Op zaterdag 20 april spreekt Arno Wellens op de sprekersmiddag van DNZ in de Oosterkerk in Amsterdam. Arno Wellens is publicist, financieel journalist en schrijver van het tweedelige boek Het Euro Evangelie. Waarom het misgaat met onze munt. Eerder sprak Arno Wellens bij de Batavieren Podcast over de geschiedenis van de euro, waar het misging met de munt en welke problemen we ondervinden en niet onder ogen willen zien. In zijn boek en tijdens de podcast toont Arno Wellens ons dat we – enkel door naar de cijfers te kijken – hadden kunnen voorspellen dat het fout zou gaan met de munt. Dat het fout ging, hebben we allemaal gemerkt. Er zijn echter maar weinig machthebbers binnen de eurozone die de vinger op de zere plek durven te leggen: de euro.

Het ideologische component van de munt

Dit vreemde ontwijkgedrag en deze kop-in-het-zand-mentaliteit vindt zijn oorsprong bij een zeker ‘wensdenken’ dat terug te vinden is in de ideologische verdragsteksten van het Verdrag van Maastricht. In deze teksten weerklinkt een wens naar convergentie. Deze wens zorgt er tot op heden voor dat men zich doodstaart op de eenheidsmunt – de zogenaamde panacee om Europese toenadering te realiseren. De euro zal en moet slagen hoe slecht dit ook voor bepaalde eurolanden is. Wensdenken en blind geloof in overtrokken verwachtingen zorgt ervoor dat een kritische houding jegens de euro veel te vaak wordt afgedaan als ‘eurofobie’.

Vanuit een absolute euro-ideologie en een drang naar ‘eenheid’ – die wordt verkondigd door de EU-elite – hebben we een normloos Europees project gebouwd dat steeds monsterlijker uit de klauwen dreigt te lopen.

Luister hier de gehele podcast terug.

Delen via


Lees ook