Minister President Mark Rutte blijft onverantwoorde- en oorlogszuchtige taal uitslaan. En dat op het moment dat in ons eigen land de onrust toeneemt.

Door: Erwin Versteeg

Op de NAVO-top gaf hij nogmaals aan dat Rusland deze oorlog niet mag winnen. Dat de NAVO landen de Oekraïne militair blijven steunen. De NAVO die na decennia lang sluitstuk op de nationale begrotingen te zijn geweest nu meer geld ontvangt en uit meer landen gaat bestaan.

Inmiddels lijkt de deal te zijn beklonken (op 5 juli worden volgens plan de officiële toetreding protocollen getekend) om ook Finland en Zweden tot de NAVO toe te laten en waardoor de directe grens met Rusland is verlengd met een 1300 kilometer en verliest Poetin via diplomatieke oorlogsvoering de controle over de belangrijke Baltische Zee (ook wel Oostzee genoemd).

Onder meer Poetins geboortestad Sint-Petersburg, marinebasis Kronstadt en de via EU en NAVO lid Litouwen bereikbare provincie Kaliningrad grenzen aan de Baltische Zee, is dan omringd door NAVO-landen.

Nu kan er over de directe aanleiding van de 2de Wereldoorlog worden gediscussieerd. Was het de hyperinflatie, de ineenstorting van de economie, de chaos die ontstond, broedervolkeren die zich verbonden. Overduidelijk is wel, een oorlog wordt beëindigd aan de onderhandelingstafel, niet omdat er een winnaar is! Niet via diplomatieke oorlogsvoering niet via het slagveld.

Europese broedervolken

Wat is er in jaren voor de tweede wereldoorlog gebeurde, was dat Duitse ‘broedervolkeren’ zich aansloten bij de destijds langs democratische weg aan de macht gekomen Adolf Hitler. Daardoor kreeg Duitsland na WO-1 feitelijk meer macht dan de deelnemers (niet Rusland) aan de eerdere vredesconferentie Parijs van 28 oktober 1920 wilden.

Op basis van de berichtgeving zou je kunnen concluderen dat Rusland stappen lijkt te maken in de Russisch-Oekraïense oorlog. De Krim werd 27 februari 2014 door Rusland geannexeerd. In de Donbass, waar pro-Russische separatisten in 2014 de onafhankelijkheid uitriepen lijkt het Russische leger, na de Russische invasie van Oekraïne 22 februari 2022 inmiddels aan de winnende hand. In de Donbass woedt inmiddels dan ook al ruim acht jaar een oorlog.

Nu heeft Poetin (naast denazificatie van Oekraïne) aangegeven terug te willen naar de machtsverhoudingen van vóór het Verdrag van Parijs dat in 1856 werd gesloten. In dat verdrag werd de Zwarte Zee gedemilitariseerd en Rusland verloor onder meer de controle over een historische regio Bessarabië. Rusland moest op basis van dat verdrag (na de Krimoorlog) een klein gedeelte van Bessarabië afstaan aan het Roemeense vorstendom Moldavië.

In 1878 kwam het gebied bij de Vrede van Berlijn, na de door Rusland gewonnen Russische – Turkse oorlog weer in Russische handen. Waarmee de weg vrijgemaakt was voor de Unie van Socialistische Sovjetrepublieken (USSR). Waar dus Moldavië tot 1991 toe behoorde.

Als je dus min of meer vreedzame annexaties van Duitsland voor de Tweede Wereldoorlog, waaronder die van Oostenrijk, Sudetenland in Tsjecho-Slowakije en Memelland in Litouwen afweegt tegen de annexaties van Rusland vanaf 2014?

ls gevolg van de Russisch – Oekraïense oorlog dat meer vroegere Sovjet gebieden zich bij Rusland aansluiten? Waardoor er in Oekraïense buurlanden een burgeroorlog uitbreekt. Waardoor tussen de ‘broedervolkeren’ chaos en geweld ontstaat.

Denazificatie van Oekraïne

Met ‘nazificatie’ wordt zoals gezegd, bedoeld de maatregelen (o.a. machtigingswet), genomen door de langs democratisch weg (30 januari 1933 beëdigd) aan de macht gekomen Adolf Hitler, in Duitsland. Duitsland dat in de jaren 1918/1919 tot 1933 de Weimarrepubliek werd genoemd. De Weimar Constitutie is weliswaar staatsrechtelijk tot 1945 van kracht gebleven. Maar dit was uiteraard in nationaalsocialistisch Duitsland alleen nog maar om de schone schijn op te houden.

