Dit is een bijdrage van Leo Dorrestijn

Met 2/3 van de omvang van de NL bevolking, heeft België twee maal zoveel Corona-doden als Nederland, namelijk ruim 9.000. Hun grenssluiting is dus terecht om ons te beschermen… 

Dit fenomeen moet echter een oorzaak hebben, die niet alleen in de bureaucratische overheid kan worden gevonden. En zeker niet in de medische zorg die tenminste gelijkwaardig is aan de Nederlandse. Doch wat blijkt, de verantwoordelijke minister die een beslissing dient te nemen over de periodieke controle op de fijnstof uitstoot van dieselauto’s waaruit het filter kan zijn verwijderd, weigert dit in afwachting van nieuwe richtlijnen van de EU. Terwijl de sector klaarstaat voor deze controle en fijnstof een verdachte is bij de verspreiding van Corona, zegt mevrouw de minister gewoon neen, want een nieuw filter plaatsen is duur! Blijft over een gratis test of steekproef waarmee kan worden aangetoond of het inderdaad om een ‘paar’ overtreders gaat of om een idiote redenering, waarbij iets pas gevaarlijk kan zijn als de EU het zegt.

Een biljoen

In de EU lijken financiële dilletanten het voor het zeggen te hebben, niet alleen bij de ECB die haar dossiers daarom geheim houdt. Mevr. Von der Leyen komt nu met het voorstel om een fonds van 1.000 miljard euro ter beschikking te stellen, maar heeft kennelijk geen flauw idee hoeveel miljarden al zijn ‘uitgedeeld’ door de ECB.

Wat is dit anders dan het verworpen idee van Corona-bonds waar vooral de zuidelijke EU-landen voorstander van zijn? Gewoon je staatsschuld laten oplopen om te ‘bewijzen’ hoe moeilijk de gevolgen van de zelf-bedachte Corona-economie te dragen zijn, ondanks de financiële (goud)potjes zoals Italië of de vele reeds geïncasseerde miljarden, zoals Griekenland en Frankrijk. En zo worden landen die zich nog kunnen losmaken van de EU financieel helemaal ingekapseld met instemming van Merkel. De Britten kunnen opgelucht zijn nu Brussel zijn eigen graf graaft, want inmiddels is de helft reeds goedgekeurd en drammen Merkel en Macron om de andere helft.

Enkelband

De regering baseert haar beleid op adviezen van het RIVM. Geldt dit ook voor rechters?

Want als reizigers met een mondkapje in het openbaar vervoer mogen en passagiers wekenlang op een schip in quarantaine kunnen worden gehouden, waarom moeten gedetineerden dan worden vrijgelaten met een enkelband? En wanneer heeft hun quarantaineperiode plaatsgevonden, want ze komen kennelijk uit een gevaarlijke omgeving? Oh, zitten ze allemaal thuis en daar is het minder gevaarlijk dan in de gevangenis? Dat er naar verluidt ook moordenaars onder deze regeling vallen, die er alle belang bij hebben hun enkelband door te knippen, zou de Kamer méér moeten interesseren dan vragen over schoolbesturen die zich niet aan de ‘richtlijnen’ van de minister houden. Want die krijgen heus geen boete van € 4000, doordat ze 75 jaar na de oorlog door hun buren worden verraden. Wellicht kunnen die buren alsnog worden ingezet om na te gaan of al die gedetineerden wel echt thuis zitten (en niet alleen hun enkelband) en geen bezoek ontvangen, gezien de ‘uitbesteding’ van hun elektronische bewaking aan de Reclassering.

Erfenis van Merkel

Het aantal schandalen, mislukte projecten, politieke blunders en de stijging van misdrijven (ook door de  ‘witte boorden’)  tijdens de Merkel-periode is onoverzienbaar. Doch haar grootste blunders betreffen de EU, waardoor het onbegrijpelijk is dat Nederland zo lang achter Berlijn heeft aangelopen.

Doch het einde is nog niet in zicht nu Brussel met steun van Merkel en Macron, kans ziet om de financiële autonomie van de lidstaten onderuit te halen. Is het toeval dat men telkens begint over onze pensioenpotten, over Europese belastingen, over een gezamenlijke schuldenpot en nu wederom over gratis geld voor de zuidelijke landen? Dat geld valt dus straks ook nog buiten die schuldenpot, doch wat let Merkel en Macron om zelf die honderden miljarden weg te geven als ze dit zo belangrijk en nuttig vinden?  Of worden zelfs hun schulden dan toch te groot voor het realiseren die gezamenlijke pot  resp. (bodemloze) put?

EU kan niet zonder VS?

