Dit is een artikel van Prof. dr. David Pinto

In hun ijver op te komen voor islam en moslims, pareren sommigen kritiek op hun beschermelingen door het mantra, ‘vervang het woord moslims door het woord Joden’. Hiermee natuurlijk refererend aan de Holocaust in de zin van: oppassen, zo ging het ook met Joden die eveneens – door de nazi’s – negatief werden bejegend.

Het zou best eens kunnen dat de bedoeling van zo’n vergelijking goed is om moslims in bescherming te nemen. Ware het niet dat het enerzijds volslagen onjuist is en anderzijds het doel voorbij schiet en betrokkenen, moslims, juist helemaal niet helpt.

Het is onjuist om diverse redenen;
Hitler’s weerstand en haat jegens Joden was niet om hun religie of hun culturele bagage, maar sec om hun jood zijn, omwille van hun ras. Ook niet omdat joden niet participeerden in de samenlevingen waar zij zich bevonden. Evenmin omdat zij relatief oververtegenwoordigd waren bij de laag geschoolden, werkelozen, gevangenen en criminelen. Integendeel. Joden waren juist oververtegenwoordigd in alle maatschappelijke sectoren op hoog niveau. In de wetenschap, bedrijfsleven, politiek, kunt, cultuur en bankwezen. Dit kun je niet zeggen van moslims. De weerstand tegen moslims is juist omdat zij het tegenovergesteld beeld vertonen over de gehele linie.

Vergelijkingen afkeuren

Bovendien, Hitler en zijn Nazisme wilden – en begonnen ook aan – de vernietiging en uitroeiing van Joden. Nergens is er iemand die hetzelfde wil doen met moslims. Nederland zeker niet met haar ‘weg met ons’ in relatie tot de zielige moslims. Dit is alleen al reden genoeg om de vergelijking van moslims heden ten dage met Joden ten tijde van het nazisme met kracht tegen te gaan en af te keuren. Zou zo een vergelijking moslims wel enigszins helpen, dan zou je nog kunnen zeggen, alla. Maar dat is ook niet zo.

Zo’n verkeerde vergelijking, is allen maar misleidend. Het lost het probleem van moslims niet op en het draagt niet bij aan de nodige serieuze en juiste analyse naar de vraag wat nu precies de diepliggende reden van de achtergestelde positie van moslims (en daarbinnen nog meer van Marokkanen) is.

Wie zondigt aan deze misleidende en weinig doordachte vergelijking? Alleen leden van de ‘allochtonen industrie’ die eerder stoelgericht zijn dan doelgericht, zoals de directie integratie van het ministerie van Sociale Zaken (ja, gek genoeg het bestaat nog steeds, sinds 1980), of een halve debiel met een beperkt denkvermogen?

Nee, verbazingwekkend genoeg bezondigen zich hieraan ook mensen waarvan je zou denken en verwachten dat hun werk een zekere mate van oordeelsvermogen, analytische kunde en  scherpte met zich meebrengt. Aan de universiteit van Leiden is zo iemand verbonden als hoogleraar ook nog die zich hieraan herhaaldelijk zondigt en vreemd genoeg ruime podium in de media hiervoor krijgt. Dat is Leo Lucassen. Als mijn professoraat verbonden was aan Leiden, zou ik het als protest hiertegen opzeggen. Hierop aangesproken, mailde hij mij eens een keer:

“Bij vergelijkingen kun je toch, hoe verschillend ook,  overeenkomsten zien”.

Ach, moslims nu in Europa en Joden ten tijde van de nazi’s hebben inderdaad in de regel twee oren, twee ogen, een mond, twee benen en twee armen. Dat is waar. Genoeg om de vergelijking tot het absurdum door te trekken voor wat betreft hun maatschappelijke positie ? Ten faveure van wie? Wie help je hiermee?

Lucassen kan niet verder kijken

Het is typerend dat een ‘wetenschapper’ als Leo Lucassen kennelijk niet verder kan kijken dan zijn neus lang is, terwijl we nu juist van wetenschappers mogen – en moeten – verwachten dat ze dat wèl kunnen. Zeker: moslims en Joden hebben dezelfde fysieke kenmerken, maar het gaat erom wat ze met die kenmerken, met die eigenschappen doen. En daarin blijkt een immens verschil te zitten. Joden verzamelen wetenschappelijke- en Nobelprijzen alsof het sigarenbandjes zijn met hun inspanningen, en moslims vergaren vooral dodelijke slachtoffers met hun inspanningen. Dat komt niet door de eigenschap dat zij beschikken over dezelfde ledematen of het hebben van een brein, dat komt door wat ze daarmee doen.

“…sociale achterstanden
kunnen we doorstrepen…”

Er zijn 4 aspecten die het gedrag van (groepen) mensen bepaald: economische-, sociale-, religieuze- en persoonlijke aspecten. De menselijke vaardigheden die voortkomen uit het gebruik van hun ledematen in combinatie van de mogelijkheden van het brein, zijn in beginsel voor alle mensen gelijk. Toch slagen moslims er minder goed in om de resultaten te behalen die andere groepen wel behalen. En nee: sociale achterstanden kunnen we doorstrepen; ook als moslims in het Westen komen, slagen ze er zelden in om op een volwaardige manier ‘mee te doen’. Waar moslims wel bovenin meedoen is het vaak ‘voor spek en bonen’ zoals we weten. Verreweg de meeste mensen met een moslimachtergrond willen wel, maar kunnen het kennelijk niet voor elkaar krijgen. Waarom zou dat zijn?

Van de 4 aspecten die het (groeps-) gedrag van mensen bepaalt, geldt voor moslims het religieuze aspect verreweg het meest. Dat is de belangrijkste vervulling van het werken met hun ledematen en brein. En wat zegt hun religieuze ideologie? Dat ze onderling moeten proberen vriendjes te blijven en al het andere afslachten tot de laatste het leven heeft gelaten ‘opdat de religie aan Allah is’.

——————————

Prof. dr. David Pinto
Auteur, opiniemaker, expert Interculturele Communicatie
en directeur van het Intercultureel Instituut (ICI)
www.ici.co.nl

 

 

 

 

Steun de Nieuwe Zuil via BackMe, en blijf bijdragen zoals deze mogelijk maken! De Nieuwe Zuil is een platform voor iedereen die realisme wil verspreiden!

Delen via


Lees ook

Discussieer mee!

Hier kan je reageren op onze artikelen en een inhoudelijke bijdrage leveren. Lees ook even onze huisregels.

Om te reageren dien je eerst aan te melden.

Reageer je voor de eerste keer? Registreer je dan hier.

Login hier in met je gebruikersnaam en het wachtwoord dat je per e-mail ontvangen hebt.

Maak hier een gebruikersnaam aan. Na verzenden ontvang je een e-mail met je wachtwoord waarna je meteen kunt inloggen en reageren.

Nieuwe gebruiker
*Verplicht veld
Nieuwe gebruiker
*Verplicht veld