Door Leo Dorrestijn

Asbest

Op een gemeentelijke website staat dat asbesthoudende golfplaten eenvoudig te herkennen zijn aan de breuk- en zaagvlakken. Helaas niet door de medewerkers van de milieustraat, want die willen een afvoervergunning zien, ook als het om cementvezelplaten gaat. En daar begint de ellende, want het aanvraagformulier is ‘standaard’ voor grote sloopprojecten waarbij vele vragen en specifieke bijlagen moeten worden ingevuld en aangeleverd. Zo niet, dan wordt het online indienen van de aanvraag geblokkeerd. En dit terwijl diezelfde gemeente beweert, dat alle materiaal dat is verpakt alsof het asbest zou zijn, door de milieustraat wordt geaccepteerd. Niet dus… eerst overbodig papierwerk produceren.

Corruptieland

Wie de dossiers kent van de schandalen bij politie en Justitie, banken en verzekeraars, wist al veel langer dat Nederland een corruptieland is. Dat alleen de politie – deel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid – besmet zou zijn, is volstrekt ongeloofwaardig. Maar onderzoeksjournalisten wagen zich niet (meer) aan de vele praktijkvoorbeelden van dubieuze processen, rechters met nevenfuncties, landsadvocaten die slachtoffers van de staat kapotprocederen en rechters die kennelijk voorrang geven aan de belangen van grote banken, van verzekeraars, van  hoge ambtenaren – en bevriende advocaten en curatoren. Naar verluidt heeft bijvoorbeeld de ING een aantal juristen in dienst die zich er niet voor schamen om ondernemers hun vermogen afhandig te maken of ze met jarenlange processen murw te beuken.

Helaas is dit niet het enige voorbeeld, maar wel zeer opvallend waar het de gerechtelijke uitspraken betreft. En het aantal moedige en integere advocaten die nog voor de slachtoffers durven op te komen, neemt steeds verder af na chicanes door de deken van de Orde of andere intimidaties. Ook journalisten en andere onderzoekers worden soms geïntimideerd, zoals onder meer in het Demminkdossier, het dossier van de Bijlmerramp, de Enschedese vuurwerkramp en het IRT-dossier. En van de corruptie bij de EU en het Europese Hof bestaan vermoedelijk alleen geheime dossiers waar geen Nederlandse politicus interesse in heeft – of mag hebben.

Criminele organisatie

Het is onbegrijpelijk dat GreenPeace niet als een criminele organisatie wordt aangemerkt. Ze brengt niet alleen schade toe aan de samenleving, maar houdt zich ook verkapt bezig met afpersing. Waar blijven nu de demonstraties tegen het machtsmisbruik, de politieke incompetentie en de absurde subsidies? Want vragen in de Kamer leveren slechts een boycot door het linkse blok op.

IND

Met verbijstering lees ik dat de IND een toegekende verblijfsvergunning niet kan afpakken van liegende gelukszoekers. Hoezo, volgens de wet? De verblijfsvergunning is toch tijdelijk voor slechts 5 jaar en vervalt dus automatisch. En een boete opleggen als schadevergoeding moet eveneens mogelijk zijn aan ‘minderjarigen’ die kennelijk wel geld voor de mensensmokkelaars en hun iPhone hebben. Aan een liegende belastingbetaler wordt immers ook een boete opgelegd en soms gevangenisstraf. En een gedetineerde wordt vaak dubbel bestraft met inhouding van zijn AOW of door een dubieuze beslissing van een ambtenaar of de reclassering.

Intussen worden hier asielzoekers die beweren transgender te zijn op onze kosten – tonnen – omgebouwd om vervolgens in de prostitutie te gaan en kunnen liegende ‘homo’s’ ervan uitgaan dat er nauwelijks gevolgen zijn a;s ze toch heteroseksueel blijken te zijn. Het onderzoek in landen van herkomst naar leeftijd, seksuele voorkeur, bedreiging en familie van ‘alleenstaanden’ heeft blijkbaar weinig resultaat of wordt juist – in opdracht van een staatssecretaris? – achterwege gelaten, net als het terugsturen.