In Brussel heeft men altijd beweerd dat de EU een derde wereldmacht zou zijn, naast China en Amerika. Dan is het merkwaardig dat men de VS nodig heeft om een conferentie te houden over een Corona-vaccin, doch Macron verraadde de reden. Hij (en Von der Leyen) willen dat een vaccin wereldwijd ter beschikking komt en daar mogen de Amerikanen aan meebetalen. Dat China en Rusland hier niets voor voelen, was kennelijk reeds besproken. Doch dat de EU weer de ‘zwarte piet’ aan de VS toespeelt, is onbeschaamd na alle verwijten aan Trump over diens kritiek op de WHO. Want die had dit al moeten regelen toen Brussel nog zat te slapen.

Files

Dhr. van Lieshout (Telegraaf 13/5) meent dat de 100 km regel leidt tot meer files op de linker rijbaan, omdat automobilisten niet tussen het iets langzamere vrachtverkeer willen rijden. Wat bedoelt hij daarmee: dat de voorste personenauto harder moet gaan rijden, omdat de rest de snelheidslimiet wil overschrijden? En zo het onbeschofte in- en uitvoegen wil continueren? Laat hij blij zijn dat het risicovolle ‘voordringen’ nu eindelijk voorbij is, inclusief de ongelukken en files die daardoor ontstaan.

GGD-onderzoek

De GGD gaat de Corona-app nabootsen door telefonisch te onderzoeken wie met wie in contact is geweest, teneinde te achterhalen…  ja, wat eigenlijk? Wie er mogelijk besmet zijn, en dan? Er worden zelfs patiënten genegeerd die de kenmerkende verschijnselen reeds hebben, maar niet bij de huisarts terecht kunnen voor een test of zelfs moeten doorwerken! Of meent u dat alle ‘verdachte’ personen nu wel huisarrest krijgen, een medisch mondkapje, een test en een contactverbod, terwijl de thuiszorg onbeschermd op pad gaat? De regering lijkt bezig met allerlei tegenstrijdige onzin die het grote falen moet maskeren en de economische gevolgen kennelijk ‘aanvaardbaar’ – want onvermijdelijk – moet maken.

Laat de GGD maar beginnen met een onderzoek naar de kennelijke contactbesmettingen in verpleeg- en verzorgingshuizen, zodat eindelijk duidelijk wordt of bezoekers dit hebben veroorzaakt dan wel falende managers.

Grootverdieners

Een trein wordt leeggehaald, uiteraard met 1,5 mtr tussenruimte, omdat de NS kennelijk niet in staat is om personeel in te huren, dat bepaalt wanneer ‘vol’ ook echt vol is. Ook de scanautomaat voor de ov-kaart kan blijkbaar niet tellen wie er met dezelfde bestemming willen vertrekken. De grootverdieners van de NS hebben geen andere ‘oplossing’ dan mondkapjes die niet aan medische eisen voldoen. De grootverdieners van de KLM hebben naar verluidt geen (vracht)vliegtuigen die rozen uit Kenia kunnen invliegen, maar wel gestrande reizigers (veilig?) kunnen evacueren. De gemiddelde MKB-ondernemer is vindingrijker. Toch zijn er mensen (Telegraaf 9/5) die menen dat al die grootverdieners – ook in de zorg en de sport – geen salaris hoeven in te leveren, want ze zijn tevens groot-belastingbetaler. Nooit gehoord van bonussen in aandelen, gedeeltelijke belastingvrijstelling voor topsporters en buitenlanders, pensioen-bv’s, premiebetaling door werkgevers (ook ten behoeve van politici en bestuurders), ‘onkostenvergoedingen’ (EU, etc.), geheime toelagen (gemeente Tilburg) en buitenlandtoelagen (BuZa-ambtenaren) ?

Honger

Decennia geleden werd al beweerd dat als de honger in Afrika verdwijnt en de welvaart toeneemt, de overbevolking vanzelf zou afnemen. Daar moest het ‘rijke Westen’ dan maar voor zorgen. Doch niets is minder waar, want overbevolking en hongerende kinderen zorgen juist dat die geldstromen in stand blijven. Nu aangevuld met de chantage van het ‘komen halen’ in Europa. Een Telegraaf-lezer met een goed hart, die meent dat we ons onverkoopbaar voedsel naar Afrika moeten brengen, begrijpt dus niet helemaal hoe het werkt in de praktijk. Afrika is heel erg groot en zit vol vluchtelingenkampen die volledig afhankelijk zijn van de VN en westerse landen, maar nog steeds een onverantwoord geboortecijfer kennen. Hoe krijg je Nederlands (vers) voedsel over dergelijke afstanden op de juiste plaats, zonder inmenging van regeringen en allerlei ‘lokale’ organisaties die bij ontwikkelingshulp betrokken zijn en willen blijven?  We zijn allang de controle kwijt over wat er met ontwikkelingshulp gebeurt, zelfs als er miljarden verdwijnen in ons eigen ministerie. Toen er vele jaren geleden hongersnood dreigde in bepaalde delen van het corrupte Indonesië, werden er door landen schepen met rijst gestuurd. De gratis rijst stond vervolgens op de kade te verrotten, want de regering gaf geen toestemming om de binnenlandse markt te ‘ontwrichten’.

