Eindelijk weer wat oudhollandse homofobie

Zo, zo; dus bible thumpers hebben het niet zo op nichten en ladyboys? Quelle f*cking surprise.

Toch knap. Iedereen dacht het, maar zij zéggen het gewoon: gereformeerde christelijke ouderlingen keuren homoseksualiteit en transseksualiteit af, naar eigen zeggen op basis van hun geloof. Color me surprised.

Toevallig, zo merkte men op TPO al op, leidt dit helaas de aandacht van de herdenking van de Charlie Hebdo-aanslag af. Zal wel toeval zijn: hoewel dat volgens de schrijvers van het Nashville-epistel waarschijnlijk niet bestaat (predestinatie, weetuwel).

Het opmerkelijke is dat ze een aantal heel behoorlijke punten maken, maar om totaal onzinnige redenen: ‘de Schrift’ heeft altijd gelijk. Een beroep op autoriteit. Dat gelukkig nog wel. Je zou het maar eens echt met ze eens zijn… Ze doen een beetje denken aan types op YouTube (in de comments) die zo nu en dan tamelijk intelligente dingen schrijven over islamisering, globalisering, N.W.O., de Club van Rome, de Europese Commissie en DAVOS – en dan uit het niets beginnen te ranten over HET BEEST en hoe dit alles voorspeld is in boek zus, vers zoveel van de profeet Ezekibuchadnezavid en weet ik veel wat. ‘Bekere U tot de HEERE en NAFTA en de internetvrijheidsbeperking zullen verdwijnen’, ofzo?

Tandeloos broddelwerk

Daarnaast is het manifest behoorlijk tam. Ongelooflijk voorspelbaar en saai zelfs. Geen auto-achtervolgingen, niet eens seks of geweld. Ik had wat meer verwacht van een archaïsch, religieus geïnspireerd manifest. Steniging, massamoord, zoiets. Maar niet dit… Het geeft normale christenen en iedereen die er wat bij te halen heeft vooral veel stof tot deugen.

Enfin, deze beide punten (het is tam en het heeft een punt) zullen we behandelen aan hand van de tekst van de Nashville-verklaring zelf. De auteurs ervan zouden het zeker waarderen als we teruggaan naar de bron.

De Nash-village people zien seksuele afwijkingen zoals gender-dysforie en homoseksualiteit als verderf, en vandaar ook hun verwerping ervan. Waarom ze het als verderf zien is weer een andere vraag, maar psychologiseren kan altijd nog.

Wat wel moet worden opgemerkt: de verklaring smaakt naar arrogantie – alsof gewone mensen Gods plan zouden kunnen kennen. Maar genoeg voorspel: an die Arbeit!

Uit artikel 5:
WIJ ONTKENNEN dat fysieke afwijkingen of psychische gesteldheden de door God ingestelde band tussen het biologische geslacht en het zelfverstaan als mannelijk en vrouwelijk tenietdoen.

Oké. Wisten we toch al? Nu zeggen ze tenminste letterlijk, helder en welonderscheiden dat ze niet om ‘de wetenschap’ geven. Wat daar ook voor moge doorgaan, want ‘de wetenschap’ is immers zelf al door Gramscianen geïnfiltreerd. Zie deze recente variatie op de Sokal Hoax.

Artikel 6:
WIJ BEVESTIGEN dat mensen die geboren zijn met een lichamelijke aandoening in de geslachtsontwikkeling evenzeer geschapen zijn naar Gods beeld en evenveel waarde en waardigheid bezitten als alle anderen. Onze Heere Jezus Christus Zelf erkent hen als zodanig, als Hij spreekt over ‘ontmanden die uit de moederschoot zo geboren zijn’. Samen met alle anderen zijn zij welkom om Jezus Christus trouw te volgen en dienen zij hun biologisch geslacht te aanvaarden in zoverre dat kenbaar is.

WIJ ONTKENNEN dat onduidelijkheden met betrekking tot het biologisch geslacht het iemand onmogelijk maken om een vruchtbaar leven te leiden in vreugdevolle gehoorzaamheid aan Christus.

Klinkt niet slecht voor een stel bijbelpijpers. Hoeveel verdraagzamer wil je ze hebben?

Uit Artikel 7:
WIJ ONTKENNEN dat het in overeenstemming met deze heilige bedoelingen is wanneer mensen zichzelf bewust willen zien en positioneren als personen met een homoseksuele of transgenderidentiteit.

