Bij de naam Kim zijn er die gelijk aan Holland denken. Bij deze marathon gaat het echter om Kim Putters, de huidig voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER). Het is aan hem om Ronald Plasterk op de volgen als informateur.

Door: Erwin Versteeg

Sociaal-Economische Raad (SER)

De Sociaal-Economische Raad (SER) is de belangrijkste adviesraad voor regering en parlement https://www.ser.nl/nlover sociaal-economische vraagstukken.

De SER is samengesteld uit vertegenwoordigers van werkgevers- (VNO-NCW, MKB-Nederlanden en LTO-Nederland) werknemersorganisaties (FNV, CNV en het VCP) en uit onafhankelijk deskundigen (kroonleden). De SER is geen overheidsinstelling.

De doelstellingen van de SER zijn:
– Een evenwichtige economische groei, passend binnen het streven naar duurzame ontwikkeling,
– een zo groot mogelijke arbeidsparticipatie,
– een redelijke inkomensverdeling.

Rol Pieter Omtzigt

Wie ‘bestaanszekerheid‘ zegt, zegt Pieter Omtzigt, de verlosser. Wie ‘bestaanszekerheid bevorderen‘ zegt, krijgt steun van de SER.

Met iemand zijn ‘karakter’ wordt doorgaans bedoeld een verzameling van eigenschappen die je over een langere periode laat zien. De omgeving, de cultuur en je overtuigingen zijn wat factoren die je karakter beïnvloeden.

Bij karaktereigenschappen hebben we het over psychologische karakteristieken van iemand die bepalen hoe deze persoon zich gedraagt in bepaalde situaties

Naast positieve karaktereigenschappen bestaan er ook negatieve karaktereigenschappen. Daarmee bedoelen we karaktereigenschappen die de persoon zelf vaak in de weg staan.

Nu is een beetje achterdocht is wel gezond, maar als dit vaak gebeurt kun je daar echt last van hebben. Achterdocht is vaak een normale reactie op een bedreigende gebeurtenis die we niet begrijpen.

Bij sommige mensen kan achterdocht echter zo erg worden dat ze nergens anders meer mee bezig kunnen zijn. Ernstige achterdocht (paranoia) is echter geen ziekte, maar een ervaring die zich in bepaalde mate kan voordoen bij alle mensen.

Maar, mensen met een paranoïde persoonlijkheidsstoornis menen steeds dat anderen het slecht met hen voor hebben. Zij zoeken overal iets achter en zijn steeds bang dat andere mensen hen willen vernederen of benadelen. Het contact met iemand met een paranoïde persoonlijkheidsstoornis verloopt vaak problematisch.

Als ik op afstand kijk naar de gedragingen van Pieter Omtzigt. Gedragingen onder verschillende omstandigheden. Dat werp dat wel vragen op.

En als je kijkt naar de gedragingen in 2021. Kun je je wat mij betreft ook afvragen of de omgeving van Pieter Omtzigt dit kan dragen. Dan moet je dus hopen op de cultuur in algemene zin van Pieter Omtzigt.

Het is bij Pieter Omtzigt dan ook altijd de ander. Ook tijdens het debat afgelopen week en zijn woorden tijdens de NSC bijeenkomt met 150 leden.

Schudde hij tijdens het debat in de 2de kamer enkel met zijn hoofd. Deed er het zwijgen toe toen Geert Wilders zei dat de vier partijen er inhoudelijk ’bijna’ uit zouden zijn geweest.

Tijdens de 150 leden bijeenkomst gaf hij aan dat er geen enkel voorstel tot een tekst voor het verslag op tafel heeft gelegen over de onderwerpen waar we het over hadden. Zei hij dat de verhouding verstoord raakten ‘door tweets en lekken’.

Dat hij al veel eerder had besloten ‘deze ronde is beëindigd’. Dit proces leidt op dit moment nergens toe. Laat er gewoon een nieuwe informateur komen.

Binnen de eigen partij hoeft Pieter dan geen enkele uitslag te vrezen. Is hij in wezen alleenheerser. 9850 NSC-leden hebben namelijk geen stemrecht.

Het accepteren van een democratische ‘verkiezing’ uitslag zal bij hem wellicht net zo zwaar wegen. Voor mij is dan ook wel duidelijk. Pieter for President is een stap te ver.

Rol Kim Putters

Bij bestaanszekerheid om een bestaan met voldoende en voorspelbaar inkomen, een woning, toegang tot onderwijs en zorg en een buffer voor onverwachte uitgaven.

De opvolger van Ronald Plasterk en huidig directeur van de SER was tot 2022 actief voor het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Bij zijn vertrek gaf de invloedrijkste man van Nederland aan:
Ondanks het voornemen de ongelijkheid te verkleinen lukt dat maar niet. Deze kansenongelijkheid gaat niet alleen over meer scholing, de oorzaken kunnen ook in armoede of schulden liggen.”