“…dus één grote
verspilling van onze hulp”

Een ander voorbeeld is dichter bij: ‘Help de Russen de winter door’ met de Europese boter- en vleesbergen. Geen rekening gehouden met de Russische maffia, dus één grote verspilling van onze hulp. De voorbeelden Haïti en andere rampgebieden (zoals Zuid-Italië) laat ik maar achterwege. Als Afrika niets heeft geleerd van haar eigen fouten, en wij ook niet, dan zal honger niet te voorkomen zijn met wereldwijd 250 miljoen ondervoede kinderen die zelfs door de paus en zijn Roomse elite worden genegeerd.

Internationale samenwerking

Duitsland is een complex land waar veel mis is, maar de medische wetenschap heeft er tenminste hetzelfde niveau als hier. Waarom is er dan in het verleden niet beter samengewerkt, bijv. met het Duitse ‘RIVM’? Dit Robert Koch Institut heeft vóór de lockdown al aangetoond dat de besmetting daar niet versnelde, doch die grafiek werd kennelijk genegeerd.

Waar Duitsland over ruim voldoende ic-bedden beschikt, namelijk 28.000 – verhoudingsgewijs 4x zoveel ! –  en een uitstekend testsysteem, werd toch de economische schade van een lockdown verantwoord geacht. In zo’n geval kan Nederland (Rutte) moeilijk achterblijven, maar de Duitse professor Stefan Homburg heeft naar verluidt inmiddels aangetoond dat het een onnodige beslissing was van de regering-Merkel. En wellicht dus ook van Nederland; want waarom werden de scholen gesloten, mondkapjes afgekeurd, het ov stilgelegd, banken gesloten (zelfs pinautomaten), kappers en restaurants, verpleeg- en verzorgingshuizen, winkels en rechtbanken, een trein leeggehaald, zwembaden en fitnesscentra gesloten, gevangenen vrijgelaten, terwijl men had kunnen weten dat dit alles moet worden teruggedraaid vóórdat er een vaccin beschikbaar komt?

Alleen omdat we veel te weinig ic-capaciteit hebben opgebouwd of gewoon door paniek in Den Haag, waardoor de scholen om politieke redenen werden gesloten?  Bovendien wordt nu een mondkapje wel toereikend geacht als beschermingsmiddel, gelooft bijna niemand meer in een app en wordt over groepsimmuniteit na 100.000 slachtoffers niet meer gesproken.

“…de geloofwaardigheid
van dit kabinet is
te veel aangetast om
nog vertrouwen te hebben…”

En kijk, in China is de reactie reeds zichtbaar op de normalisering van de samenleving, de zgn. 2e golf. In overleg met Berlijn had echter de conclusie kunnen worden getrokken, dat dit onvermijdelijk is, dat met een draaiende economie ook het geheel aan medische voorzieningen binnen drie maanden op peil kan worden gebracht, en tevens besloten dat mensen – om hun baan, bedrijf, leefstijl of gezondheid te redden – wel degelijk langdurige beperkingen accepteren, mits die zinvol zijn. Doch de geloofwaardigheid van dit kabinet is te veel aangetast om nog vertrouwen te hebben in alle – deels onbegrijpelijke – maatregelen, waarbij slachterijen te lang buiten schot bleven. Nu kost het niet alleen bijna 100 miljard (plus de extra bijdragen aan EU/ECB, KLM ), maar tevens duizenden banen, gebroken gezinnen, failliete bedrijven en onderbroken opleidingen, zonder dat duidelijk is of dit voorkomen had kunnen en dus moeten worden.

Politieke conclusies

In Utrecht heeft een universitair onderzoek plaatsgevonden naar controle en begeleiding van bijstandontvangers. Doch toen die niet de politiek-gewenste conclusies opleverde, heeft de betrokken wethouder zelf maar iets bedacht. Schaamteloos en dom, want door toch minder controle en meer begeleiding te willen, suggereert ze dat er nu iets mis. En daar is ze zelf verantwoordelijk voor, zodat ze haar gemanipuleerde conclusies zal moeten onderbouwen met de feiten. En dan zal zeer waarschijnlijk blijken, dat er juist veel te weinig controle is én een gebrek aan sancties. Tevens vooral dure ‘begeleiding’ die bijzonder weinig effect heeft, omdat de sociale hangmat – aangevuld met kwijtschelding, schuldsanering, voedselbank en zwart-werken – aantrekkelijker is. Degenen die echt willen werken, hebben geen uitzichtloze begeleiding nodig; hoogstens scholing en vervoer.

