren lopen inmiddels wederom achter de feiten aan. De politiek kan geen vuist maken omdat ‘coalitie’ partijen niet willen veranderen ‘want coalitie belang’. En oppositiepartijen zijn te verdeeld.

Een deel van die partijen daarnaast ook voor het ‘meer meer meer’ asielzoekers en statushouders. Waarbij de lokale VVDers opgezadeld zijn met een ‘hoe meer asielzoekers hoe beter’ staatssecretaris Van den Burg.

En wat verder speelt, is natuurlijk dat het niet hun stemmerspotentieel is dat het meest wordt geraakt door de woonproblemen in het segment betaalbare huur. Dat er dan ook veelal (zoals in Enschede) een oplossing komt waarbij de hoofdschuldigen voor OOK het tekort aan sociale huur worden gepleased, de PvdA. Lees wat dat betreft ook een geweldige column van PvdA lid Ronald Plasterk.

Daarmee juist (wat werd ontkent) meer COA flexwoningen mogelijk worden gemaakt in plaats van kiezen voor een zakelijk ‘politiek creatieve’ oplossing en de eigen inwoners.

Een prima mogelijkheid zou zijn om bijvoorbeeld de woondeal-gelden in te zetten voor bijvoorbeeld:

  • samen met de corporaties investeren in meer betaalbare sociale huur onder de voorwaarde dat er een toename en versnelling van de betaalbare woningvoorraad ontstaat in plaats van uit de markt nemen;
  • samen met de corporaties investeren breed investeren in verduurzamen sociale huur woningen;
  • bouwen van betaalbare koop voor 55 plussers om de doorstroming huur en koop te bevorderen waardoor betaalbare woningen beschikbaar komen en betaalbare huur vrij;
  • met de provincie in gesprek om ‘woondeal’ geld te gebruiken voor het uitbreiden van bedrijventerreinen en kantorenparken door dit te combineren met meer mogelijkheden tot wonen in bedrijfswoningen en in leegstaande kantoorpanden;
  • gemeenten hebben binnen de Participatiewet de mogelijkheid om maatwerk toe te passen. Dat kunnen ze bijvoorbeeld doen door de bijstandsnorm in individuele gevallen hoger vast te stellen als bijzondere omstandigheden dat rechtvaardigen. Door op deze wijze de kostendelersnorm toe te passen bij samenwonen met een uitkering speel je honderden betaalbare huurwoningen vrij;
  • en NEE zeggen tegen de taakstelling en verplichte huisvesting van statushouders.

Dit NEE levert daarnaast ook nog eens per 920 ton Co2 per 100 geweigerde statushouders c.q. asielzoekers op. Stikstofruimte die prima kan worden benut om de woonvisie te actualiseren in het belang van de eigen mensen. Niet te kiezen voor explosieve en onverantwoordelijke groei van aantal inwoners.

Maar vooral ook de 56 actieve, agrarische bedrijven die we nog hebben in stand te houden en ons unieke coulisselandschap en buitengebied te koesteren. Normaal zou, als de aangenomen motie monitoren strategische investeringsagenda goed wordt uitgevoerd zoals wij hadden voorzien, het niet hebben van een visie en het miljoenverlies ongetwijfeld duidelijk zijn worden.

Bij deze doe ik een voorspelling…… net als dat het mislukken van de MFSA oost en zuid, (nummer 7 op deze strategische investeringsagenda) wordt verbloemd, dat zal nu ongetwijfeld niet het geval zijn.

Maar vergeet dan ook niet:

Het stopt pas als wij willen dat het stopt. We kunnen ze gewoon wegstemmen. Het daarom van belang om in beweging te komen. We zijn het aan onze voorouders en kinderen/kleinkinderen verplicht.

Alleen als iedereen in beweging komt en tijdens de PS2023 stemt op – in alfabetische volgorde – BVNL, FvD, JA21 of de PVV is genoeg. Zij die nog twijfelen, voor mijn part op de Boer BurgerBeweging, of zo wordt inmiddels duidelijk, een van de mooie lokale initiatieven en verbindingen.

Dan kunnen we het tij keren. Alleen als het volk stemt, dan wint het volk.

Dus mensen, allez hop naar de stembus PS2023!


NLinNood vlag

© Verbindend Enschede

NLinNood heeft een eigen vlag ontworpen en vervaardigd. Niet omdat we de omgekeerde vlag intimiderend vinden maar omdat we er aanstoot aan nemen of omdat het een Duitse vlag is

Nee, gewoon volgens de democratie en in het kader van keuzevrijheid. Wil je de vlag bestellen? Mail naar……..

#NLinNood #WegMetDitKabinet

Nooit opgeven, niets doen is geen optie. Nederland / Enschede is het waard!


Erwin Versteeg

Erwin Versteeg is zelfstandig ondernemer en sinds maart 2018 voorzitter van ‘Verbindend Enschede’. De columns die hij schrijft, zijn op persoonlijke titel en bedoeld om een discussie op gang te brengen. Onderwerpen in de columns zijn lokaal, landelijke, geopolitiek of maatschappelijk, en daarmee lokaal en/of landelijk mogelijk geen onderdeel van hun (politieke-) verkiezingsprogramma.

.

Steun de Nieuwe Zuil via BackMe, en blijf bijdragen zoals deze mogelijk maken! De Nieuwe Zuil is een platform voor iedereen die realisme wil verspreiden!

Delen via


Lees ook

Discussieer mee!

Hier kan je reageren op onze artikelen en een inhoudelijke bijdrage leveren. Lees ook even onze huisregels.

Om te reageren dien je eerst aan te melden.

Reageer je voor de eerste keer? Registreer je dan hier.

Geef een antwoord

Login hier in met je gebruikersnaam en het wachtwoord dat je per e-mail ontvangen hebt.

Maak hier een gebruikersnaam aan. Na verzenden ontvang je een e-mail met je wachtwoord waarna je meteen kunt inloggen en reageren.

Nieuwe gebruiker
*Verplicht veld
Nieuwe gebruiker
*Verplicht veld