Wie kent ze niet… de gehoorzamen. De door hun partij opgeleide politici, ambtenaren van de belastingdienst en het ministerie van VWS, de klantenservice cq klachtenafhandeling bij de overheden; getrouwen die heiligen gehoorzamen.

Door: Erwin Versteeg

Hoewel Romeinen 13 (De overheid als dienares van God) – vers 2 ook vaak wordt uitgelegd als ‘gehoorzaam de wetten van het land’ of ‘gehoorzaam de overheid’ staat er in werkelijkheid dat we ‘onderworpen’ moeten zijn aan het hoogste gezag. In landen waar de religie (welke dan ook) niet dominant is, is het de president en koning die het hoogste gezag vertegenwoordigt of belichaamt. In landen waar de religie dominant is, geniet de president een bijzondere, begunstigde positie en gelden de wetten van de Bijbel of wat er staat geschreven in de koran.

Nu zijn per 1 april de belangrijkste steunmaatregelen – die bedoeld waren om faillissementen en massaontslagen te voorkomen – gestopt. Is ons land – in het post-corona tijdperk – wellicht in een tussenfase tot een nieuwe lockdown beland, behalve als het gaat om klimaat, mondkapjes, de opvang van Oekraïners en asielzoekers, de overheid-  zoals minister De Jonge al aangaf – wel betrokken maar heeft ze geen betrokkenheid. Krijgen we in de grensstreek te maken met stikstof aanvallen vanuit Duitsland waardoor ons voedselsysteem – nog los van de onteigeningsplannen – verder in gevaar komt, grijpt de klimaat kerk zelfs de Oekraïne oorlog aan om te blijven bepalen waar het naar toe moet met ons land. Staat het COA het water – net als meer en meer Nederlanders – aan de lippen maar blijven los van de opvang voor Oekraïners de grenzen wagenwijd open.

Voor de duidelijkheid, oorlogsvluchtelingen moet je helpen. Maar voor mij is er een verschil tussen (migranten) vluchtelingen en (oorlogs) vluchtelingen. Een (migrant) vluchteling is veelal iemand die zijn oude bestaan en netwerk achter zich laat omdat het ergens anders beter is. Hij/zij is in eerste instantie vooral loyaal aan zichzelf. Pas als het voordeel voor deze (migranten) vluchtelingen terugloopt vertrekt hij/zij naar elders. Deze (migrant) vluchteling komt niets bouwen in ons land, ze zullen alleen zichzelf en hun bezit verdedigen. Deze (migrant) vluchteling komt vooral halen.

Een (oorlogs) vluchteling vlucht voor geweld om zijn/haar gezin of zichzelf te beschermen, is loyaal aan zijn land, cultuur en sociale netwerk. Deze mensen hakken hun wortels niet door en zodra het mogelijk is gaat het overgrote deel terug om te herstellen van wat vernield is. Deze mensen verdedigen wat waardevol voor ze is, met gevaar voor eigen leven. Zijn zelfs bereid om eerst hun gezinnen in veiligheid te brengen en daarna het schamele (materialistische) bezit te verdedigen ook als ze riskeren dat ze dat niet overleven. Deze mensen komen (tijdelijk) iets brengen.

Inmiddels trekt het kabinet EXTRA geld uit voor Oekraïense oorlogsvluchtelingen en tolken. Een slordige 25 miljoen. Andere asielinstroom afgelopen week wederom 1000! Wapenleveranties aan Oekraïne zijn volgens Ollongren niet beperkt door financiën. Alsof er ooit een oorlog is beslecht met wapens.

Onze ouderen die dit land mede hebben opgebouwd moeten hun AOW verhoging zelf ophoesten en voor de Nederlandse burger staat er WÉÉR een EXTRA lastenverzwaring te wachten en is de inflatie inmiddels boven de 10%. Kunnen we in een geïndustrialiseerd en ‘gemoderniseerd’ Nederland – dat niet kan garanderen – de treinen niet laten rijden? Worden er zelfs geen bussen ingezet en moeten reizigers het maar zelf uitzoeken.