Kampers

Wat is het voor een ‘cultuur’ die door kampers van generatie op generatie overgedragen moet worden en waarbij aan de overheid allerlei privileges worden gevraagd, zo niet afgedwongen. Gelukkig zijn er bestuurders die daar niet van onder de indruk zijn, omdat er geen enkele reden is om uitzonderingen te maken voor mensen die bij elkaar in woonwagens willen wonen, op gemeentelijk terrein en geïsoleerd van de normale samenleving. Stel je voor dat elke subcultuur privileges kan opeisen, zoals de moslims reeds doen in West-Europa. Hoe staat het dan met de handhaving van onze wetgeving op het gebied van belastingen, uitkeringen, criminaliteit, huisvesting/milieu, verzekeringen, scholing en integratie?

Krokodillentranen

Gemeentebestuurders die janken omdat ze geen sluitende begroting kunnen maken, kunnen beter aan accountant Leo Verhoef vragen hoe groot hun geheime reserves in de afgelopen jaren zijn geworden. Daarnaast moeten ze eens met andere ogen kijken naar de luxe in hun begrotingen: de vergoedingen, de subsidies, de externe inhuur, de milieugekte, de ‘sportvergoedingen’, de uitbestede overheidstaken,  de ICT-contracten en de infrastructuur. Want het kan niet zo zijn dat de burger al deze luxe moet blijven betalen, terwijl het geldsmijten gewoon doorgaat en het toezicht op de bestedingen vaak tekortschiet. Als hardwerkende burgers hun baan kunnen verliezen en/of omgeschoold moeten worden, geldt dit eveneens voor de geprivatiseerde en gesubsidieerde sectoren, ook bij provincies en waterschappen.

Lesbos: de Turkse route

Degenen die in kamp Moria zouden moeten achterblijven, zijn juist de kansarmen die weten geen recht te hebben op asiel. Nu er voor hen een nieuw kamp wordt gebouwd – wat al veel eerder had moeten gebeuren om gelukszoekers en vluchtelingen te scheiden – weigeren ze daar te worden ondergebracht. Het gaat hen dus erom de EU te ‘dwingen’ tot herverdeling, zodat ze in die dwaze landen – ook na een terechte  afwijzing van hun asielaanvraag – toch kunnen verblijven als illegaal. Teruggestuurd worden naar Turkije is kennelijk niet meer aan de orde, ondanks de dure afspraken met Ankara.

Lesbos: de mediahype

De overbrenging van kinderen naar het vaste land van Griekenland en het aanbod van meerdere landen om een deel van die kinderen over te nemen, zijn al in werking. Uiteraard zal Griekenland zelf ook iets moeten doen. Daarvoor werd 3 miljard verstrekt door de EU. Toen dit allemaal al bekend was, bleven de hulporganisatie en linkse politici doorzeuren over ‘moeders met kinderen’, want die waren ook zielig. Daarbij werd net gedaan alsof er 15.000 slaapzakken te weinig zijn en ‘iedereen’ op straat moet overnachten.

De weigering om in nieuwe tenten te worden ondergebracht, wordt daarbij verzwegen, want de volgende stap is: een pardon voor ‘gezinnen met kinderen’, dus ook mannen/vaders, maar waar liggen dan de leeftijdsgrens en de asielgrens? Terwijl de afspraken van Dublin (dus opvang in Griekenland, Italië etc.) worden geschonden. Ook dat weten de hulpverleners: als eenmaal de Griekse route tot stand is gekomen, kunnen de Italiaanse en Spaanse routes weer in het nieuws worden gebracht.

Dat er te weinig alleenreizende kinderen waren, gezien alle toezeggingen, blijkt onder meer uit een Duits tv-programma en uit de aantallen: Nederland eerst 100, vervolgens 50 (+ 50 moeders met kinderen). In verhouding had Duitsland dan 500 resp. 250 kinderen moeten opnemen, maar kwam niet verder dan 100-150. Dit wordt nu veranderd in 1000 moeders met kinderen (en andere ‘schrijnende’ gevallen).

De Duitse oppositie en SPD eisen echter nog meer toelatingen in het besef, dat een dergelijke toelating op hoog niveau – dus buiten de procedureregels om – in feite een asielstatus inhoudt. Wie kun je dan nog weigeren bij nieuwe branden elders??? Die ondermijning van het asielrecht is de hulporganisaties, de media en linkse politici aan te rekenen.

Macron

Nu ook Macron de gevaren van de politieke islam (voor de bühne) erkent, rijst de vraag: waar blijven de resultaten van het Nederlandse onderzoek? Of is dit overstemd door de voortdurende immigratiediscussie waarbij illegaal verblijf nog steeds niet strafbaar is, terwijl hier gevangenissen worden gesloten en zelfs de Albanese maffia vrije toegang heeft tot ons land. Zie voor meer informatie hierover de boeken van Peter Siebelt.

