De mensen achter DNZ

De Nieuwe Zuil biedt een veilige plek voor iedereen die houdt van het vrije debat. Een aantal vrijwilligers van DNZ stelt zich voor.

Sid Lukkassen

Dr. Sid Lukkassen is historicus en filosoof, één van de initiatiefnemers van De Nieuwe Zuil en schrijver van het boek Kerkgangers en Zuilenbouwers. Hij is een bekend gezicht in het realistische debat en ziet De Nieuwe Zuil als de beste manier voor realistisch Nederland om het open debat te kunnen blijven voeren.

Sander van Luit

Sander is de oprichter van de Batavieren Podcast en LibertyCentral.nl Als ondernemer met een grote politieke interesse staat hij voor een vrije en zelfredzame samenleving, gebaseerd op rationeel debat. Hij ondersteunt De Nieuwe Zuil omdat de vrijheid van meningsuiting, ons belangrijkste recht, onder druk staat van toenemende politieke correctheid. Laten we meer discussies en debatten voeren om tot de beste oplossingen te komen!

Maurits v. Falkenreck

Maurits is serieel ondernemer met een track record in baanbrekende technologische innovaties en één van de oprichters van De Nieuwe Zuil. Maurits is een systeemdenker pur sang en is bedenker van het concept ‘Het politiek ecosysteem’. Zijn drijfveer is het realiseren van een innovatieklimaat wat leidt tot de scheppende kracht die nodig is om de dynamiek van onze tijd het hoofd te bieden. Hij is ook schrijver van het manifest: ‘Een ondernemend antwoord op het verval van de Verzorgingsstaat’ waarin hij de opkomst van een nieuw politiek ecosysteem voorspelt en direct koppelt aan Forum voor Democratie wat feitelijk gezien de opmaat naar een nieuw zuil is.

Bart Reijmerink

Bart studeert geschiedenis en hekelt deugende anachronismen. Hij heeft een zwak voor geopolitieke zaken en streeft naar een herleving van een open debatcultuur in ons land. Schrijft veelvuldig artikelen op de website van De Nieuwe Zuil.

Paul Nielsen

Paul Nielsen houdt zich vooral bezig met wat hij noemt, de religie van de politieke correctheid, en met de Islam en migratie. Paul Nielsen is auteur van How to Debate the Left on Islam en heeft ook een eigen YouTube kanaal.