En als dit waar is: ‘BREAKING NEWS’Vertaling: ‘Insiders van het Witte Huis zeggen dat interne rapporten een volledige economische ineenstorting van de EU voorspellen binnen enkele maanden maar Rusland zou vrijwel in orde moeten zijn… precies zoals gepland.’, dan is alles tot nu toe peanuts met wat komen gaat.

Maar gelukkig is er dan – voor zover mij bekend – in ieder geval nog één volksvertegenwoordigers die vrijwillig ‘het volk’ een carpoolplek aanbiedt. Maar wat als een democratisch gekozen ‘volksvertegenwoordiger’ zijn plichten niet nakomt. Ook als er 70.000 aangiften worden gedaan of dat deze vertegenwoordiger van het volk liegt, dan mag je dus aanblijven. Alleen als je een andere mening hebt moet je weg, word je vervolgd of opgesloten. Wat is in die zin het verschil met bijvoorbeeld de Sovjet Unie, Hongarije of Polen?

Afgelopen week had ik een gesprek over hoe via de parlementaire weg echte (bestuurlijk) verandering in Nederland bewerkstelligen. Dit in vergelijking met België. En of het komt door de ‘onafhankelijkheidsstrijd’ die de Vlamingen al vanaf 1830 voeren. Waar de samenwerking politiek (Vlaams belang)/activisme (Schild & Vrienden – Voorpost) vele malen beter georganiseerd is en meer deel uitmaakt van de samenleving.

Nu zijn wij in Nederland geen activistisch volk, liggen ze binnen de huidige demonstratie-wereld vooral met elkaar overhoop en lukt het – ondanks verwoede pogingen – ook FvD nog steeds niet om landelijke/lokale politiek en activisme daadkrachtig met elkaar te verbinden. Maar duidelijk is wel, waar het naartoe moet met ons land vragen zich inmiddels meer mensen dat zich af.

Door de toename van financiële zorgen bij – nu ook de middenklasse – zal dit nog meer toe gaan nemen. En daarmee ontstaan absoluut kansen. Onder MP Rutte is Nederland niet alleen een identiteitsloze ‘multiculturele’ kluwen geworden. De belangenverstrengelingen met organisaties als de EU en het private WEF zit inmiddels zo diep dat het voor de huidige overheid inmiddels belangrijker is om de EU en het WEF te dienen dan het Nederlandse volk.

Het wantrouwen tussen overheid en de inwoners neemt verder toe. De afstand provincie/Randstad is groter dan ooit. Het zijn dan ook niet alleen financiële zorgen. Al langer is het de ongehoorde Groninger (gas), de verliefde Zeeuw uit Zeeuws Vlaanderen die zijn geliefde op Zuid-Beveland wil bezoeken (tol betalen), de Tukker die het onbegrijpelijk vindt dat de minister van het huidig kabinet weigert de afvalwaterinjectie in de schone Twentse oale groond te stoppen.

De (NIET) betrokkenheid van het volk met de politiek werd met de laatste gemeenteraadsverkiezingen via de stembus weer eens duidelijk. Steeds meer mensen zien dat het huidige kabinet vooral veel van hetzelfde is. Maar vooral nog onbetrouwbaarder, vol geprogrammeerde partijvolgelingen zonder eigen visie en kwalitatief nog minder dan het vorige kabinet dat aftrad wegens het grootste naoorlogse schandaal in de Nederlandse geschiedenis: de toeslagenaffaire. Maar waarna veel bewindslieden doodleuk – na een stoelendans – weer deelnemen in het nieuwe kabinet. Wederom gesteund door de gepolitiseerde wetenschappers met steevast dezelfde receptuur: het selectief kiezen van data om gewenste en alarmerende resultaten te verkrijgen voor zeespiegelstijgingen, stikstofdeposities, naar nu blijkt wederom onjuiste ammoniak berekeningen en de tot nu toe ongewijzigde IC-capaciteit.