Hier wordt het onwetenschappelijk, maar soit. Ook weer onzin die we al wisten. Eigenlijk is het vooral cringy om te je voor te stellen hoe deze bejaarde types ‘genderidentiteit’ typen op de Pentium II die ze met de schamele opbrengst van het collectezakje konden aanschaffen. De tekst loopt verder over van halfslachtige vergeving, categoriefouten en een waarheidsmonopolie. Van een stel bijbelse kommaneukers is niet veel meer dan dat te verwachten.

Uit het Naschrift:
Zij die bij zichzelf een homoseksuele gerichtheid herkennen of worstelen met hun geslachtelijkheid, mogen weten in de christelijke gemeente een volwaardige plaats te hebben.

Op zich een mooi, christelijk gebaar – gezien de context. Zal wel wat te wensen over laten en ook tot weinig enthousiasme oproepen, maar het is een heel andere toon dan we van andere geloofsgroepen gewend zijn. Vooral dit artikel (wederom TPO) is in dat opzicht goud: zie ook dit verhaal over homo’s van kerktorens afflikkeren, en neen, dat is niet de SGP. Misschien dat vervolgde homo’s daarom naar het Westen vluchten. Hier wordt er gewoon afkeurend gemompeld door een stel vreugdeloze, zalvend lispelende mannenbroeders (die het misschien wel moeilijk hebben met hun ontluikende homofilie).

Waarschijnlijk begrijpen de ondertekenaars van het manifest ook niet precies waarom ze ‘ertegen’ zijn – maar gelukkig heeft God daarvoor het woord ‘god’ uitgevonden. Voor datgene wat je niet snapt maar wel voelt.

Wat zij ‘de ondergang’ noemen, kan ook een stuk minder eschatologisch worden opgevat. Gewoon als het verzwakken van de cultuur, in wat met Romeinse termen ‘decadent’ zou worden genoemd. Dissidente feminist Camille Paglia gaf bijvoorbeeld de mainstreaming van genderverwarring als symptoom van een cultuur die op omvallen staat. Per ongeluk hebben deze achterdochtige turfstekers dus misschien een beetje gelijk.

Maar waar hangt nou die klepel?

Peuteren aan fundamentele categorieën zoals ‘man’ en ‘vrouw’ is inderdaad ingrijpend, maar deze ouderlingen overtuigen niemand behalve de meest verstokte mannenbroeders (wat dat betreft preken ze letterlijk voor eigen parochie) met dit soort retoriek. Het is vergelijkbaar met de verwerping van evolutieleer door evangelische christenen, die niet goed weten wat ze ervoor in de plaats moeten stellen, maar wel aanvoelen dat het hun hele wereldbeeld en daarmee hun gekoesterde morele kader op zijn kop zet, zonder dat ze daar iets aan kunnen doen.

Dit is best begrijpelijk en zou ook op sympathie kunnen rekenen, maar niet zolang het door zeloten in dergelijke archaïsche formuleringen wordt gebracht. Het enige dat het doet is meer mensen laten walgen van de kerk en daarmee voor de rol die christendom en de kerk speelden in het vormgeven van de Westerse identiteit, de wetenschap, mensenrechten, de afschaffing van slavernij, het decriminaliseren van homoseksualiteit; allemaal gebaseerd op de fundamentele boodschap van de profeet die ze zeggen zo lief te hebben, maar niet lijken te volgen. Dit is het type farizeeër waar hun favoriete Nazarener een bloedhekel aan zou hebben.

Laten we het even heel grofweg formuleren: de fundamentele boodschap van de figuur ‘Jezus de Christus van Nazareth’ was dat alle mensen, zonder aanzien des persoons, gelijk zijn. Of, althans, dat er een grote omkering zat aan te komen waarbij de eersten de laatsten werden en de laatsten de eersten. De Apostel Paulus werkte verder aan het uitbouwen van deze assumptie en Augustinus van Hippo na hem, gevolgd door de scholastici en canonisten ongeveer tegelijk, de protestanten na hen, en uiteindelijk de liberale filosofen (in volgorde) Hobbes, Locke en Rousseau.

Even een lesje biologie: kan geen kwaad

Het Nashville-betoog slingert heen en weer tussen iets wat in symbolische zin te begrijpen en zelfs zinnig is, naar gezwets dat iedereen die geen ouderling is als volkomen afstotelijk vervreemdt. Een zin als “Ons ware zelfverstaan als mannelijke en vrouwelijke personen is ons door God geschonken”, is geen enkel probleem. Beschouw God een beetje symbolisch als naam van de natuurlijke orde der dingen en het betekent niet meer dan ‘mensen hebben een ingeprogrammeerde genderidentiteit’ (zelfverstaan).