Hij zat in zijn rol als directeur van het SCP wekelijks aan tafel bij Mark Rutte. Doel was; “We proberen de stem van burgers daar te laten horen en ook echt op zoek te gaan naar verklaringen.”

Hij vond dat het perspectief van burgers nadrukkelijker terug moest komen in het beleid. Anders zo stelde hij ‘komt het vertrouwen in het functioneren van de Nederlandse democratische rechtsstaat verder onder druk te staan.’

Als SCP directeur stelde hij in oktober 2017 reeds dat er in het nationaal probleembesef de afgelopen tien jaar niet zoveel veranderd is.

Integratie en immigratie staat al jarenlang bovenaan, gevolgd door veiligheid en zorg. Nederlanders zijn bezorgd over het ‘gebrekkige’ fatsoen in de omgang met elkaar in de publieke ruimte en in de politiek. Ze vragen zich af of zo liet hij optekenen of ze nog wel zichzelf kunnen zijn.

Putters merkt destijds op dat 70% van de Marokkaans-Nederlandse mannen en jongens tot dertig jaar in aanraking is geweest met politie en justitie. Bij Turks-Nederlandse mannen ligt dat cijfer op ruim 50%. Daar moet zo zei hij dus echt verandering in komen.

Hij zei dit omdat hij vond dat het toen net aangetreden kabinet (Rutte III) met meer dan alleen beleidsmaatregelen aan het werk moest.

Wat de beste man dus kan doen is zijn frustratie van zijn SCP tijd van zich af ‘informeren’. Een aanzet geven om de doelstellingen van de SER in beleid om te laten zetten.

En Pieter Omtzigt over Kim Putters: ,,Hij schreef al in 2016 over een Nieuw Sociaal Contract. Hij voelt en kent de problemen, ik heb vertrouwen in Putters als juiste persoon voor de formatie.”

Rol Geert Wilders

Hij is nogal wat gewend. Maar het verketteren en dwarsbomen zoals dat na de verkiezingen gebeurd. Verkiezingen waarbij ‘het volk’ duidelijk heeft gemaakt wat ze wil. Waar de peilingen nog duidelijker maken wat ‘het volk’ wil.

Waar de meerderheid van de 2e Kamer liever onbenullige zaken loopt af te handelen of onderling elkaar de vliegen af te vangen. Daar zijn de nieuwe PVV Kamerleden rustig en doen hun werk.

En de ‘master himself’. Social media zet hij vol in waar het voor bedoeld is. Tijdens de onderhandelingen is tot nu toe verbindend. Gaat hij tot het uiterste. In het debat scherp maar gelijk ingetogen maar ouderwets feitelijk zoals Bikker nogmaals kon ervaren.

Ook het aanstellen van Kim Putters is een absolute meesterzet. Er is wat mij betreft dan ook maar een president waardig op dit moment.

Conclusie

Fleur Agema omschrijft het juist. Zij gaf al aan ‘wij willen dat het lukt’. Waar Pieter Omtzigt overduidelijk bereid is om in een kabinet met GroenLinks/PvdA en VVD te stappen. De PVV laat ook zien dat ze willen dat met BBB, VVD en het NSC in welke vorm dan ook gaat lukken.

Vooralsnog zet Wilders na het prima werk van Plasterk, met Kim Putters dan ook de volgende PvdA joker in.

Nooit opgeven, niets doen is geen optie. Enschede / Nederland is het waard

——————————

Erwin
Erwin Versteeg

Erwin Versteeg is zelfstandig ondernemer en sinds maart 2018 voorzitter van ‘Verbindend Enschede’. De columns die hij schrijft, zijn op persoonlijke titel en bedoeld om een discussie op gang te brengen. Onderwerpen in de columns zijn lokaal, landelijke, geopolitiek of maatschappelijk, en daarmee lokaal en/of landelijk mogelijk geen onderdeel van hun (politieke-) verkiezingsprogramma.

.

Steun de Nieuwe Zuil via BackMe, en blijf bijdragen zoals deze mogelijk maken! De Nieuwe Zuil is een platform voor iedereen die realisme wil verspreiden!

Delen via


Lees ook

Discussieer mee!

Hier kan je reageren op onze artikelen en een inhoudelijke bijdrage leveren. Lees ook even onze huisregels.

Om te reageren dien je eerst aan te melden.

Reageer je voor de eerste keer? Registreer je dan hier.

Geef een antwoord

Login hier in met je gebruikersnaam en het wachtwoord dat je per e-mail ontvangen hebt.

Maak hier een gebruikersnaam aan. Na verzenden ontvang je een e-mail met je wachtwoord waarna je meteen kunt inloggen en reageren.

Nieuwe gebruiker
*Verplicht veld
Nieuwe gebruiker
*Verplicht veld