In plaats van opkomen voor de belangen van het Nederlandse volk zorgen de huidige bewindslieden en hun partijgetrouwen vooral voor zichzelf. Ze liegen en bedriegen de boel aan elkaar. Ze zorgen voor elkaars carrières. En bewees afgelopen week Hugo de Jonge vooral een prima leerling te zijn. Kon al keurig zeggen ‘Als ik al de vraag kreeg of ik betrokken ben geweest bij de deal, dan zei ik op basis van mijn herinnering: nee’. Ik ben erg betrokken maar heb geen betrokkenheid!

Waarbij we voor ogen moeten houden dat de mondkapjes deal om 100 miljoen gaat. De financiële puinhoop bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport – waar Hugo de Jonge eindverantwoordelijk voor was – gaat echter over 5,1 miljard euro (zonder bonnetjes).

De niet financiële schade die is aangericht is op de wat langere termijn ook enorm. Dit pappen en nathouden is een kwestie van zachte heelmeester die stinkende wonden achterlaten. Alleen al omdat er partijen zijn die nu tegen de motie stemden omdat ze het rapport van Deloitte willen afwachten.

Al is dat zo in eerste instantie niet veelbelovend omdat Deloitte WEF partner is en dus onderzoek doet naar de wandelgangen van een WEF minister. Het streven is nu om voor het zomerreces van de Tweede Kamer met een eerste rapport te komen, schrijft minister Conny Helder van langdurige zorg aan deze Kamer: voor de zomer van 2022 moeten tevens alle openbare verhoren worden gehouden die het fundament vormen voor de parlementaire enquête naar de toeslagenaffaire (en dus de 1115 kindontvoeringen)

Een ieder – met wat gezond boeren verstand – kan toch bedenken dat juist in deze tijd van zoveel onrust en onzekerheid vertrouwen tussen kabinet en kamer essentieel is. Onbegrijpelijk is dan ook dat er voor de schijn sprake is van dualisme bij de coalitiepartijen -gesteund door VOLT, JA21, Lijst Omtzigt- die nu Hugo de Jonge om welke reden ook de hand boven het hoofd houden en hiermee het almaar groeiende wantrouwen in de politiek en dit kabinet in het bijzonder alleen maar voeden.

DUS: ‘Het probleem meneer, dat blijft’ zoals Pim Fortuyn al zei. Via de parlementaire weg zoals het zich nu laat aanzien in ieder geval tot de zomer 2022. 6 mei 2022, 20 jaar na de politieke moord (en 3 weken na het feest ter herdenking van Christus’ Verrijzenis uit de dood) op de beste Minister President die Nederland nooit mocht hebben is een mooi moment om de verbindende basis te leggen voor de wederopstanding van een GROOTS NEDERLAND.

Nooit opgeven, niets doen is geen optie. Nederland / Enschede is het waard!

**********

Erwin Versteeg

Erwin Versteeg is zelfstandig ondernemer en sinds maart 2018 voorzitter van ‘Verbindend Enschede’. De columns die hij schrijft, zijn op persoonlijke titel en bedoeld om een discussie op gang te brengen. Onderwerpen in de columns zijn lokaal, landelijke, geopolitiek of maatschappelijk, en daarmee lokaal en/of landelijk mogelijk geen onderdeel van hun (politieke-) verkiezingsprogramma.

.

Steun de Nieuwe Zuil via BackMe, en blijf bijdragen zoals deze mogelijk maken! De Nieuwe Zuil is een platform voor iedereen die realisme wil verspreiden!

Delen via


Lees ook

Discussieer mee!

Hier kan je reageren op onze artikelen en een inhoudelijke bijdrage leveren. Lees ook even onze huisregels.

Om te reageren dien je eerst aan te melden.

Reageer je voor de eerste keer? Registreer je dan hier.

Geef een antwoord

Login hier in met je gebruikersnaam en het wachtwoord dat je per e-mail ontvangen hebt.

Maak hier een gebruikersnaam aan. Na verzenden ontvang je een e-mail met je wachtwoord waarna je meteen kunt inloggen en reageren.

Nieuwe gebruiker
*Verplicht veld
Nieuwe gebruiker
*Verplicht veld