Het probleem is dat deze lieden denken dat ‘god geen fouten maakt’, dus dat een transseksueel gewoon worstelt met zondige gedachten; net als ze denken bij homoseksuelen, terwijl vandaag de consensus is dat geaardheid en genderidentiteit zijn vastgelegd in de baarmoeder. Deze ontwikkelingen gaan bijna altijd synchroon, een foetus die mannelijke geslachtsorganen ontwikkelt, ontwikkelt door blootstelling aan dezelfde hormonen ook een mannelijke genderidentiteit en heteroseksuele geaardheid (wel zo handig voor een seksueel dimorfe soort die zich door middel van geslachtsgemeenschap voortplant), maar die gaat niet altijd vlekkeloos. Blootstelling aan bepaalde chemische stoffen (nicotine is een belangrijke) en zware omstandigheden (stress, trauma) kunnen de ontwikkeling enigszins laten ontsporen, zodat het gebruikelijke pakket (cisgender en heteroseksueel) niet helemaal adequaat is samengesteld, omdat de ontwikkeling in de war werd geschopt.

Zodoende komen we aan een statistische anomalie, die op een populatie die in de miljarden loopt toch nog best wel een flink aantal exemplaren oplevert: zie de transseksualiteit die al sinds jaar en dag voorkomt, overal ter wereld, de universele prevalentie van homoseksualiteit (behalve in Iran, daar hebben ze gewoon toevallig heel veel goede kappers en dansers) en de bedreigingen aan het adres van Dick Swaab, die homoseksualiteit onderzocht in het brein. Opmerkelijk genoeg kwamen de bedreigingen toen van de linkerkant, uit de lhbti-activistische hoek.

Koester uw eigen achterlijken

Weet u…. Dit zijn onze bekrompenen; laten we ze koesteren. Ze niet klaar om een vent in een jurk van een kerk te kieperen met het hoofd richting Urk. Ik zou zeggen: ach, laat die beesten toch. Het is tekenend voor onze cultuurmarxistische tijd dat deze vrij tandeloze tekst met zoveel hysterie is ontvangen. Je zou bijna denken dat men een collectieve zucht van opluchting slaakte omdat dat deze tekst niet van de hand van een imam-commissie afkomstig was. Al helemaal rond de verjaardag van de Charlie Hebdo-aanslag, of met een bijna doodgeslagen AfD-politicus van pensioensgerechtigde leeftijd; of een bomaanslag op het AfD-hoofdkantoor.

Met deze onhandige en onnodige actie doen de ondertekenaars weinig om het seculiere publiek voor zich te winnen. Maar wellicht is dat niet het doel, en gaat het er eerder om de schaapjes die ze nog hebben, dichtbij de kudde te houden middels een duidelijke stellingname. Benieuwd of Artikel 1 en DENK met een paar kilo voorgedrukte aangiftedocumenten gaat komen, met al die door christenen vervolgde homo’s in de Randstad…

Hoe dan ook – deze bezorgde christenen doen er alles aan om de Westerse wereld zo snel mogelijk nog post-christelijker te maken dan ze, volgens henzelf, al was. Waarmee ze alleen maar meer aan de poten van het Westen zagen en dat proces dat ze zo erg zeggen te vinden bespoedigen. Misschien toch wat eschatologische verlangens? Zijn de abrahamitische geloven uiteindelijk dan toch nog hetzelfde…

De Nash-villains vinden het zondig, ik vind dit gedoe gewoon allemaal erg zonde.

Jesper Jansen is natuurlijk een diamant van een vrijdenker. Sid Lukkassen heeft toevallig gister nog naar hem verwezen. Wat ook prachtig is, is dat u Sids crowdfunding hier kunt steunen: hij verzamelt fondsen voor een onafhankelijk onderzoek naar identiteitspolitiek, en de impact daarvan op cultuurveranderingen in onze samenleving.

Steun de Nieuwe Zuil via BackMe, en blijf bijdragen zoals deze mogelijk maken! De Nieuwe Zuil is een platform voor iedereen die realisme wil verspreiden!

Delen via


Lees ook

Discussieer mee!

Hier kan je reageren op onze artikelen en een inhoudelijke bijdrage leveren. Lees ook even onze huisregels.

Om te reageren dien je eerst aan te melden.

Reageer je voor de eerste keer? Registreer je dan hier.

Login hier in met je gebruikersnaam en het wachtwoord dat je per e-mail ontvangen hebt.

Maak hier een gebruikersnaam aan. Na verzenden ontvang je een e-mail met je wachtwoord waarna je meteen kunt inloggen en reageren.

Nieuwe gebruiker
*Verplicht veld
Nieuwe gebruiker
*Verplicht veld