‘Niet-westers’

Bij de discussie over een niet-Westerse voetbalbondscoach is onduidelijk wat de voorstanders precies beogen: iemand uit Azië, Oost-Europa, Zuid-Amerika of Afrika? Of gewoon een niet-blanke; ongeacht kwaliteiten, netwerk, ervaring en bewezen integriteit. Want ‘niet-westers’ zou alle Nederlanders die hier geboren zijn, uitsluiten. Tenzij men een niet-westerse ‘cultuur’ bedoelt, maar dat argument werd al gebruikt bij de positieve discriminatie voor overheidsbanen. Wat dit heeft opgeleverd aan bijzondere kwaliteit en problemen, zou eerst nader onderzoek rechtvaardigen. Immers, de meeste culturen in een niet-westerse samenleving verdragen zich moeilijk met elkaar en met het algemene belang. En de bijdragen van niet-westerse landen aan het functioneren van de VN zijn genoegzaam bekend. Dus welk voorbeeld zouden ‘blanke’ (westerse) samenlevingen moeten nemen aan die culturen? Uitzonderingen zoals Maleisië bevestigen de regel, maar ook niet op alle meetpunten. En met positieve discriminatie zijn in Europa dure lessen geleerd; niet alleen met cultuur en huidskleur, maar eveneens met vrouwen, politieke achtergrond en financiële netwerken (lees: integriteit).

Op weer een groep drammers zit niemand te wachten, behalve in Canada.

Prietpraat

Op tv weer een hulpverlener moeten aanhoren, die de indruk wekte dat ze op Lesbos aanwezig was, maar opvallend weinig feitenkennis toonde. Vooral prietpraat over kinderen die ‘alles’ hadden moeten achterlaten, terwijl er voor die kinderen allang een oplossing bestaat. Er waren er alleen niet genoeg te vinden, dus gaat het nu over ‘alleenstaande’ moeders met kinderen. In de Kamer hetzelfde beeld bij de Algemene Beschouwingen; de feiten zijn ondergeschikt aan de partij-ideologie en halve waarheden worden afgewisseld met verhulde leugens. Ook de redacties van ingezonden brieven hebben soms moeite de prietpraat over kattenpoep, fietshelmen en messentrekkers te scheiden van de journalistiek relevante onderwerpen uit binnen- en buitenland. Zelfs onze buurlanden worden daarbij verwaarloosd, behalve als het over Brexit gaat.

Sabotage

Als GroenLinks onze samenleving kan saboteren met activisme, milieuverdwazing en klimaatsprookjes, zal men het niet nalaten, of kiest men de omweg van sabotage via Brussel. Nu zelfs de EU meent dat een sluitend uitzettingsbeleid onontkoombaar is om de instroom en de illegaliteit van gelukzoekers terug te dringen, gaat GroenLinks ook daar dwarsliggen.

Westerse invloed

Zodra eenmaal de Britse, Amerikaanse of andere ‘blanke’ invloed verdwenen was, zou het zeker beter gaan in hun land. Geldt dit ook voor Indonesië, Zuid-Afrika, Noord-Afrika, Suriname, het Midden-Oosten, Hong Kong, Midden- en Zuid-Amerika, de Filippijnen en Cuba? Of zijn daar inmiddels de invloeden van China, Rusland, de maffia en de politieke islam reeds overheersend merkbaar?

Steun de Nieuwe Zuil via BackMe, en blijf bijdragen zoals deze mogelijk maken! De Nieuwe Zuil is een platform voor iedereen die realisme wil verspreiden!

Delen via


Lees ook

Discussieer mee!

Hier kan je reageren op onze artikelen en een inhoudelijke bijdrage leveren. Lees ook even onze huisregels.

Om te reageren dien je eerst aan te melden.

Reageer je voor de eerste keer? Registreer je dan hier.

Geef een antwoord

Login hier in met je gebruikersnaam en het wachtwoord dat je per e-mail ontvangen hebt.

Maak hier een gebruikersnaam aan. Na verzenden ontvang je een e-mail met je wachtwoord waarna je meteen kunt inloggen en reageren.

Nieuwe gebruiker
*Verplicht veld
Nieuwe gebruiker
*Verplicht veld