De machtigingswet werd op 23 maart 1933 aangenomen door de Duitse Rijksdag en afgekondigd op 24 maart 1933. Met het aannemen van deze wet zette het Duitse parlement zichzelf destijds buiten spel.

Als je goed kijkt naar wat dan tot de val van de muur (9 november 1989) heette het ‘vrije Westen’ en het communistische Oostblok komt tot de conclusie dat er niet alleen de sporen van het communistische verleden aanwezig zijn. Velen zijn er ook geobsedeerd door het Nazisme (afkorting van het nationaalsocialisme). Wat zijn oorsprong zal hebben in het anticommunisme dat het nationaalsocialisme kenmerkt.

Het denazificeren van Oekraïne is in die zin dan ook omgeven met vragen. Zelensky is van Joodse afkomst, en drie van zijn familieleden zijn omgekomen tijdens de Holocaust. De genocide op de Joden in de periode 1939-1945. Hij zou dus volgens geldende norm in het vrije westen niet kunnen worden getypeerd als Nazi!

Zie in dat kader ook de uitspraak van buitenlandminister Lavrov die had verkondigd dat Joden de ‘grootste antisemieten’ zijn en dat Adolf Hitler net als de Oekraïense president Volodymyr Zelensky ook Joods bloed had. Waar Vladimir Poetin later excuses voor heeft aangeboden.

Wat is dus ‘denazificatie’ zoals Poetin het bedoeld in deze Russisch – Oekraïense oorlog? Welke maatregelen zijn dat en wie moet er dan verdwijnen? Gaat het niet om de strijd tegen Oekraïne maar tegen een systeem opgetuigd onder invloed van ‘het vrije westen’? Of is Poetin niet de vertegenwoordiging van wat wij in ‘het vrije Westen’ zien als het communistische Oostblok? En is het daarmee niet eens een aanval op ‘het vrije Westen’

Trotski

Leon (Lev) Trotski werd in 1879 geboren als Leiba Davidovitsj Bronstein in een Joods gezin in het zuiden van de Oekraïne en ging naar de middelbare school in Odessa. Leon Trotski staat bekend als briljant organisator maar moest het uiteindelijk afleggen tegen Stalin, die politiek handiger was.

Lev Trotski. Afb: wikimedia/commons

Een belangrijk twistpunt was de organisatievorm van de Russische Sociaaldemocratische Arbeiderspartij. De partij die het klassieke marxisme aanhing. Als de vorm van studiegenootschap bestond de partij al sinds 1898, maar de eigenlijke oprichting vond plaats op het tweede partijcongres in 1903.

Rusland, februari 1917 de (economische) Februarirevolutie met daaropvolgend de (politieke) revolutie van oktober 1917. Deze Februarirevolutie van 1917 leidde een burgeroorlog in tussen de ‘Rooien’ (bolsjewieken/communisten) en de ‘Witten’ (liberalen, mensjewieken, sociaal-revolutionairen en Russische adel), die meerdere jaren duurde. Uiteindelijk wonnen de bolsjewieken/communisten. Het communisme zoals uitgetekend door Karl Marx en Friedrich Engels.

Lenins ‘Rooien’ (bolsjewieken/communisten) stond een strak geleide voorhoede organisatie voor ogen, terwijl Trotski met de ‘Witten’ (liberalen, mensjewieken, sociaal-revolutionairen en Russische adel) voorstander was een brede arbeiderspartij. Trotski vreesde dat Lenins nadruk op centralisme en partijdiscipline zou leiden tot een dictatuur over het proletariaat (de werkende klasse) in plaats van een dictatuur van het proletariaat.

Deze communisten streefden naar een totale herstructurering van maatschappij en economie. Het was hun bedoeling een wereldrevolutie tot stand te brengen. Marx en Engels kondigden een onvermijdelijke klassenstrijd aan tussen de bourgeoisie en de proletariërs, ofwel de heersende klasse en de arbeidersklasse. Zij die de productiemiddelen bezitten tegenover de niet-bezitters (you will own nothing and you will be happy).

Als je nu kijkt naar Zelensky en Poetin, wie zou dan tot de ‘Rooien’ (bolsjewieken/communisten) behoren en wie tot de witten ‘Witten’ (liberalen, mensjewieken, sociaal-revolutionairen en Russische adel). Wie is de Trotski van de moderne tijd?

