De Nieuwe Zuil voor open debat

De Nieuwe Zuil is een sociaal netwerk, dat voor burgers wil zekerstellen dat het economische bestaan niet in gevaar komt op het moment dat de eigen opvattingen en zorgen worden geuit.

Dit doen we door het bouwen van een eigen ecosysteem, waarbij men elkaar economisch steunt.

Waarom?

De huidige tijd kenmerkt zich door de situatie dat de opvattingen van de gevestigde orde dominant zijn. Dit heeft te maken met modelplatonisme.

Wanneer je als individu andere opvattingen hebt, dan neem je het risico dat je niet meer mag meedoen, met mogelijk vergaande consequenties (of: gevolgen?). Dit risico is voor velen de reden om hun opvattingen en zorgen voor zich te houden.

Onze visie

De Nieuwe Zuil gelooft dat in onze samenleving iedereen het recht heeft om gehoord te worden.

Dat iedereen de kans moet krijgen om openlijk deel te nemen aan het maatschappelijke debat en op inhoud zijn/haar visie te geven zonder consequenties.