Virulogen

Tot dusver nooit beseft dat NL zoveel virulogen telt. Kennelijk heeft elk ziekenhuis(?) er een, maar wat doen die de hele dag als er geen nieuw virus op de ‘markt’ is? In ieder geval niet de patiënten in verpleeg- en verzorgingshuizen beschermen tegen het management.

Intussen is het ‘gemidelde’ aantal sterfgevallen (niet getest op het virus) bij een normale griepuitbraak met 4.000 overschreden zonder dat vaststaat dat die allemaal de 1,5 mtr regel hebben genegeerd. Eerst nu lijkt door te dringen dat ventilatie, buitenlucht, luchtionisatie, fijnstofbestrijding en binnentemperatuur (ziekenhuizen e.d.) mogelijk een even belangrijke factor vormen. Het is daarom onbegrijpelijk dat zwembaden  zijn gesloten, net als sportscholen en stranden.  Dit laatste is inmiddels opgeheven zonder nadere uitleg, waarom toen die 1,5 mtr regel (in Duitsland 2 mtr) niet toereikend was.

Weerzin

Het bericht dat in Duitse slachthuizen zoveel werkslaven zijn besmet met Corona, dat er tenminste één slachthuis moest stoppen, net als in Groenlo, is de laatste druppel in mijn emmer van weerzin.

Weerzin tegen het gebazel vanuit Brussel, Frankfurt, Berlijn en Den Haag, tegen de Corona-schandalen in de krant, tegen de goedkope tv-programma’s waarin geen kritische vragen worden gesteld, want dan komt de ‘deskundige’ niet meer terug, tegen presentatoren die een korting op de (te) hoge salarissen van voetballers aan de orde stellen, maar hun eigen sector ‘vergeten’, tegen rechters, schooljuffen en meesters die klappen voor het personeel in de zorg, maar zelf geen risico willen lopen, tegen politici die de absurde Corona-boetes goedkeuren terwijl er onder de criminele managers van bepaalde verpleeghuizen nog niemand is gearresteerd en gedetineerden worden vrijgelaten met een enkelband, tegen leden van het kabinet die hun ‘beleid’ proberen uit te leggen zonder te weten wat de gevolgen zijn, tegen een minister die meent te weten dat mensen wel dieren kunnen besmetten, maar niet omgekeerd (dus in Wuhan hebben laboranten – met opzet? – bijv. vleermuizen besmet en hier bestaat kennelijk een virustype dat alleen nertsen kan besmetten), tegen ‘deskundigen’ die mondkapjes eerst afkeuren en nu als oplossing aandragen.

Weerzin tegen de staat die de berichten op internet over maatregelen in het buitenland – onder meer luchtionisatie, mondkapjes, testen, bestaande medicijnen, fijnstoffilters, koortsmeting, grenssluiting, uv-licht – domweg negeert of onderzoek en testen op de werkvloer verbiedt, tegen de belastingdienst die openlijk schrijft dat een aanvraag om financiële steun wordt toegekend zonder enige controle, tegen het Duitse verbod ‘hun’ grens te overschrijden, behalve voor Duitsers die hier gewoon op vakantie mogen, tegen het Haagse verbod op strandterrassen dat ruim een week later wél kan worden opgeheven, tegen werkgevers die hun buitenlandse werknemers opsluiten in krotten en weigeren de thuisreis te betalen, tegen de groene maffia die intussen blijven drammen om meer miljarden en tot slot tegen schrijvers van ingezonden brieven, die weigeren zich neer te leggen bij het verhullen van fouten, machtsmisbruik en verspillingen in dit land. Want telkens komt er dan een machteloos gevoel op van: we worden toch niet belazerd onder het mom van Corona-crisis, zoals onder meer uit berichten over de Italiaanse (staats)financiën en reserves blijkt?

——————–


Steun de Nieuwe Zuil via BackMe, en blijf bijdragen zoals deze mogelijk maken! De Nieuwe Zuil is een platform voor iedereen die realisme wil verspreiden!

Delen via


Lees ook

Discussieer mee!

Hier kan je reageren op onze artikelen en een inhoudelijke bijdrage leveren. Lees ook even onze huisregels.

Om te reageren dien je eerst aan te melden.

Reageer je voor de eerste keer? Registreer je dan hier.

Login hier in met je gebruikersnaam en het wachtwoord dat je per e-mail ontvangen hebt.

Maak hier een gebruikersnaam aan. Na verzenden ontvang je een e-mail met je wachtwoord waarna je meteen kunt inloggen en reageren.

Nieuwe gebruiker
*Verplicht veld
Nieuwe gebruiker
*Verplicht veld