De parallel en mogelijke gevolgen gezien vanuit de historie

Staat het in de EU sterren geschreven of wordt het uiteindelijk hamer en sikkel van het communisme. Naar de EU sterren lijkt een grote zijstap. Maar is dat zo? Vooropgesteld, het is altijd ‘het volk’ dat als eerste gevolgen merkt.

Het vruchtbare Oekraïne was de graanschuur van de Unie van Socialistische Sovjetrepublieken (USSR). Nu is het de graanschuur van de vroegere Unie van Socialistische Sovjetrepublieken (USSR). Maar ook voor ‘het vrije Westen’ en vooral voor Afrika.

Nu is na een driehoek gesprek per telefoon op 28 mei 2022 tussen president Vladimir Poetin, zijn Franse ambtgenoot Emmanuel Macron en de Duitse bondskanselier Olaf Scholz volgens de berichten men bereid te praten om aan de ‘onvoorwaardelijke’ export van graan uit Oekraïne mee te werken. Vanuit Berdyansk, in het zuiden van Oekraïne zou de haven aan de Zwarte Zee gereed voor gebruik na ontmijning van het gebied volgens de lokale autoriteiten.

Mijnen die – zover is ook duidelijk – door zowel Oekraïne als Rusland in de Zwarte Zee zijn gelegd. Nederland heeft tijdens de NAVO-top in Madrid extra mijnenjagers aangeboden om de weg vrij te maken voor graanschepen uit Oekraïne. De Russische defensieminister en vertrouweling van Poetin, Sergej Sjojgoe meldde eerder al dat de haven van Marioepol, de andere grote haven aan de kust van Azov, de commerciële scheepvaart heeft hervat.

Mogelijk is de medewerking van Rusland nu een effect van de sancties opgelegd door ‘het vrije Westen’. Rusland komt namelijk moeilijk van zijn graan en kunstmest af als gevolg van de westerse sancties. Mogelijk is er ook een rol voor Turkije. De Turkse regering praat met zowel Rusland als Oekraïne over de export van graan en het past in het staken van het Turkse verzet tegen de toetreding van Finland en Zweden tot de NAVO. Turkije heeft gekregen wat het wilde, zo lieten woordvoerders weten.

Stalin & Lenin. Afb: wikipedia

In 1929 werd onder Stalin de landbouw gecollectiviseerd, en kwamen de boeren in opstand wat leidde tot gruweldaden. Hij nam als straf voor de opstand het Oekraïense graan in beslag. Miljoenen boeren werden gedeporteerd naar opvoedings- en werkkampen in Siberië die onder beheer stonden van het hoofddirectoraat voor opvoedings- en werkkampen, de Goelag. Zeker 3,9 miljoen Oekraïners stierven tijdens de hongersnood die hierop volgde: de Holodomor. Ondanks dat er meer hongersnood was in de Unie van Socialistische Sovjetrepublieken (USSR), is de Holodomor door meerdere regeringen en organisaties erkent als genocide.

In het voorjaar van 1933 zwierven er talloze uitgemergelde mensen over het Oekraïense platteland. Ze groeven wanhopig naar wortels en insecten in de aarde of sjokten doelloos rond totdat ze ter aarde storten. Er zijn zelfs aanwijzingen voor kannibalisme. In 1939 kwam ook het westelijk deel van Oekraïne onder Sovjetbewind.

In 1939 breekt vervolgens de Tweede Wereldoorlog uit met de Duitse inval in Polen. Op 10 mei 1940 vallen Duitse troepen Nederland binnen en in 1941 vielen de Duitsers de Sovjet Unie binnen onder ‘Operatie Barbarossa’. Net als Poetin eerder in de Oekraïne, was de Duitse gedachte van Operatie Barbarossa de tactiek een verrassingsaanval op het centrale commandocentrum en op één of meerdere van zijn zwakke punten waardoor een gedwongen bijna onmiddellijke capitulatie zou volgen.

De gedachte was daarbij dat het rode leger ernstig verzwakt was door de chaos en slechte organisatie van dat moment. Leon Trotski wordt beschouwd oprichter en organisator maar Stalin had uit angst voor een militaire staatsgreep het Volkscommissariaat voor Binnenlandse Zaken (NKVD) de ruimte gegeven om de hele legertop te executeren. De wat lagere officieren werden tevens geëxecuteerd, tot dwangarbeid veroordeeld of ontslagen. Het NKVD ging in 1954 over in de KGB (nu FSB) waarin Poetin carrière maakte en waarvoor hij tussen 1985 – 1990 gestationeerd was het voormalige Oost-Duitsland.

