De avondklok gaat niet het ei van columbus zijn in de strijd tegen het coronavirus. Kijk naar Frankrijk en neem de enig logische beslissing: Hef de avondklok weer per direct op!

Maar wat doen we dan? Wat is dan wèl het ei van columbus? Hoorde ik het goed tijdens het kamerdebat over de avondklok? Hadden Jesse Klaver en Rutte het daar heel eventjes over ‘bubbels‘? Uit het live-blog van het NRC:

Jesse Klaver (GroenLinks) vraagt zich af of de avondklok wel het goede middel is om het doel te bereiken: besmettingen tijdens thuisbezoek voorkomen. Hij stelt voor om mensen een bubbel te laten vormen met een beperkt aantal personen. Dat zou hetzelfde resultaat kunnen geven. Maar volgens Rutte is die maatregel moeilijk af te dwingen. Een avondklok is een harde verplichting.

Zou het? Zouden Klaver en Rutte het daarover hebben na te hebben kennisgenomen van de tweet die ik die nacht hun kant had opgestuurd?

Kom Peter, je weet heel goed dat jouw invloed onmeetbaar klein is. Er zijn vast anderen die dezelfde soort gedachten kregen en die dichter bij deze politici staan.

Maar hoe dan ook, wat (ook) ik voorstelde, maakt behoorlijk meer kans effectief te zijn dan welke avondklok dan ook. Ik stel voor dat we gaan BUBBELEN. Dat woord heeft al minstens één betekenis, maar wat mij betreft komt er een betekenis bij:

Bubbelen is het opsplitsen van een fysieke groep in meerdere fysieke groepen (bubbels), hier als onderdeel van maatregelen die de verspreiding van een besmettelijke ziekte moeten tegengaan. Hoe kleiner de bubbels, hoe meer de verspreiding wordt tegengegaan. Echter, bubbels van één enkel individu leiden tot sociaal isolement en zijn daarom veelal te heftig. De juiste grootte van de bubbels leidt niet tot sociaal isolement en gaat toch de verspreiding tegen.

Mensen zijn altijd deel van meerdere fysieke groepen. Sommige daarvan zijn al inherent klein. Het duidelijkste voorbeeld daarvan is het gezin. Een verdere opsplitsing ervan is te onhandig. Beduidend minder klein is de familiegroep. Men zou binnen de familie met elkaar kunnen afspreken voorlopig te bubbelen. Afspraken kunnen in overleg concreet worden gemaakt. Welke neven en nichten zien elkaar (fysiek) voorlopig even niet, welke wel. Welk kind doet de boodschappen voor ma en pa als die niet meer goed ter been zijn? Met welke van je vrienden trek je voorlopig wèl op en met welke beperk je zolang het contact tot videobellen? Kortom, bubbelen is het opsplitsen van een grote fysieke kring in meerdere kleine kringen. We zouden reduceren tot drie personen ‘bubbelen tot drie’ kunnen noemen. Daarnaast is er nog de mogelijkheid om je uit enkele groepen voor zolang maar even helemaal fysiek terug te trekken. Denk aan het koor dat voorlopig niet bij elkaar komt. We zouden dit ‘bubbelen tot één’ kunnen noemen; het creëren van bubbeltjes die ieder slechts één enkele persoon bevatten. Bij beëindigen van de maatregelen kunnen de bubbels dan weer worden samengevoegd.

Bubbelen helpt natuurlijk alleen als we 1) het begrijpen, 2) het nut ervan inzien en 3) ons er echt serieus aan willen houden. Om dat te bereiken moet de overheid ophouden te dreigen met boetes en strafblad. Er moet vooral een beroep worden gedaan op vrijwillige bereidheid. Dat geldt òòk voor de jongeren die de afgelopen dagen hebben lopen muiten. Zij worden momenteel door zo ongeveer alle politieke partijen weggezet als schuim der aarde, schorriemorrie, criminelen en tuig. En zo ongeveer alle commentatoren – van links en rechts – doen datzelfde. Het is een law-and-order houding vanuit het idee dat in een rechtsstaat alleen de overheid geweld mag gebruiken en we voldoende democratische middelen hebben om je beklag te doen. Slechts een enkeling durft het op te nemen voor deze muitende jongeren, en dan nog pas nadat deze eerst zijn afschuw heeft uitgesproken over de rellen. Het kenmerkt het huidige klimaat waarin de massa zich doof toont voor allerhande klachten over een overheid die geen gehoor geeft. Langdurig en veelvuldig geen gehoor vinden leidt uiteindelijk tot onderhuidse, negatieve emoties en, na de bekende druppel die de emmer doet overstromen, tot ‘irrationele’ geweldsuitbarstingen. Elke betere socioloog en sociaal-psycholoog kan erover lesgeven. Maar daarvan zit er niet eens eentje in het OMT. Een motie om die er wèl in op te nemen, werd bij het avondklokdebat door het kabinet afgewezen. Stom, stom, stom.

En wat nou als zelfs dan het coronavirus gestaag doorgaat met zijn opmars? Dan heeft dit virus blijkbaar ook een verspreidingsmechanisme dat we nog steeds niet in de smiezen hebben. Maar voor nu zeg ik: Bubbelen gaat echt helpen!    

Steun de Nieuwe Zuil via BackMe, en blijf bijdragen zoals deze mogelijk maken! De Nieuwe Zuil is een platform voor iedereen die realisme wil verspreiden!

Delen via


Discussieer mee!

Hier kan je reageren op onze artikelen en een inhoudelijke bijdrage leveren. Lees ook even onze huisregels.

Om te reageren dien je eerst aan te melden.

Reageer je voor de eerste keer? Registreer je dan hier.

Geef een antwoord

Login hier in met je gebruikersnaam en het wachtwoord dat je per e-mail ontvangen hebt.

Maak hier een gebruikersnaam aan. Na verzenden ontvang je een e-mail met je wachtwoord waarna je meteen kunt inloggen en reageren.

Nieuwe gebruiker
*Verplicht veld
Nieuwe gebruiker
*Verplicht veld