Door het handelen met goedvinden van Stalin, en dus een verzwakt Russisch leger, boekten de Duitsers enorme terreinwinst en brachten grote verliezen toe aan het rode leger. Door een verandering van tactiek, de Duitsers op de zwakke punten juist door laten komen kwam het Duitse leger in problemen met de bevoorrading. Daardoor stokte de opmars en in combinatie met de kou liep de aanval uit op een catastrofe. In totaal vielen als gevolg van de Operatie Barbarossa meer dan 830.000 Duitse doden en gewonden.

Stalin wilde, nadat de operatie Barbarossa begon, voorkomen dat de 140.000 politieke gevangenen die hij opgesloten had en werden vastgehouden in de door Unie van Socialistische Sovjetrepublieken (USSR) in Duitse handen vielen. Hij droeg daarom de veiligheidsdienst op hen te doden.

In Oekraïne, waar veel nationalisten in de gevangenis zaten, werd een bloedbad aangericht. Zeker 10.000 mensen werden in de weken na de invasie doodgeschoten, doodgestoken of levend verbrand. Na deze wandaden van Stalin zagen veel Oekraïners de Duitsers vervolgens als bevrijders.

Aanhangers van de Organisatie van Oekraïense Nationalisten (Organization of Ukrainian Nationalists (OUN), dat na 1940 uiteenviel in twee vleugels, collaboreerden in 1941 met Hitler in de hoop op een onafhankelijke staat Oekraïne. Stepan Bandera, die na de verovering van Oekraïne werd afgevoerd naar het concentratiekamp Sachsenhausen waaruit hij oktober 1944 werd vrijgelaten, was de leider van OUN-B. Andri Melnyk de leider van het pro-Duitse OUN-M.

Na zijn vrijlating werd Stepan Bandera leider van het Oekraïense opstandelingenleger dat een korte alliantie aanging met de Duitse bezetters en tegen het Sovjetleger van Stalin vocht. Tot in de vroege jaren vijftig bleef Bandera strijden tegen de Poolse communisten en de Sovjet-Unie. Stephan Bandera ingeklemd tussen Stalin en Hitler streed voor een onafhankelijk Oekraïne en overleed 1959 in München nadat hij was vergiftigd met cyanide. De moord op Bandera werd uitgevoerd door Bohdan Staszynski, agent van de KGB.

Kijkt nu eens naar de parallellen en mogelijke gevolgen gezien vanuit de historie. In de chaos tussen 1917 en 1940. Een periode waar massamoordenaar Stalin (die geen Rus was maar Georgiër) het Communistisch manifest van Marx en Engels ten uitvoer bracht, de economische ineenstorting en hyperinflatie. Wie is de Trotski van de moderne tijd….. Poetin of Zelensky? Of is er toch minimaal een derde partij?

Nooit opgeven, niets doen is geen optie. Nederland is het waard!

——————–

Erwin Versteeg

Erwin Versteeg is zelfstandig ondernemer en sinds maart 2018 voorzitter van ‘Verbindend Enschede’. De columns die hij schrijft, zijn op persoonlijke titel en bedoeld om een discussie op gang te brengen. Onderwerpen in de columns zijn lokaal, landelijke, geopolitiek of maatschappelijk, en daarmee lokaal en/of landelijk mogelijk geen onderdeel van hun (politieke-) verkiezingsprogramma.

.

——————–

 

Steun de Nieuwe Zuil via BackMe, en blijf bijdragen zoals deze mogelijk maken! De Nieuwe Zuil is een platform voor iedereen die realisme wil verspreiden!

Delen via


Lees ook

Discussieer mee!

Hier kan je reageren op onze artikelen en een inhoudelijke bijdrage leveren. Lees ook even onze huisregels.

Om te reageren dien je eerst aan te melden.

Reageer je voor de eerste keer? Registreer je dan hier.

Geef een antwoord

Login hier in met je gebruikersnaam en het wachtwoord dat je per e-mail ontvangen hebt.

Maak hier een gebruikersnaam aan. Na verzenden ontvang je een e-mail met je wachtwoord waarna je meteen kunt inloggen en reageren.

Nieuwe gebruiker
*Verplicht veld
Nieuwe gebruiker
*Verplicht veld